Dårlig nytt for oljeprisen: Rystad Energy spår historisk høy amerikansk oljeproduksjon i år

Selv med relativt lave oljepriser øker amerikansk oljeproduksjon sterkt.

STERK VEKST: En borerigg på Monterey Shale i California. Slik produksjon bidrar til sterk vekst i den totale amerikanske oljeproduksjonen.
Publisert: Publisert:

Analyseselskapet Rystad Energy tegner et smådystert bilde for oljeprisen i sine siste prognoser for den amerikanske oljeproduksjonen.

Rystad tror økt produksjon i USA vil kunne holde oljeprisene nede, fordi tilbudet av olje ut i markedet blir større.

Et marked som har blitt flommet over av mer olje enn etterspørselen har da også vært hoveddriveren bak oljeprisens stup siden sommeren 2014. Da stod et fat nordsjøolje i 115 dollar fatet, den falt helt nede i under 30 dollar på et tidspunkt. Nå står prisen i vel 50 dollar fatet.

Ryustad Energy tror nå at den samlede amerikanske produksjonen kan nå historiske 10 millioner fat per dag innen utgangen av året.

Tidligere mente de dette først kunne skje neste år.

10 millioner fat per dag er høyere enn produksjonstoppen på 9,6 millioner fat per dag i april 2015.

Ikke siden 1970

Forrige gang det ble produsert 10 millioner fat per dag i USA var november 1970.

– Amerikansk oljeproduksjon vokser veldig kraftig, og på en lavere oljepris enn noen hadde trodd, sier Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy til E24.

Han forklarer at det særlig er skiferoljeproduksjonen som trekker de totale produksjonstallene opp.

Les også

Analytiker: Den amerikanske skiferproduksjonen undergraver Opec

Under oljeprisfallet falt den amerikanske produksjonen med en million fat per dag, men har steget siden september i fjor.

I mars var produksjonen på 9,1 millioner fat per dag, ifølge amerikanske energimyndigheter som selv har anslått en produksjon i desember på 9,74 millioner fat per dag.

– Potensiell overskuddssituasjon

Dagens avtale om produksjonsbegrensninger i OPEC løper ut etter første kvartal neste år. Spørsmålet er hva som skjer når og hvis de øker produksjonen igjen.

– Da vil det igjen skape en potensiell overskuddssituasjon i slutten av 2018 og inn i 2019, dersom vi har rett om produksjonsveksten i USA og resten av verden, sier Tonhaugen.

– Så kan det skje ting som for eksempel produksjonsforstyrrelser eller at etterspørselsveksten blir sterkere enn vi ser for oss nå, legger han til.

En viktig grunn til at amerikansk skiferoljeproduksjon stiger så kraftig er at kostnadene knyttet til slik produksjon har vist seg å være langt lavere enn mange har trodd. Tidligere mente mange at oljeprisen måtte godt over 50 dollar for å gjøre skiferoljeproduksjon lønnsomt.

Les også

Oljerådgiver venter nytt oljeprisstup

Lave kostnader

– Kostnadene har kommet veldig kraftig ned og de ser ikke ut til å øke noe særlig på en stund, sier Tonhaugen.

Han mener dessuten at man ikke skal overvurdere Opecs avtale om produksjonskutt. Sammen med Russland er det avtalt en total produksjonsbegrensning på 1,8 millioner fat per dag.

– For hele Opec sin del er det mer eller mindre snakk om en produksjonsfrys fordi produksjonen økte før avtalen trådte i kraft, sier Tonhaugen.

Får Rystad Energy rett i sin spådom om en amerikansk oljeproduksjon på 10 millioner fat per dag før utgangen av året innebærer det en økning på 1,4 millioner fat per dag siden bunnen i fjor.

Les også

Analytiker ut mot Opecs strategi:
– Trist for oljemarkedet

Les også

Ni nye måneder med Opec-kutt, men analytiker stoler ikke på Irak

Les også

Oljeeksperter uenige om effekten av Opec-avtale

Publisert:

Her kan du lese mer om