Røde piler for Norske Shell

2020 ble ikke lystig for Norske Shell som halverte resultatet sitt fra året før. Pandemien samt lav olje- og gasspris får skylden.

Det blinker rødt i Risavika. Snart skal selskapet ut og inn i nye hovedkontorer, sannsynligvis utenfor Sola.
Publisert:

Det var i går at Aftenbladet/E24 kunne fortelle at Norske Shell har bestemt seg fra å flytte ut av sitt hovedkontor i Risavika. Størrelse og økonomi er to av flere grunner til dette.

Norske Shell har de siste årene gjennomgått store strukturelle endringer. Dette har blant annet medført en nedskalering av antallet ansatte i regionen fra rundt 600 til 200. Bytting av hovedkontor er altså hittil siste av en rekke grep bedriften har tatt.

Halvering

2020-regnskapet kan gi en forklaring på hvorfor dette var nødvendig. Pilene for Norske Shell peker nedover. Selskapet halverer resultatet sitt. I 2019 noterte de seg for et resultat på omtrent 7,2 milliarder kroner. I 2020 ligger resultatet på drøyt 3,9 milliarder kroner.

Også inntektene stuper for olje- og gassgiganten. I 2019 noterte de seg for inntekter i underkant av 20 milliarder. I 2020 ligger inntektene på 13,6 milliarder.

– Det har vært korona-år, og det har preget oss økonomisk. Lavere olje- og særlig gasspris har vært skadelig for oss, sier kommunikasjonsdirektør i Norske Shell Jan Soppeland.

– Det at olje- og gassprisen tar seg opp vil selvfølgelig påvirke oss positivt i år, men samtidig satser vi også mer innen fornybar-sektoren. Derfor er det viktig at vi har en robust inntjening innen olje- og gassvirksomheten. Dette for å kunne finansiere etableringen av nye virksomheter innen fornybar, fortsetter han.

Shell er en av tre parter i CCS-satsingen Northern Lights. Prestisjeprosjektet skal i høst flytte inn i lokaler i Byfjordparken i Stavanger. Slike prosjekter er finansielt risikable, og uten garanti for avkastning. Da er det viktig med en global kjempe i ryggen.

– Norske Shell er en del av et større globalt selskap. Det er i utgangspunktet globale Shell som bestemmer hvilke fornybar-områder som skal satses på. Selv om vi i Norske Shell legger mye penger i fornybar-potten er det likevel store Shell som bestemmer hva som satses på, sier Soppeland.

Kommunikasjonsdirektøren har tro på at omstruktureringene som er gjort og underveis vil ha positiv innvirkning på selskapet.

– Det er ingenting som tyder på at vi må gjøre mer drastiske endringer som følge av et dårlig 2020. Vi har tro på de omstruktureringene vi har gjort. Vi har tro på at vi driver kostnadseffektivt, og at dette kommuniseres til våre partnere, slår han fast.

Alt håp ikke ute for Sola, men

Han avviser at et dårlig 2020 er den eneste grunnen til at et nytt og mindre hovedkontor er i horisonten for selskapet.

– Det at vi leter etter nytt hovedkontor henger ikke bare sammen med regnskapet, men med en generell trend i bransjen om at man må sikre et riktig kostnadsnivå. Der kommer kontoret og kostnader knyttet med det inn, påpeker Soppeland.

– Vi rigger oss også på å være med på å skape den nye energi-industrien i Norge. Hovedkontoret må være en god plass å drive alle våre aktiviteter ut fra en lang rekke krav og kriterier, også kostnader, legger han til.

Avslutningsvis påpeker han at alt håp ikke er ute for at Sola kommune likevel kan bli deres neste hjem. Det må likevel mye til for at dette skal skje, skal vi tro kommunikasjonsdirektøren.

– Vi har lett etter eksisterende bygg i Sola kommune. I den jakten har vi blitt ledet til andre kommuner, av mange grunner. Hvis jakten etter eksisterende bygg ikke leder frem må vi begynne på en ny jakt. Da kan Sola kommune bli aktuelle igjen, avslutter han.

Publisert: