Ferske planer fra Equinor: Øker utbyttet og fornybarinvesteringene

Tirsdag legger Equinor frem nye planer for sine satsinger på olje, gass og fornybar energi under selskapets årlige kapitalmarkedsdag. Dette er hovedtrekkene.

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor på Troll A-plattformen. Arkivbilde.
Publisert:

Tirsdag arrangerer Equinor kapitalmarkedsdag i Oslo, en seanse som vanligvis skjer i London i februar.

Pandemien gjorde ikke det mulig og selskapet fikk i tillegg ny konsernsjef i starten av november.

Nå har Anders Opedal og resten av ledelsen brukt flere måneder på å gå gjennom selskapets strategi og mål. Tirsdag lanseres planene offentlig, og de kommer etter at styret og ledelsen i fjor høst lovet å «speede opp» det grønne skiftet i selskapet.

Der lover selskapet raskere omstilling, mer penger til aksjonærene og det settes nye klima- og fornybarmål.

Selskapet lover også en styrket kontantstrøm og avkastning.

  • Equinor forventer en fri kontantstrøm etter investeringer og skatt, men før utbytter, på 35 milliarder dollar i perioden 2021–2026 med en oljepris på 60 dollar per fat (i fjor sa selskapet 30 milliarder dollar fra 2020 til 2023 med en oljepris på 65 dollar)
  • Equinor forventer en gjennomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital på om lag 12 prosent i perioden 2021 til 2030 (i fjor sa selskapet at de ventet om lag 15 prosent i 2023, gitt en oljepris på 65 dollar)
  • Rammen i effektiviseringsprogrammet skal økes fra 3,0 til 4,0 milliarder dollar

Selskapet vil også øke investeringene sine over tid.

  • Selskapet beholder prognosen om at investeringene i 2021 og 2022 vil ligge på 9 til 10 milliarder dollar per år. Selskapet venter at dette skal økes til rundt 12 milliarder dollar i året i perioden 2023–2024.
  • Selskapet vil øke andelen av totale investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger fra om lag 4 prosent i 2020 til over 50 prosent innen 2030.

Equinor sier nå at selskapet venter å investere om lag 23 milliarder dollar brutto (12 milliarder netto) i fornybar energi fra 2021 til 2026.

Les også

Vil satse nær 200 milliarder på fornybar energi

Lysere tider i oljebransjen

– Vår strategi er å akselerere omstillingen av Equinor, samtidig som vi styrker vår kontantstrøm og avkastning, sier konsernsjef Anders Opedal i en uttalelse og fortsetter:

– Vi forbedrer vår olje- og gassportefølje for å levere enda sterkere kontantstrøm og avkastning med lavere utslipp fra produksjonen, og vi forventer betydelig og lønnsom vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger. Dette er en strategi for å skape verdi som en leder i det grønne skiftet, sier han.

Det har skjedd mye siden den forrige kapitalmarkedsdagen til Equinor i februar i fjor.

På det verste var oljeprisen nede i under 20 dollar fatet etter coronanedstengningene. Det førte til resultatsmell og nedskrivninger hos mange oljeselskaper i fjor.

I juni 2021 har oljeprisen hentet seg inn til over 70 dollar fatet, og det ser langt lysere ut for oljebransjen enn på samme tid i fjor.

Kjøper egne aksjer for 15 milliarder

Equinor varsler at utbyttet skal økes til 0,18 dollar per aksje, opp fra 0,15 dollar i første kvartal – en økning på 20 prosent.

Under pandemien i fjor kuttet Equinor utbyttet fra 0,27 til 0,09 dollar per aksje. Selv om man nå ligger lavere, poengterte Equinor-sjefen under en pressekonferanse at ambisjonen i utbyttepolitikken fortsatt er å øke utbyttene over tid, gitt at resultatene tillater det.

Selskapet introduserer også et nytt program for tilbakekjøp av aksjer, etter at det forrige programmet hadde blitt satt på hold i slutten av mars i fjor grunnet coronapandemien.

Det forrige programmet ble lansert september 2019 og hadde en ramme på 5,0 milliarder dollar. Totalt ble 1,5 milliarder dollar brukt i første runde før bremsene ble satt på.

Det nye tilbakekjøpsprogrammet av aksjer blir på om lag 1,2 milliarder dollar i året og vil løpe fra 2022.

Allerede i år planlegger selskapet også å kjøpe tilbake aksjer i to runder på 300 millioner dollar hver i andre halvår.

Dermed skal Equinor etter planen kjøpe tilbake aksjer for 1,8 milliarder dollar, eller 15 milliarder kroner, i år og neste år.

Det vil bli gjennomført når oljeprisen er i eller over området 50 til 60 dollar per fat, og Equinors gjeldsgrad er innenfor målet på 15–30 prosent og dette støttes av råvareprisene.

– I perioder med høye råvarepriser og lav gjeldsgrad vil vi kunne gjøre ytterligere tilbakekjøp, sier Opedal.

Les på E24+

(+) Her er det grønne budskapet Equinor bør komme med på tirsdag

ENDA MER LØNNSOM: Equinors nyeste gigantfelt på norsk sokkel, Johan Sverdrup, trenger nå kun en oljepris på 15 dollar for å gå i pluss – en nedgang på 25 prosent fra dollar fra opprinnelig estimat. Feltet ble nedbetalt i februar, rundt halvannet år etter oppstart.

Innfører nye delmål på klima

Equinor setter seg nå klimamål på kort og mellomlang sikt, noe flere har etterlyst.

  • Equinor har fortsatt et mål om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, inkludert utslipp fra produksjon og forbruk av energi.
  • Nå setter Equinor også ambisjoner om å redusere netto karbonintensitet med 20 prosent innen 2030 og 40 prosent innen 2035.

Dette er imidlertid ikke et absolutt kuttmål, men et mål om intensitet. Det betyr for eksempel at selskapet vil trekke den økte fornybarproduksjonen fra i karbonfotavtrykket sitt.

forrige kapitalmarkedsdag i 2020 sa Equinor at selskapet ville redusere karbonintensiteten sin med 50 prosent innen 2050, inkludert kundenes utslipp.

Selskapet skjerpet deretter målene sine i november, og lovet å bli klimanøytralt innen 2050.

Selskapet har også lovet klimanøytral drift globalt innen 2030, gjennom økt utbygging av fornybar energi, CO₂-rensing og tiltak som skogplanting og kjøp av klimakvoter.

I fjor høst lovet Equinor at selskapet skal bli klimanøytralt i 2050. Selskapet har også lovet klimanøytral drift globalt innen 2030, gjennom tiltak som skogplanting og kjøp av klimakvoter.

Selskapet setter seg også et nytt mål om å ha kapasitet til å lagre 15–30 millioner tonn CO₂ per år innen 2035, og levere rent hydrogen til 3–5 industriklynger.

Les også

Storebrand bekymret for klimarisiko: Krever at Equinor skjerper klimamålene

Tror avkastningen blir dårligere på fornybar

Når det gjelder fornybar energi venter Equinor å ha en installert kapasitet på 12–16 gigawatt fornybar energi innen 2030.

Samtidig varsler selskapet at den forventede realavkastningen på fornybarinvesteringene er ventet å ligge på 4 til 8 prosent, en reduksjon fra tidligere anslag på 6 til 10 prosent.

Selskapet vil forsøke å øke avkastningen «på egenkapitalen gjennom prosjektfinansiering».

På kapitalmarkedsdagen i 2020 sa Equinor at selskapet ventet å ha en kapasitet på fornybar energi på 4–6 gigawatt i 2026 og 12–16 gigawatt i 2035.

– Dette er en forretningsstrategi for å sikre langsiktig konkurranseevne i en periode med dyptgående endringer i energisystemene, på vei mot et klimanøytralt samfunn, sier Equinor-sjef Anders Opedal om klima- og fornybarmålene og fortsetter:

– Vi vil fremover kutte utslippene ytterligere, og på lengre sikt venter Equinor å produsere mindre olje og gass enn i dag som følge av redusert etterspørsel. En betydelig vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger vil gi raskere endring fram mot 2030 og 2035, sier han.

Regner med pengedryss fra olje og gass

Equinors olje- og gassportefølje kan levere en fri kontantstrøm etter skatt og investeringer på 45 milliarder dollar fra 2021 til 2026, skriver Equinor i meldingen.

Gitt at konsernet kan levere 35 milliarder i perioden, regner man altså med at fornybarsatsinger og andre grep vil redusere kontantstrømmen med rundt 10 milliarder dollar.

De nye olje- og gassfeltene som skal settes i produksjon frem mot 2030 vil i snitt ha en balansepris på under 35 dollar per fat og en tilbakebetalingstid på under 2,5 år, opplyser selskapet.

Johan Sverdrup-feltet er ytterligere forbedret og er nå lønnsomt ved 15 dollar per fat, 25 prosent lavere enn tidligere.

På forrige kapitalmarkedsdag i 2020 kunngjorde Equinor at selskapet ville bygge ut felt som ville gi selskapet seks milliarder fat. Disse ville være lønnsomme ved en oljepris på under 35 dollar fatet, sa Equinor.

Blant disse feltene var Bay du Nord, Rosebank, Bacalhau og BM-C-33. Selskapet tok nylig beslutning om å bygge ut Bacalhau til 66 milliarder kroner.

Les også

Bacalhau blir Equinors største utenlandsfelt: Nå får oljeprosjektet i Brasil til 66 milliarder grønt lys

Les også

Klimaoppgjør hos flere oljegiganter: – Et paradigmeskifte

Les også

Equinor vil bli klimanøytralt innen 2050

Les også

Nye IEA-anslag kan påvirke Equinors regnestykker: – Tester porteføljen vår på flere scenarioer

Publisert: