Archer kutter inntil 750 jobber: – Vanskelig for alle de involverte

Dag Skindlo tok over som toppsjef i oljeserviceselskapet Archer for knapt to måneder siden. Han har allerede måttet si opp flere hundre ansatte. – Vi kunne selvfølgelig ønske oljeselskapene opprettholdt aktiviteten, sier Skindlo.

KUTT: I Storbritannia blir 200 ansatte sagt opp, men Archer-sjefen er taus om hvor mange som rammes i Norge.
Publisert:

Det John Fredriksen-dominerte oljeserviceselskapet Archer sliter med betydelig lavere aktivitet hos kundene etter at de store oljeselskapene har kuttet kraftig i sine investeringer som følge av coronakrisen og oljeprisfallet.

Nåværende kundeaktivitet vil resultere i en total nedgang i antall ansatte på 12–15 prosent i 2020, sammenlignet med i fjor, går det frem av en oppdatering fredag.

Archer leverer brønntjenester ved 40 lokasjoner og har i alt mer enn 5.000 ansatte.

Archer-sjef Dag Skindlo bekrefter at oljeserviceselskapet må si opp inntil 750 ansatte globalt som følge av coronakrisen og oljeprisfallet. Skindlo peker på at flere av de ansatte går en usikker fremtid i møte.

– Du tok over 10. mars. Hvordan føles det å sette i gang så drastiske tiltak tidlig i ansettelsen?

– Det er vanskelig for oss i ledelsen, for de ansatte og for alle de involverte, sier Skindlo til E24.

– For oss i ledelsen er det viktig å påpeke at disse menneskene mister jobben, ikke fordi de gjør en dårlig jobb, men som en direkte konsekvens av redusert kundeaktivitet.

Les også

Resultatfall for Equinor etter lavere priser

Skindlo sier at det for øvrig ikke så stor forskjell fra før han tok over i lederrollen, da han var finansdirektør i samme selskap.

– Det viktigste er at vi som organisasjon løser krisen på en god måte, og at vi sammen jobber frem de nødvendige tiltakene, sier Skindlo.

Archer må «reagere på reduksjon i aktiviteten og utsiktene for å sikre likviditeten», går det frem av oppdateringen.

Archers toppsjef Dag Skindlo.

Taus om Norge

– Vi kunne selvfølgelig ønske oljeselskapene opprettholdt aktiviteten, sier Skindlo.

I april ble det kjent at Archer måtte kutte, men Skindlo opplyser at anslaget på antall oppsigelser nå har økt.

Archer har i alt mer enn 5.000 ansatte og opererer ved 40 lokasjoner. Storbritannia er hardest rammet, der 200 ansatte er sagt opp.

Andre spesielt rammede områder er Bolivia, Argentina og Norge.

Skindlo vil ikke gi et oppdatert tall på hvor mange som blir sagt opp i Norge, men gjentar tidligere uttalelser om at det er snakk om flere enn 30 ansatte.

Les også

Kutt i Equinors oljeprognose gir kjempetap: Skriver ned verdier for 25 milliarder

Spår omsetningsfall på inntil 25 prosent

Archer fikk i årets første kvartal et brutto driftsresultat (ebidta) på 28 millioner dollar, viser oppdateringen fra selskapet fredag, noe som tilsvarer 286,6 millioner kroner med dagens valutakurs. Det er en oppgang fra 26 millioner dollar i samme kvartal året før.

Omsetningen i kvartalet var på 237 millioner dollar, tilsvarende 2,42 milliarder kroner. Det er en oppgang fra 226 millioner dollar i samme periode i fjor.

Archer bemerker at det er betydelig usikkerhet i dagens marked, og deres finansielle prioriteringer er «kostnadsjusteringer i tråd med redusert aktivitet».

Archer ser et omsetningsfall på 20 til 25 prosent i 2020 sammenlignet med 2019.

Selskapet venter at investeringene vil komme 40 til 50 prosent under 2019-nivå.

Videre ser de positiv fri kontantstrøm i 2020. Netto rentebærende gjeld forventes til 525 til 535 millioner dollar ved slutten av 2020, ned 10 prosent fra slutten av 2019.

I andre kvartal vil selskapet bokføre en positiv effekt relatert til refinansieringen på 45 millioner dollar, delvis motvirket av forventede nedskrivninger på 15 til 20 millioner dollar.

Archers aksjekurs har falt kraftig de siste månedene, som figuren under viser.

Publisert: