Slik vil Equinor sikre trygg Wisting-utbygging

Equinor har lagt frem en ny utredning av Wisting-feltet. Den skal vise hvordan feltet i Barentshavet skal kunne bygges ut på en sikker måte.

Wisting-feltet skal bygges ut i Barentshavet. Nå sender Equinor ut en ny utredning av hvordan det kan skje på en trygg måte.
Publisert:

Det opplyser selskapet i en melding.

Miljøvernere og partier som SV er kritiske til å bygge ut Wisting-feltet av hensyn til klima og miljø, og Miljødirektoratet har omtalt konsekvensutredningen av feltet som mangelfull.

Equinor har nå lagt frem en ny utredning som skal besvare disse bekymringene. Dette er et tillegg til selskapets konsekvensutredning av Wisting.

«Det er stor offentlig interesse for Wisting-prosjektet og det er viktig å legge til rette for en god og åpen prosess. For å imøtekomme behovet for ytterligere informasjon, har Equinor besluttet å utarbeide en tilleggsutredning med tilhørende høringsprosess», skriver Equinor i tilleggsutredningen.

Lønnsomheten i feltet vil bli vurdert i utbyggingsplanen for feltet, som skal leveres i desember. Equinor varslet en ny vurdering av lønnsomheten i Wisting etter at regjeringen foreslo endringer i krisepakken til oljebransjen fra 2020.

Les også

Equinor vil gjøre ny lønnsomhetsberegning av Wisting

– Styrker beslutningsgrunnlaget

Meldingen sendes nå på høring med to ukers svarfrist.

– Tilleggsutredningen utdyper noen sentrale tema fra konsekvensutredningen og styrker beslutningsgrunnlaget for en sikker og forsvarlig feltutbygging, sier direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bokn.

I tilleggsutredningen påpeker Equinor at det var nødvendig å legge frem mer informasjon for offentligheten.

«Equinor med partnere mener at det ikke er avdekket nye problemstillinger av vesentlig betydning for vedtak om godkjennelse, men ser at det er behov for utfyllende og supplerende informasjon på flere områder», skriver Equinor.

Les også

Miljøktivister blokkerer inngangen til Equinor-fest

Vil ta avgjørelse i år

Equinor mener at en utbygging av Wisting-feltet er teknisk og miljømessig forsvarlig. Planen er å ta en investeringsbeslutning mot slutten av året.

Wisting-konseptet er ifølge Equinor godt tilpasset forholdene i Barentshavet. Feltet skal bygges ut med kraft fra land og produsere i inntil 30 år.

I den nye utredningen gir Equinor mer informasjon om konsekvensene av utbyggingen, fordelt på flere temaer:

  • helårlig aktivitet: produksjonsinnretningen skal tåle møte med is av en mengde som er beregnet til å skje bare en gang hvert 10.000 år
  • miljørisiko: selskapet vil blant annet styre aktiviteter til perioder der miljøkonsekvensene ved akutt forurensning er mindre
  • oljevernberedskap: selskapet har blant annet gjort nye modelleringer av oljedrift og potensielle treff av is
  • bruk av beste tilgjengelige teknologier: Equinor har blant annet utredet det Miljødirektoratet mener er beste teknikker, som blant annet prosessering på havbunnen og neddykkede sjøvannspumper

Equinor er operatør for Wisting-feltet og eier 35 prosent. Partnere er Aker BP med 35 prosent, Petoro med 20 prosent og Inpex Idemitsu Norge AS med 10 prosent.

Les også

Skepsis om Wisting-feltet: – Equinor har et forklaringsproblem

– Et problem

Leder Frode Pleym i Greenpeace Norge er ikke beroliget av Equinors nye informasjon om hvordan selskapet vil sikre trygg utbygging og drift av Wisting.

– Dette svarer på ingen måte på de bekymringene Miljødirektoratet har påpekt, om mangelfull utredning både når det gjelder miljø og klima, sier Pleym til E24.

– Det bør være et problem for regjeringen at Equinor ikke forholder seg til de bekymringene som er omtalt av Miljødirektoratet. De hopper blant annet bukk over de store konsekvensene et akutt oljeutslipp kan ha, og klimaeffekten av feltet er heller ikke utredet. Dette er et viktig moment, sier Pleym.

– Men Equinor beskriver her hvordan de kan drive med helårlig aktivitet på Wisting, og lister opp en rekke risikoreduserende tiltak?

– Dette er syltynt. De leverer utbyggingsplan for Wisting i desember, men Equinor har ikke svart godt nok på de store utfordringene ved dette feltet, sier han.

Miljødirektoratet sa i sitt høringsinnspill til Equinors konsekvensutredning om Wisting at det ikke var grunnlag for å konkludere med at feltet representerer lav miljørisiko, slik Equinor gjorde, og at det i deler av året er åpenbare begrensninger i effektiviteten av oljevern.

Direktoratet anså også utredningen som mangelfull når det gjaldt Equinors vurderinger av beste tilgjengelige teknologi.

Frykter hastverksarbeid

For å få del av skatteutsettelsene i Stortingets krisepakke for oljebransjen fra 2020, må selskaper på sokkelen levere utbyggingsplan innen utgangen av 2022.

– Jeg frykter at Equinor nå stresser for å få levert inn denne planen før fristen i krisepakken går ut ved utgangen av året. Vi er bekymret for at selskapet nå leverer hastverksarbeid. De sier blant annet at Olje- og energidepartementet vil gjennomgå klimaeffekten av feltet når de behandler søknaden, sier Pleym.

– Men et statseid oljeselskap må da selv klare å svare for klimaeffekten. Hvis de ikke klarer å levere bedre enn denne tynne suppa her, så må de selv ta konsekvensen av at de ikke rekker fristen, og de bør ikke få coronastøtte til dette feltet, legger han til.

Ifølge Equinors tilleggsutredning er spørsmålet om klimavirkninger ikke omtalt i den opprinnelige konsekvensutredningen, og heller ikke i tilleggsutredningen.

«Enkelte av høringsinstansene har etterlyst utredning av forbrenningsutslipp og klimarisiko», skriver Equinor.

En vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet og klimarisiko rundt Wisting vil imidlertid bli inkludert i selve utbyggingsplanen (PUD), ifølge Equinor.

Olje- og energidepartementet vil synliggjøre vurderingene av utslippene i forbindelse med utbyggingsplanen, påpeker Equinor.

«For utbygginger som forelegges Stortinget før sluttbehandling i departementet, vil departementets vurderinger av forbrenningsutslipp inngå i saksfremlegget for Stortinget», skriver selskapet.

Les også

Frykter stort tap for samfunnet med Wisting-utbygging

Les også

Equinor mener verdens nordligste oljefelt ikke bryter med klimamål

Publisert: