Aker Energy har funnet olje i Ghana: Tror feltet kan bli dobbelt som stort som ventet

Kjell Inge Røkke og Akers oljeselskap Aker Energy har boret sin første brønn i lisensen de kjøpte fra Hess i Ghana i fjor. Selskapet tror de neste to brønnene vil kunne gjøre feltet dobbelt så stort som først anslått.

Boreskipet Maersk Viking.
Publisert:

Aker Energy, oljeselskapet som Aker og Kjell Inge Røkke eier 50 prosent av hver, er nå ferdig med å bore sin første avgrensningsbrønn i Deepwater Tano Cape Three Points-blokken utenfor kysten av Ghana.

Boreskipet Maersk Viking traff olje på det som kalles Pecan 4A-brønnen.

– Basert på de eksisterende undergrunnsdataene fra seismikk, borede brønner og analysen av Pecan 4A-resultatene, er de eksisterende funnene estimert til å inneholde 450 til 550 millioner fat oljeekvivalenter i betingede bruttoreserver (2C), skriver Aker Energy i en melding.

Tidligere har Aker Energy og Aker sagt at de betingede bruttoressursene ble estimert til om lag 550 millioner fat, og at man så en oppside på 400 millioner fat til.

Nå som de første nye boreresultatene er klare, har man altså bekreftet grunnestimatet. Samtidig er selskapet tydelige på at de tror de neste to avgrensningsbrønnene vil kunne doble volumene:

– Aker Energy regner med at de neste to avgrensningsbrønnene som skal bores har potensialet til å øke de totale volumene som skal inkluderes i plan for utbygging og drift (PUD) til mellom 600 og 1.000 millioner fat oljeekvivalenter, skriver selskapet.

Etter planen skal Aker Energy sende inn en plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene i Ghana i løpet av første kvartal.

– I tillegg er det identifisert flere brønnmål som skal bores som en del av en større områdeutvikling, etter innsendelsen av PUD, skriver Aker Energy videre.

Aker-aksjen reagerte umiddelbart på nyheten og har steget markant torsdag formiddag. Etter åpningen på 529 kroner var aksjen nede i 518 kroner før den etter hvert har steget opp til 560 kroner, tilsvarende en samlet oppgang på nesten syv prosent for dagen.

Konsernsjef Jan Arve Haugan i Aker Energy.

Overtok lisensen i fjor

Det var i februar i fjor det ble kjent at Aker Energy hadde inngått en avtale med oljeselskapet Hess om å kjøpe deres eierandel i DWT/CP-blokken i Ghana for 100 millioner dollar, hvorav 75 millioner først utbetales når en utbyggingsplan er godkjent av myndighetene.

Det var allerede boret syv letebrønner og fem avgrensningsbrønner i blokken da Hess satt som eier.

Etter at Aker Energy i fjor kjøpte deres eierandel har de satt i gang sin egen borekampanje for å bekrefte ressursestimatene og forstå mer av geologien slik at man kan plassere brønner og planlegge utbyggingen best mulig.

Aker Energy tok over operatørskapet fra Hess gjennom oppkjøpsavtalen og sitter med en eierandel på 50 prosent. Partnerne er russiske Lukoil med 38 prosent, Ghanas nasjonale oljeselskap GNPC med 10 prosent og Fueltrade med 2 prosent.

Les også

Akers IT-satsing Cognite har landet sin første utenlandskontrakt

Har tatt lengre tid enn planlagt

Selv om Kjell Inge Røkke og Akers oljesatsing i Afrika går for full maskin, er det et krevende prosjekt man har satt i gang med.

Aker har forsøkt seg på en oljesatsing i Ghana tidligere, men i 2010 trakk myndighetene i landet tilbake lisensen fra Ghana. Det fikk flere daværende Aker-topper til å reagere kraftig.

Nå mener Aker at myndighetene er positive til en utvikling, men Ghana er fortsatt et «ungt» land i oljesammenheng, og det er ikke det samme etablerte rammeverket og myndighetsapparatet som håndterer oljeutbygginger på samme måte som på norsk sokkel. Det har bidratt til at planleggingsarbeidet har tatt lengre tid enn man skulle ønske.

I november skrev E24 at målet om å få sendt inn en utbyggingsplan for feltet innen utgangen av 2018 ikke ble noe av. Nå er målet at planen skal være klar innen utgangen av mars i år.

– En produksjonsstart i 2021 har vært vårt opprinnelige mål, men jeg utelukker ikke at det kan bli noe forsinket, sa Aker-sjef Øyvind Eriksen til E24 i november.

Les også

Produksjonsstarten kan bli utsatt for Akers Ghana-prosjekt

Et «Johan Castberg i Ghana»

Litt enkelt sagt kan Ghana-prosjektet til Aker Energy sammenlignes med Johan Castberg-utbyggingen til Equinor i Barentshavet.

Begge feltene skal bygges ut med en såkalt FPSO (produksjonsskip) og degge har foreløpige avdekke ressurser på om lag en halv milliard fat olje.

Equinor skal bruke snaue 50 milliarder kroner på å bygge ut Castberg sammen med sine partnere. Hva prislappen i Ghana blir er ikke kjent, men det er trolig snakk om et beløp på flere titalls milliarder.

Aker har så langt sagt at det kan bli aktuelt å børsnotere Aker Energy, og at man får inn partnere som kan være med på å finansiere utbyggingen.

Men treffer Aker Energy på de neste avgrensningsbrønnene kan feltet altså bli dobbelt så stort, og finner man enda mer olje i området senere kan det altså vokse ytterligere. Hvis det blir full jackpot kan feltet muligens nærme seg Ghanas svar på Johan Sverdrup, det enorme, nye oljefeltet i Nordsjøen.

Da vil det også kunne bli snakk om en større utbygging enn ett enkelt produksjonsskip, skal vi tro Jan Arve Haugan. Han var tidligere Kværner-sjef og leder nå oljeselsatsingen i Ghana:

– Aker Energy ser et stort potensial i dette lovende området offshore Ghana. Vi ser grunnlaget for en faset utvikling som produserer gjennom flere produksjonsenheter, sier han i børsmeldingen torsdag.

Da oppkjøpet av eierandelen til Hess hadde blitt gjennomført i juni i fjor fortalte han om boreplanene:

– Det er to ting vi vil avklare gjennom boringen. Det ene er olje-vann-kontakten og det andre er at vi vil teste kommunikasjonen mellom de forskjellige kanalene, slik at vi får plassert brønnene på riktig steder, sa Haugan.

Han sa videre at dataene vil bli brukt for å oppdatere letemodellen, som per i dag er basert på data hentet inn av Hess tidligere.

– Vi vil bruke erfaringene vi har fra Nordsjøen og arbeidet kan gi oss en høyere utvinningsgrad enn de rundt 26 prosentene som hittil har vært lagt til grunn.

Les også

Ghana-oppstart kan bli utsatt til etter 2021

Les også

Satte rekord før børsstormen slo inn

Les også

Røkkes Aker kjøper Hess' Ghana-virksomhet for 777 millioner

Publisert:

Her kan du lese mer om