Langskip blir sømfart på ny i jakt på nye kostnadssprekker

Om et par uker får vi vite om det er fare for nye milliardsprekker i Langskip. To konsulentselskaper går nå på ny gjennom økonomien i det norske prestisjeprosjektet for CO₂-fangst og lagring.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) får snart en rapport om risikoen for at Langskip-prosjektet kan bli enda dyrere. Her fra et besøk på mottaksterminalen for Langskip på Kollsnes.
Publisert: Publisert:

Vil Langskip kunne holde seg flytende kostnadsmessig? Det prøver de to konsulentselskapene Atkins Norge og Oslo Economics nå å svare på.

En hasterapport fra dem skal legges på olje- og energiminister Marte Mjøs Persens (Ap) bord i begynnelsen av februar.

Selskapene fikk i slutten av november oppdraget med å foreta nok en kvalitetssikring av den norske satsingen på å fange og lagre CO₂. De har siden 2016 alt levert to store rapporter om samme tema.

Dette siste oppdraget fikk de etter at Norcem i høst gikk på en milliardsmell på sitt fangstanlegg for CO₂ i Brevik. Norcem meldte i slutten av oktober at investeringsbudsjettet deres hadde sprukket så mye at avtalen med staten om statstilskudd alt er brutt.

Skal vurdere sprekkfaren

Konsulentene er bedt om finne årsakene til overskridelsene hos Norcem. Og ikke minst skal de vurdere risikoen for nye milliardsprekker. De skal også legge frem nye estimater for hvor mange milliarder kroner fangstanlegget i Brevik vil koste til slutt.

Det opprinnelige anslaget var å holde seg innenfor et investeringsbudsjett på 3,3 milliarder kroner med 50 prosents sannsynlighet. Norcems eget nye anslag i oktober var økt til 4,1 milliarder kroner.

Spenningen nå er om konsulentene tror det må enda flere milliarder kroner til.

I tillegg til investeringene vil det påløpe over 100 millioner kroner i året i driftskostnader for de første ti årene. Det er i de årene at staten har lovet å bidra med det aller meste av kostnadene.

Slik skal det etter planen se ut ved sementfabrikken og det tilførende karbonfangstanlegget til Norcem i 2024.
Les også

Langskip-budsjettet nær havari etter et knapt år

Langskip trenger Norcem

Budsjettet er alt overskredet så mye at begge parter, ifølge avtalen de har inngått, kan trekke seg ut. Men det vil nok aldri skje. Uten Norcems fangstanlegg vil resten av Langskip aldri kunne seile.

Anlegget i Brevik skal levere 400.000 tonn CO₂ i året til selskapet Northern Lights, som har fått ansvaret for å lagre klimagassen under Nordsjøen. Northern Lights har i dag ingen andre kunder enn Norcem.

Og det andre planlagte norske fangstanlegget, til Fortum Oslo Varme, er helt i det blå. Fortum Oslo Varme har lenge vurdert om de skal søke EU om midler på nytt etter å ha fått nei til milliardstøtte i november.

Ber tyskerne bidra mer?

Den nye rapporten kan derimot gi litt ammunisjon til regjeringen. Dette hvis den ønsker å be tyske Heidelberg, som er Norcems eier, om å bidra med en større andel av kostnadene.

Budsjettet som alt har sprukket, tilsa at staten tar ca. 85 prosent av de samlede investerings- og driftskostnadene.

«Vi ønsker å få god kontroll på det oppdaterte kostnadsestimatet og risikoen for ytterligere kostnadsoverskridelser før vi søker å finne en omforent løsning for prosjektet, i tråd med tilskuddsavtalen», skriver statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet i en e-post.

Intet nytt fra vestfronten

Atkins og Oslo Economics er også bedt om å se på faren for milliardsprekker i resten av Langskip. Det handler om lagringsdelen Northern Lights. Dette utgjør i kroner og øre den desidert største delen av Langskip.

Northern Lights bygger nå en stor mottaksterminal i Øygarden kommune rett vest for Bergen.

Hittil er det ikke meldt om noen problemer fra Northern Lights’ side. De melder tvert imot at de er innenfor budsjett og i henhold til planene for fremdrift.

Så får vi se om konsulentene som nå kvalitetssikrer Langskip på ny, er enige i dette.

Markedsfører blå hydrogen

Rapporten blir klar først etter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er tilbake fra sitt besøk til Tyskland denne uken. Fordelingen av kostnadene for overskridelsene i Brevik tas derfor neppe opp i den anledningen.

Men under Støres besøk vil europeisk satsing på blått hydrogen trolig være et høyaktuelt tema. Blått hydrogen er betegnelsen på hydrogen som er omdannet fra naturgass, og hvor CO₂ samtidig fanges og lagres.

Europa trenger energi og Norge har naturgass.

For at gassen skal kunne omdannes til klimavennlig blått hydrogen til forsvarlige kostnader, trenger imidlertid Langskip mange flere europeiske kunder enn bare Norcem.

Les på E24+

I over 20 år har ho jobba med lagring av karbon: – Framleis hindringar i vegen

Publisert: