Forskere tviler på Melkøya-regnestykke: – Virker veldig høyt

Det er full krangel om karbonfangst og -lagring på Melkøya i Hammerfest. Equinor mener det er for dyrt og for komplisert, men forskere og leverandører taler selskapet midt imot.

Equinor vil elektrifisere gassanlegget på Melkøya for å kutte klimagassutslipp. Det har satt fyr på en kraftstrid i Nord-Norge.
Publisert:

Gassanlegget på Melkøya i Finnmark skal kutte sine klimagassutslipp. Spørsmålet er hvordan. I helgen gikk Senterpartiet inn for å stoppe Equinors planer om å elektrifisere anlegget – uten å peke på noe klart alternativ.

Flere mener at karbonfangst- og lagring (CCS) kan være en løsning, men det vil ikke Equinor ha noe av. For dyrt, sier oljeselskapet. Men både forskere og leverandører som E24 har snakket med, stiller seg uforstående til regnestykket.

– Hvis det faktisk blir så dyrt med CCS på Melkøya, så bør man få en forklaring på hvorfor, sier Mona Mølnvik, sjefforsker ved Sintef.

Koster en femtedel

Gassanlegget på Melkøya drives i dag av fem gasskraftverk. Blir anlegget elektrifisert med kraft fra land, vil det legge beslag på like mye strøm som hele Finnmark bruker i dag.

Det har satt fyr på en ulmende konflikt om manglende kraft i Norges nordligste landsdel.

Kraftstriden i Nord baserer seg på ett viktig premiss fra Equinor: Det finnes ikke andre reelle alternativer måter å kutte utslippene enn elektrifisering fra land.

  • Equinor har kommet frem til at fullskala karbonfangst på Melkøya vil koste mellom 4500 og 6000 kroner pr. tonn CO₂ fanget
  • Til sammenligning vil elektrifisering koste 1700 kroner pr. tonn CO2 som kuttes.
  • Equinor har utredet delelektrifisering, men vil ikke gå ut med tallene for dette. Equinor sier delelektrifisering ikke kan konkurrere med elektrifisering
Hammerfest LNG drives i dag av fem gasskraftverk. Hvis Equinor får det som selskapet vil, skal de erstattes med strøm fra land.

Erik Lindeberg er sjefforsker i CO₂ Technology. Han har forsket på CCS i en årrekke og mener Equinors beregninger bommer fullstendig.

Ifølge ham kan et CCS-anlegg på Melkøya fange 95 prosent av karbonutslippene til en pris på 1036 kroner/tonn CO₂. Altså en femtedel av Equinors anslag.

Forstår ikke Equinors beregninger

Det er en rekke ting som skiller Equinors og Lindebergs regnestykker.

  • Equinor legger til grunn et fullskala anlegg for karbonfangst- og lagring på Melkøya. Lindeberg mener at en delvis elektrifisering er bedre og billigere
  • Equinor mener at gassanlegget på Melkøya må stenge i 170 dager for å bygge fangstanlegget. Lindeberg mener det holder med 30 dager
  • Equinor mener det er utilstrekkelig kapasitet i eksisterende CO₂-transport og – lagringsinfrastruktur. Lindeberg mener det er tilstrekkelig kapasitet i både rørene og i injeksjonsbrønnene hvor CO₂ skal fraktes og lagres

Sintef ønsker en forklaring på tallene til Equinor

Forskningssjef Mona Mølnvik ved Sintef er en av Norges fremste eksperter på karbonfangst og -lagring. Hun synes Equinors kostnadsanslag virker «veldig høyt».

– Foreløpig kan det se ut som våre beregninger er høyere enn Lindebergs, men betydelig lavere enn Equinors, sier hun.

Mølnvik mener det er viktig å få vite hva som ligger til grunn for Equinors anslag.

Mona Mølnvik er en av Norges ledende eksperter på karbonfangst og -lagring. Hun synes Equinors kostnadsanslag for CCS på Melkøya virker veldig høyt.

– Hvis det er tilfelle at et prosjekt for å fange CO₂ i Norge blir så dyrt, trenger aktører i Norge og internasjonalt, og vi som forsker på dette, å forstå hvordan det kan skje, sier Mølnvik til E24.

Og hvis kostnadene er særlig høye for Melkøya isolert, trenger industrien å vite hvorfor akkurat dette er så spesielt, mener Mølnvik. Europa står nemlig ved et veiskille, der man begynner å få tillit til at CCS er en viktig klimateknologi.

– Alternativet er at man sier at CO₂-fangst på gasskraftverk er umulig å få gjennomført, sier hun.

Les på E24+

Kvinner i oljebransjen: ⁠ – Ble fortalt at jeg ikke burde kombinere småbarnsliv og jobb

Under 2000

Flere leverandører av karbonfangst-teknologi som E24 har snakket med, mener fangst på Melkøya kan komme under 2000 kroner/tonn CO₂.

Blant dem er Erling Ronglan, administrerende direktør i Ocean Power. Selskapet hans har utviklet et flytende kraftverk med CO₂-fangst og lagring.

– Vi kjenner oss relativt sikre på at vi kan komme under en tiltakskost på 2000 kroner pr. tonn CO₂.

Direktøren for onshore i Kanfa, Johnny Stuen, er enig. Kanfa leverer CCS-teknologien til avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

– På offshore er man ikke kommet like langt som på landbasert fangst, men jeg tror vi på sikt nærmer oss 2000 kroner/tonn CO₂, sier han.

Kanfa skal levere CCS-teknologien til avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Slik ser du ut på innsiden av anlegget.

Ifølge grove beregninger fra den internasjonale organisasjonen «Clean Air Task Force» vil fullskala CO₂-fangst på Melkøya koste mellom 1047 og 1950 kroner pr. tonn CO₂.

Legger utredninger fra 2008 til grunn

Men leverandørene understreker at tallene er basert på anslag. Det er nemlig ingen andre enn Equinor som har fått gjort kostnadsstudier på Melkøya. Og tallene deres baserer seg på beregninger fra tilbake i 2008, viser dokumenter og uttalelser fra Equinor:

  • I 2009–2010 studerte Equinor mulighetene for en fullskala CCS-løsning på Melkøya, etter krav fra Miljødirektoratet.
  • Equinors utredning viste at en CCS-løsning ville koste 4500–6000 kroner/tonn CO₂, og oljeselskapet la bort CCS som en mulig løsning.
  • Både regnestykket og teknologien som ligger til grunn for 2010-studien, er basert på en rapport om fangstanlegget på Mongstad i 2008.
  • I 2017–2018 gikk Equinor gjennom studien på nytt og konkluderte med at den var relevant. Konklusjonen var at «selv om kostnaden for selve fangstanlegget kunne være noe redusert», ville ikke full CCS kunne konkurrere med elektrifiseringsalternativet.
Les også

Elektrifisering av Melkøya skaper en kamp om kraften i nord: – Regjeringen har ingen plan

I tillegg gjorde selskapet en studie på delelektrifisering med CCS, som fortsatte frem til 2019.

– CCS ble valgt bort på grunn av høy kompleksitet, høye kostnader, risiko for overskridelser og forsinkelser, arealutfordringer på Melkøya og lang nedstengingstid av anlegget, skriver Gisle Ledel Johannessen, talsperson i Equinor, til E24.

Equinor har ikke ønsket å stille til intervju, men har sendt svar på e-post.

Får ikke gjøre studie på Melkøya

Ronglan i Ocean Power mener at deres løsning passer godt til LNG-anlegget på Melkøya. Men for å bli helt sikre på kostnadene, ønsker de å gjøre en utredning på Melkøya. De vil for eksempel se på hvorvidt det er mulig å lagre karbonet i de eksisterende brønnene på Snøhvit-feltet.

– Noen hevder det er kapasitet. Equinor sier det ikke er det. Det er ikke synlig for oss før vi har gjort en studie, sier Ronglan.

Ocean Power har vært i kontakt med Equinor, men Equinor har ikke vist interesse, ifølge ham.

– Vi har fortalt dem at den dagen de vil ha et tilbud, står vi parat, sier Ronglan.

Johannessen i Equinor sier de har brukt «anerkjente leverandører med CCS-erfaring» i studier og analyser i beslutningsprosessen. Han vil ikke si hvem dette er.

Utdatert regnestykke

Johnny Stuen i Kanfa mener prisene for karbonfangst har endret seg mye siden Equinors undersøkelser.

– Den prisen Equinor opererer med, er for høy. De bør spørre markedet og få på plass en oppdatert studie av dette.

Aker Carbon Capture, som bygger fangstanlegget på sementfabrikken i Brevik, har ikke villet svare på E24s henvendelser.

Publisert: