IEA skrur opp forventningene til oljeetterspørselen

Selv om oljeprisen har falt tilbake i det siste, mener energibyrået at man ikke kan avvise en oppgang til neste år.

Publisert:

Saken oppdateres ...

Det internasjonale energibyrået (IEA) venter global oljeetterspørsel på 101,6 millioner fat per dag i 2023, viser den ferske månedsrapporten for desember.

Det er en oppjustering på 0,3 millioner fat per dag sammenlignet med forrige rapport.

Anslagene er oppjustert for alle kvartalene i 2023, men mest for siste halvår neste år. I første kvartal venter IEA en oljeetterspørsel på 99,7 millioner fat per dag, opp 0,1 millioner fat per dag.

For 2022 som helhet anslår IEA oljeetterspørselen til 99,9 millioner fat per dag, en liten oppjustering på 0,1 millioner fat per dag sammenlignet med sist rapport.

Utelukker ikke prishopp neste år

I rapporten skriver IEA at svakere makroøkonomiske omstendigheter og rikelig med forsyning har gjort at oljeprisen har falt rundt 15 prosent den siste måneden.

Det har skjedd til tross for mindre produksjon fra Opec-landene, innføringen av EUs pristak på russisk olje og lettelser på coronarestriksjonene i Kina som kan bidra på etterspørselssiden, ifølge energibyrået.

IEA er likevel ikke overbevist om at prisen vil holde seg nede neste år.

«Selv om lavere oljepris er en kjærkommen lettelse for forbrukere som møter økende inflasjon, gjenstår det å se den fulle effekten av embargoet på russisk olje. Når vi beveger oss gjennom vinteren og mot en strammere oljebalanse i andre kvartal 2023, kan ikke et nytt prisrally utelukkes», skriver IEA i rapporten.

Russisk oljeeksport høyeste siden april

Oljeproduksjonen i verden falt til 101,7 millioner fat per dag i november.

Det er første gang på fem måneder at produksjonen faller, etter at kutt fra Saudi-Arabia og andre golfstater i tråd med de lavere produksjonsmålene til oljegrupperingen Opec, skriver IEA.

Russisk oljeeksport økte til 8,1 millioner fat per dag. Dette er det høyeste siden april. Økning var blant annet drevet av høyere diesel-eksport.

De russiske eksportinntektene fra oljeprodukter falt samtidig.

Publisert: