Equinor rigger om fornybardelen: – Må ruste oss for tøffere konkurranse

Prosjektet «Renext» skal tilpasse Equinors fornybardel til nye oppgaver. – Må ruste oss for en konkurranse som kommer til å bli enda tøffere, sier Equinors fornybarsjef Pål Eitrheim.

Equinors fornybarsjef Pål Eitrheim vil ta grep for å sikre god gjennomføring av en rekke store utbygginger, og samtidig sikre konkurranseevnen nå som mange konkurrenter er villige til å betale mye for nye lisenser.
Publisert:

De siste årene har Equinor gradvis utvidet sin virksomhet fra å være dominert av olje og gass, til også å inkludere en mengde kjempestore havvindprosjekter, som britiske Doggerbank og kommende utbygginger i USA og Polen.

Nå er selskapets fornybardel på vei over i en ny fase. Etter å ha jobbet med å skaffe lisenser og bygge ut de første prosjektene skal selskapet i større grad konsentrere seg om utbygginger og drift.

Dette krever en endring av fornybarvirksomheten. Derfor har Equinor nå lansert det interne prosjektet Renext.

– Equinor har alltid hatt evnen til å tilpasse seg før vi blir tvunget til det, sier fornybarsjef Pål Eitrheim i Equinor til E24.

– Derfor har vi initiert et prosjekt kalt Renext, som skal videreutvikle og forenkle fornybarorganisasjonen med sikte på å posisjonere oss for fremtiden og bli enda mer konkurransedyktig, sier han.

Endrer på oppsettet

Equinors fornybardel svinger ikke så mye med prisene som olje- og gassdelen, men har en annen type risiko og en noe jevnere inntjening. Over tid er avkastningen ventet på 4-8 prosent. Nå trenger virksomheten en litt annen innretning, påpeker Eitrheim.

– Gjennom Renext-prosjektet skal vi se på oppsettet innen prosjektutvikling og innkjøp, kraftmarkedsføring, kapitaltilgang og finansieringsformer for fornybarvirksomheten, sier han.

– Det er et mål med dette oppsettet å kunne integrere enda bedre både eiendeler og selskaper som vi måtte finne på å kjøpe eller har skaffet oss på annen måte, sier han.

Han peker på at Equinor blant annet har kjøpt fornybarselskapet Wento i Polen og tatt en posisjon i batteriselskapet Noriker i Storbritannia.

Equinor har muligheten til å doble kapasiteten på prosjektet Dudgeon, som er på om lag 400 megawatt. Selskapet kan også doble kapasiteten på det noe mindre Sheringham Shoal-anlegget. Dette er noe av det selskapets fornybardel jobber med for tiden.

– Går inn i en ny fase

Renext-prosjektet skal ledes av Magne Hovden som nå er utstasjonert i Singapore. Målet er å ruste Equinor for økt konkurranse, og forvalte selskapets mange kommende prosjekter.

– Konkurransebildet har endret seg, og det å sikre at vi er raske nok og tilpasset konkurransesituasjonen har påvirket timingen for dette prosjektet, sier Eitrheim.

– Vi går nå inn i en ny fase, sier han.

Eitrheim påpeker at Equinors fornybardel tidligere har drevet mye med forretningsutvikling, men fremover vil det handle mer om utbygging og drift av en rekke større prosjekter.

– Det stiller andre krav til løsninger for fornybarenheten i Equinor. Vi går fra en typisk tidligfaseorganisasjon til en organisasjon som skal løse tunge, industrielle oppgaver. Dette er ikke utløst av at vi har tapt noen auksjoner, men er noe vi har tenkt på lenge, sier han.

– Vi vil gjøre dette når vi vil, ikke når vi må, fortsetter Eitrheim.

Han forklarer at målet er å sikre at måten selskapet er organisert og jobber på posisjonerer virksomheten for å levere på vekstplanene man har kommunisert til markedet i det som vil bli et svært konkurranseutsatt landskap, ifølge fornybarsjefen.

– Komfortabel

Equinor har ambisjoner om å øke sin fornybarkapasitet fra 0,7 gigawatt til 12-16 gigawatt i 2030, og har sikret seg lisenser for mye av dette. Blant prosjektene som skal bidra er britiske Doggerbank, USA-prosjektene Empire og Beacon, de polske Baltyk-prosjektene og koreanske Firefly og Donghae 1.

– Jeg er komfortabel med ambisjonsnivået og har ikke noe behov for å akselerere det. Tilgangen på gode, lønnsomme prosjekter er et knapphetsgode, sier Eitrheim.

– Det er ikke en overflod av prosjekter som vi kan konkurrere om som leverer på de lønnsomhetsmålene vi har satt oss. Men vi må ruste oss for en konkurranse som kommer til å bli enda tøffere i de kommende årene, sier Equinors fornybarsjef.

Kraftselskaper som tyske RWE og oljeselskaper som BP og Shell har i det siste bladd opp store summer for å sikre seg havvindlisenser.

Tror Ukraina-krig påvirker politikken

Europas energi- og sikkerhetspolitikk er i endring etter Russlands invasjon av Ukraina. Eitrheim tror at det grønne skiftet vil skyte fart, og ser muligheter for havvindaktører.

– Det er en dramatisk situasjon og noen forferdelige bilder som kommer ut fra Ukraina. Det berører alle, sier Eitrheim.

– Jeg har vært lenge i energinæringen og sett hvordan kriser driver frem endring, og jeg er overbevist om at den situasjonen Europa står oppe i nå vil være en game changer, både når det gjelder sikkerhets- og energipolitikk, legger han til.

Han tror at mange europeiske land med kystlinje ser at det er et utappet potensial innen havvind.

– Jeg forventer at ambisjonsnivået og evnen til å levere på dette vil gå opp frem mot 2030. Klimahensyn og ønsket om å sikre jobber er nå blitt supplert av en geopolitisk dimensjon som vi har sett tragisk eksemplifisert den siste tiden, sier han.

Publisert: