Aksjonærgruppe går til klimakamp mot oljekjemper

Mark van Baal i Follow This fikk ikke med seg Equinor-eierne til å sette strengere klimamål, men fikk mer støtte enn ventet. Nå fortsetter han til neste oljegigant.

STILLER KRAV: Mark van Baal i aksjonærgruppen Follow This utfordret sist uke Equinor til å sette seg klimamål som omfatter alle utslippene fra selskapets olje og gass, også de utslippene som kundene står for. Han fikk nei, men støtten var større enn ventet. Denne uken drar han til BPs generalforsamling for å presentere et tilsvarende forslag, før Exxon og Chevrons generalforsamlinger venter neste uke.
Publisert:

Mark van Baal er ute etter de virkelig store.

På Equinors generalforsamling i Stavanger sist uke utfordret nederlenderen selskapet til å ta større ansvar for sine utslipp, og nå kommer turen til BP tirsdag 21. mai og Exxon og Chevron den 29. mai.

Det er nemlig vår og tid for generalforsamlinger, og lederen av aksjonærsammenslutningen Follow This drar rundt for å presentere sine klimaforslag i håp om å få med seg mange nok aksjonærer til at styrene endrer sin strategi.

Follow This foreslår at selskaper som Equinor og BP skal sette mål for utslippskutt som inkluderer alle utslippene fra oljen og gassen de produserer, inkludert kundenes utslipp – noe selskapene ikke gjør i dag.

Styret i BP, som ledes av tidligere Statoil-konsernsjef Helge Lund, har i likhet med Equinors styre anbefalt aksjonærene å stemme nei til resolusjonen fra Follow This.

– BP har akkurat samme standpunkt som Equinor: «Scope 3» er ikke vårt problem, sier Mark van Baal til E24.

Ved å måle utslipp etter «Scope 3» inkluderer man både utslippene fra selve utvinningen og i tillegg kundenes bruk av energien selskapet har levert, for eksempel bruk av bensin i biler eller gass til oppvarming av hus.

Les også

Shell tar ansvar også for kundenes utslipp: Equinor-styret sier nei

– Trenger ikke flertall

E24 møtte Mark van Baal etter Equinors generalforsamling i forrige uke.

– Får du flertall for forslagene dine?

– Vi trenger ikke flertall, bare en betydelig andel av stemmene, sier van Baal.

– Hvorfor?

– Med Shell har vi vist at seks prosent av stemmene er oppnåelig, og tydeligvis effektivt i å få selskapet til å endre standpunkt, sier han.

Nederlandske Shell har nemlig fulgt opp van Baals forslag fra generalforsamlingene tidligere år. Det skjedde ikke gjennom selve generalforsamlingen, men etterpå.

Shell har nå lovet å ta ansvar for alle utslipp fra produktene de leverer, også kundenes utslipp, og har satt et mål om å halvere utslippene innen 2050.

Les mer: Australsk delegasjon demonstrerer på Equinors generalforsamling

– Et sterkt signal

Equinor tar i motsetning til Shell bare ansvar for den lille andelen av utslippene som kommer fra produksjonen av olje, ikke de over 300 millioner tonnene – seks ganger Norges utslipp – som kommer fra kundenes bruk av Equinors produkter.

Ifølge Equinor fikk forslaget fra Mark van Baal og Follow This på generalforsamlingen støtte fra bare 1,64 prosent av aksjonærene, og dermed ble det nedstemt.

Les også

I dag åpner Equinors havvindprosjekt Arkona: – All grunn til å være stolte

Follow This peker på at to tredjedeler av selskapet ikke blir omsatt, men eies av staten. Holdes denne andelen utenom, fikk forslaget hele 12 prosent av stemmene, ifølge van Baals regnestykker.

I tillegg avsto 7,49 prosent av aksjonærene utenom regjeringen fra å stemme, ifølge Follow This.

– Dette er et veldig sterkt signal til styret om at de virkelig må ta ansvar for utslippene fra produktene deres. Du trenger ikke flertall for å få innflytelse over oljeselskapene, sier van Baal.

Les mer: Aker Solutions håper på norsk havvind: – Det haster hvis Norge ikke skal stå igjen på perrongen

– Mer enn jeg ventet

– Så du er ikke skuffet over 12 prosent støtte blant aksjonærene utenom regjeringen?

Les også

Ny oljeaksjon fra Greenpeace

– Nei da, det er langt mer enn jeg ventet, sier han.

– De må virkelig gjøre noe. Det avhenger av hva de gjør om vi vil sende inn resolusjonen på nytt. Shell har tatt et veldig stort steg ved å ta ansvar for «Scope 3», så vi trakk resolusjonen vår fra årets generalforsamling for å gi dem pusterom til å tilpasse målet til Parisavtalen, sier van Baal.

Mark van Baal sier han først vil være fornøyd med Equinor og andre oljeselskaper hvis de følger tre steg:

  1. tar ansvar for alle utslippene sine, etter «Scope 3»
  2. tilpasser klimakuttene sine så de er i tråd med Parisavtalen om klima fra 2015
  3. investerer deretter (i bl.a. fornybar energi)

– Shell har tatt første steg, men trenger å ta steg to og tre. Equinor har fortsatt ikke tatt første steg. For de sier fortsatt at utslippene fra produktene deres ikke er deres problem, sier van Baal.

– Jeg tror at flere og flere investorer ikke vil akseptere dette, legger han til.

Les på E24+

Snart kan Equinor lusksusshoppe oljefelt utenfor denne eksotiske strandbyen

Equinor investerer i fornybar

– Equinor kan argumentere at de har gjort noe på steg tre, ved å investere mye i fornybar energi. Har det noe å si i praksis om man tar ansvar for utslippene etter Scope 3 eller ikke?

– Jeg tror de trenger det. Først setter du et mål, og så investerer du deretter. Jeg tror ikke Equinor vil gjøre 100 prosent av investeringene sine i fornybar energi, det er bare 4,9 prosent nå, sier han.

– Fortsatt vil de andre 85 prosentene gå til mer olje og gass, mer CO₂, mer klimaendringer. Det er ikke i tråd med målet om under to graders oppvarming, legger han til.

Equinor har satt seg et mål om at 15 til 20 prosent av selskapets investeringer skal gå til nye energiløsninger som havvind og CO₂-fangst innen 2030. Selskapet har bygget havvind i Storbritannia og Tyskland, og satser nå på land som Polen, USA og Japan.

Les mer (+): Equinor splitter miljøbevegelsen

Les også

Equinor vedtok å fortsette boreplanene i Australbukta

– Mangler fantasi

Lederen for Follow This mener styrene i de store oljeselskapene mangler fantasien som skal til for å se for seg en verden drevet av andre energikilder.

– De mangler helt fantasien til å se for seg en verden uten olje og gass. Jeg forstår det. De har hatt suksess innen olje og gass i hele sin karriere. Hvis de er under 60, så har de kanskje 35 år bak seg med ekstrem suksess innen olje og gass, eller så ville de ikke ha kommet til topps i selskapet. Men suksess er en dårlig lærer, sier van Baal.

Han gir ikke opp sin kamp mot oljegigantene. Nå reiser han til Storbritannia for å fremføre et lignende budskap for oljeselskapet BP, og slik vil han fortsette til han eventuelt vinner frem blant alle selskapene.

– Målet er at alle oljegigantene begynner å investere etter målet om under to graders oppvarming. Det betyr at hoveddelen av investeringene deres går til fornybar energi, og at det vil skje akkurat i tide til å stanse klimaendringene, sier van Baal.

– Hvis det skjer, hva gjør du da?

– Først må vi feire. Men da tror jeg kanskje vi vil bli en organisasjon som hjelper alle typer selskaper med langsiktige utfordringer, sier han.

– Alle selskaper vil tjene på å ha aksjonærer som hjelper dem å se til neste generasjon i stedet for neste kvartal, enten det gjelder klimaendringer, mangfold, sirkulærøkonomi og lønnsforskjeller, sier han.

Les mer (+): Oljefunnet som gjorde mygger til giganter

Større trend

Ifølge CDP, som hjelper selskaper og stater med å rapportere sine utslipp korrekt, har det blitt flere klima-resolusjoner i generalforsamlingene i det siste.

– Det er tydelig at det blir flere aksjonær-resolusjoner som tar opp klimaspørsmål, skriver CDP i en epost til E24.

Våre analyser viser at investorer legger økende press på olje- og gasselskaper, der antallet klimarelaterte aksjonærresolusjoner har mer enn doblet seg de siste fem årene sammenlignet med de foregående fem årene, skriver organisasjonen.

– Er banker og oljeselskaper bekymret for økende press på klimaspørsmål fra aktivist-investorer?

– Vi har sett flere historiske milepæler, særlig avstemningene i 2017 hos ExxonMobil og Occidental, der et flertall av aksjonærene (inkludert de to største fondsforvalterne, Blackrock og Vanguard) stemte mot ledelsens anbefalinger og for mer offentliggjøring om klimarisiko, skriver CDP.

Også Oljefondet støttet økt åpenhet om klimarisiko hos Exxon. De siste årene har mange investorer lagt press på fossilindustrien om å analysere hvilke konsekvenser det vil ha for virksomheten deres når klimapolitikken strammes til.

– Resolusjoner som ber selskaper rapportere på porteføljens robusthet og lage analyser knyttet til togradersmålet får stadig flere stemmer – stemmene for disse resolusjonene har økt fra 21 prosent i snitt i 2014 til 53 prosent i 2018, skriver CDP.

– Et økende antall investorer forventer at olje- og gasselskaper viser at de er i stand til å tilpasse seg energiomstillingen, skriver CDP.

Press på BP og Equinor

– Siden 90 prosent av utslippene fra olje og gass omfattes av Scope 3, vil det være et konstant press på selskaper som BP og Equinor for å sette seg mål om å redusere utslippene etter Scope 3, skriver CDP.

– Shell er ledende med en ambisjon om å redusere nett-karbonfotavtrykket fra energiproduktene (både Scope 1, 2 og 3) på linje med samfunnet ellers innen 2050, noe som potensielt kan halvere dagens avtrykk, skriver CDP.

CDP legger til at avstemningen på BPs generalforsamling om resolusjonen fra Follow This er en del av denne større trenden. Follow This-forslaget på Shells generalforsamling i fjor fikk 5,1 prosent av stemmene, mens 7,2 prosent avstod.

– Det antydet likevel at fremdriften og investorstøtten øker, skriver CDP.

Publisert: