Skrur av datasentre og fabrikker på sekunder: Slik unngår Norge strømstans

Statnett skulle teste om lynrask strømutkobling i datasentre og fabrikker kunne motvirke feil i kraftnettet. En finsk krise gjorde testen mer realistisk enn ventet.

LYNRASKT KUTT: Statnett har testet ut en ny, lynrask kraftreserve der forbruket kan kuttes på få sekunder. Pilotprosjektet fikk mer praktisk nytte enn ventet, fordi det skjedde en uventet nedstenging av et finsk kjernekraftverk mens testene pågikk. Bildet viser inspeksjon av kraftmaster.
Publisert: Publisert:

Det nordiske og europeiske kraftsystemet blir tettere og tettere sammenvevd, og det brukes mange milliarder på forsterkninger.

Årsaken er at nettet blir mer komplisert å drive, fordi aktører som datasentre, oljebransje og industri øker forbruket, fordi utvekslingen av kraft i Norden og til og fra Europa øker, og fordi det er økt innslag av fornybar kraft som varierer i produksjon.

Statnett har lenge tatt til orde for løsninger som kan sikre stabiliteten i kraftsystemet, som å betale forbrukerne for å slå av strømmen i perioder når det trengs.

Nå har nettoperatøren tatt testene sine videre, for å finne ut hvordan større utfordringer i nettet kan løses, for eksempel når ett eller flere større kraftverk plutselig opplever en feil og produksjonen stanser, eller når linjer svikter.

Les mer: Statnett bekymret for forbrukstopper: Vil betale deg for ikke å bruke strøm

Testet ny, rask kraftreserve

I et pilotprosjekt har Statnett testet et slikt scenario, hvor det tok i bruk en ny kraftreserve som skal kunne skrus svært raskt av og på for å sikre stabiliteten i kraftnettet.

Samtidig med at pilotprosjektet pågikk skjedde det en svikt i et finsk kjernekraftverk, og det gjorde at testene plutselig ble mer realistiske enn ventet.

Slik var forløpet i pilotprosjektet, ifølge Statnett:

  • et finsk kjernekraftverk svikter, noe som skaper ustabilitet i nettet
  • to sekunder senere skrus strømmen av hos datasenteret Basefarm utenfor Oslo og i deler av Norsk Hydros aluminiumsverk på Husnes
  • 30 sekunder senere kobles strømmen på igjen
  • i mellomtiden har andre kraftprodusenter justert opp sin produksjon
  • dette bidrar til å opprettholde stabiliteten og frekvensen i nettet, som alltid må være på 50 Hertz, for å unngå strømutfall

– Et viktig bidrag

– At vi nå får markeder og aktører som er satt opp slik at vi kan få respons på to sekunder, er et viktig bidrag til en stabil strømforsyning i et stadig mer komplekst kraftsystem, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

Ifølge nettoperatøren har Hydro og Basefarm positive erfaringer med pilotprosjektet, fordi dette kan gjøres uten at det går ut over produksjonen deres eller leveransen til kundene.

Det nye i dette systemet er at det går svært fort. Men det finnes allerede en rekke aktører som leverer løsninger hvor strømkunder kan kutte strøm på relativt kort varsel på oppdrag fra nettselskapene. Et av disse selskapene er Fortum Spring, som også deltok i Statnetts pilotprosjekt.

– De leverer tekniske løsninger til prosjektet på vegne av sine kunder. Denne aggregatorrollen vil være viktig fremover, for å få inn nok volum av forbrukere til at det monner, sier Statnett-talsmann Henrik Glette til E24.

Flere aktører leverer

E24 omtalte i fjor at blant andre Agder Energis datterselskap LOS Energy tilbyr løsninger til bedriftskunder som kan hjelpe nettselskapene med å regulere kraftforbruket.

– Dette gjelder alt fra lett industri til smelteverk. Det kan for eksempel være fryserne i en butikk eller alle skolene i Oslo, eller store elkjeler eller varmtvannsberedere på steder som Oslo S, sa direktør for krafthandel Andreas Myhre i LOS Energy til E24 i fjor.

Selskapet Tibber jobber med å utvikle lignende løsninger for privatkunder, slik at man kobler sammen mange husholdningers panelovner, varmtvannsberedere og elbilladere og skrur dem av og på for å regulere kraftsystemet.

– Med solceller og elbiler på vei inn i systemet må vi styre forbruket på en annen måte enn før, sa daglig leder Edgeir Vårdal Aksnes i Tibber til E24 i fjor.

– Kan skape nye verdier

Kraftselskapene BKK og SFE deltok i pilotprosjektet. BKK har stilt med et pumpekraftverk som kan justere sitt forbruk av kraft etter behov. Et pumpekraftverk bruker strøm til å pumpe vann opp igjen i magasinet når dette lønner seg.

Selskapet Tibber har også deltatt i prosjektet, med elbilladere som kan slås av ved behov.

– Det vi nå ser er at vi i tillegg til å ha et veldig fleksibelt kraftsystem nå får nye muligheter til å justere forbruket. Dette kan også skape nye markeder som skaper verdier for den enkelte aktøren og for systemet, sier Glette.

Statnett og andre nettselskaper er allerede inne i en periode med store investeringer, og det gjør at nettleien vil stige betydelig for mange kunder.

Ny teknologi kan bidra til å dempe dette behovet.

Hvis tilstrekkelig mange aktører tilbyr seg å kutte forbruket i perioder, kan nettselskapene slippe store utgifter til kraftlinjer og transformatorstasjoner som ellers ville trengs for å forsyne alle med kraft til enhver tid.

– Der helt sikkert at vi har behov for mer fleksibilitet fra flere kilder, sier Auke Lont.

Publisert:

Her kan du lese mer om