Statoil selger oljesandvirksomheten

Statoil selger sin eierandel i oljesandprosjektene i den canadiske provinsen Alberta. Dermed er selskapet ikke lenger operatør for noen oljesandvirksomhet.

SELGES: Statoils oljesand-fasiliteter i Leismer i Canada.
Publisert:

Statoil har undertegnet en avtale om å selge sin eierandel på 100 prosent i oljesand-prosjektene Kai Kos Dehseh (KKD) i den kanadiske provinsen Alberta.

Kjøper er Athabasca Oil Corporatio. Salgssummen er 832 millioner kanadiske dollar, vel 5,4 milliarder norske kroner.

Summen omfatter et kontantvederlag på 435 millioner kandiske dollar, cirka 2,8 milliarder, samt 147 millioner dollar som skal betales i form av 100 millioner ordinære aksjer i Athabasca.

Les også

Statoil utsetter Corner-prosjekt i minst tre år

Det kommer frem i en melding sendt ut av selskapet sent onsdag kveld.

Omstridt

Prosjektet er blitt møtt med kritikk fra en rekke hold. Ifølge miljøorganisasjonene har utvinning fra oljesand store negative effekter på miljø, helse og klima.

En rekke miljøvernorganisasjoner, som Bellona, WWF og Greenpeace - men også norske politikere - har bedt selskapet trekke seg ut av oljesandfeltene.

Årsaken er at CO2-utslippene ved denne utvinningsfomen er høyere enn for eksempel på norsk sokkel, og at produksjonen ikke er bærekraftig.

I pressemeldingen om salget begrunnes det imidlertid først og fremst med finansielle hensyn.

Transaksjonen dekker det produserende demonstrasjonsanlegget Leismer og det ikke utbygde Corner-prosjektet, i tillegg til en rekke kontrakter knyttet til Leismer-produksjonen.

Etter denne transaksjonen vil Athabasca overta operatøransvaret for Leismer og Corner, og Statoil vil ikke lenger være operatør for noen oljesandvirksomhet.

Statoils aksjepost, som vil utgjøre nærmere 20 prosent av aksjekapitalen i Athabasca, vil bli forvaltet som en finansiell investering. I tillegg vil inntil 250 millioner kanadiske dollar bli betalt i en serie med betingede betalinger.

Samlet sett vil om lag 80 prosent av vederlaget betales i kontanter.

Salget vil tre i kraft fra nyttår, men avhenger av myndighetsgodkjenninger i Canada.

Satser på kjernevirksomhet

– Denne transaksjonen er i tråd med Statoils strategi om porteføljeoptimalisering for å styrke vår finansielle fleksibilitet og investere i våre kjerneområder globalt, inkludert utenfor kysten av Newfoundland i Canada, sier Lars Christian Bacher, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt.

Les også

Tilfeldigheter senker oljeproduksjonen: – Har vært et nøkkelelement

– Statoil-organisasjonen har, siden 2007, jevnlig styrket driften, opprettholdt god sikkerhet og levert sterke produksjonsresultater fra Leismer. Vi ser på Athabasca som en solid operatør som er i en god posisjon til å ta disse eiendelene videre.

Statoil gikk inn i oljesandfeltene i Canada gjennom oppkjøp av North American Oil Sands Corporation i 2007.

I 2011 kjøpte PTTEP en andel på 40 prosent, og i 2014 ble Statoil og PTTEP enige om omfordeling av sine respektive eierandeler i oljesandfelteme. Statoil har imidlertid fortsatt som operatør med 100 prosents eierandel i Leismer- og Corner-prosjektene.

Les også

– Kan ta opp til fem år før man er over kneiken

Les også

Guvernør vil forby offshore oljeboring i California

Les også

Maduro stenger grensen mot Colombia

Publisert: