Kraftig resultatfall i Aker Solutions: Men klimasplitt og IT-salg ga milliardgevinst

Aker Solutions er i ferd med å slå seg sammen med Kværner – igjen. Coronapandemien og oljebremsen har gitt et kraftig fall i inntekter og resultat. Totalt regner selskapet med at omsetningen i 2020 til falle med en fjerdedel.

Valborg Lundegaard gikk fra Aker Solutions til å bli sjef i Aker Carbon Capture i sommer. Her er hun avbildet med konsernsjef Kjetel Digre.
Publisert:

– Dette var et transformativt kvartal for Aker Solutions, ettersom vi annonserte planene om å fusjonere med Kværner for å skape et sterkere, mer robust leverandørselskap, sier Aker Solutions’ ferske konsernsjef Kjetel Digre.

Han kom fra oljeselskapet Aker BP og tok i sommer over etter Luis Araujo.

Oljeservicekonsernet Aker Solutions har Kjell Inge Røkkes Aker som storaksjonær og jobber i tillegg til fusjonen med Kværner også med å utvide leveransene innen fornybar energi.

Selskapets resultater for tredje kvartal ble sluppet tirsdag og preges av den krisen som slo inn i oljenæringen samtidig med coronapandemien. Det kraftige oljeprisfallet fikk oljeselskapene til å trekke i bråbremsen på mange investeringer.

Samtidig er det noen poster som bidrar kraftig i positiv retning i tallene.

Konsernsjef og finansdirektør Idar Eikrem var onsdag sparsomme med prognoser og detaljer om fremtiden for Aker Solutions, men lovet å komme tilbake til markedet med mer informasjon om planene for «nye» Aker Solutions i midten av november.

PS! Aker Solutions regner med at deres første dag på børs som nyfusjonert selskap med Kværner vil være 11. november.

Kvartalsrapport fra Aker Solutions

Fornybargevinst

Aker Solutions melder at de bokførte en gevinst på 804 millioner kroner i kvartalet som følge av at man spant ut Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind i egne børsnoterte selskaper.

Begge disse selskapene var tidligere en del av Aker Solutions. Konsernsjef Kjetel Digre trakk frem den vanvittige kursutviklingen som har vært i karbon- og vindselskapene etter at de gikk på børs.

En del av rasjonale bak at man skilte ut de to selskapene fra Aker Solutions, var nettopp å dra nytte av den voldsomme interessen det er for grønne selskaper i markedet om dagen.

Ettersom Aker Solutions-aksjonærene fikk utdelt aksjer i de to nye selskapene som utbytte, har de fått overført store verdier.

– Markedsverdien til de tre selskapene samlet sett har økt med over 300 prosent siden 16. juli, sa Kjetel Digre under kvartalspresentasjonen.

Nyheten om fusjonen med Kværner og oppsplittingen ble annonsert dagen etter. Som grafen under viser har ikke markedsverdien til Aker Solutions fått seg noe løft siden i sommer.

Aksjekursen til Aker Solutions var ned 6,7 prosent onsdag formiddag etter tallslippet.

Les også

Bakgrunn: Vil slå sammen Kværner og Aker Solutions

I grafen vises utviklingen i markedsverdi siden mars, altså før det kraftige kursfallet på starten av året. Grafen viser hvordan Aker Solutions’ markedsverdi (mørkeblått) har vært relativ stabil, mens aksjonærene har fått en kraftig verdiøkning gjennom aksjene de fikk i Aker Carbon Capture (grønt) og Aker Offshore Wind (lyseblått).

Selger programvareselskap

I tillegg til «fornybargevinsten» har Aker Solutions solgt datter- og programvareselskapet sitt ix3 til aiZe, for 222 millioner kroner. aiZe er et nystartet programvareselskap som nylig ble etablert av Aker – Aker Solutions storeier.

– Aker Solutions har investert betydelig i digitalisering og programvareutvikling de siste årene. Å realisere det fulle potensialet krever mer dedikerte ressurser og kapital og derfor mener vi tidspunktet er riktig for å selge programvareselskapet til Aker, sier Digre.

Aker Solutions sier de beholder tilgangen til programvareproduktene gjennom en avtale, samtidig som de slipper å betale for videreutviklingen til ix3s programvare. Samlet sett vil dette spare Aker Solutions for om lag 50 millioner kroner årlig, ifølge selskapet.

Nøyaktig hvilken gevinst Aker Solutions vil få fra salget opplyste selskapet ikke om onsdag. Finansdirektør Idar Eikrem opplyste at av de 222 millionene ble 172 millioner betalt inn i tredje kvartal, mens resten kommer i fjerde kvartal.

– Salget av ix3 forventes å bokføres i fjerde kvartal, sier Cathrine Gjertsen, talsperson i Aker Solutions til E24.

Akers oppkjøp av ix3 er én av flere nyheter på teknologifronten i Aker den siste tiden.

Aker satser også tungt på utviklingen av Cognite, som leverer en plattform for digitalisering av industri og produksjon. Tirsdag ble det kjent at det amerikanske venturefondet Accel kommer inn på eiersiden i Cognite og at det norske selskapet nå verdsettes til over fem milliarder kroner.

PS! Ettersom Aker er eier av aiZe og aksjonær i Aker Solutions, skriver selskapet at man har hyret inn Deloitte for å gi en prisvurdering av ix3 i forbindelse med salget.

Les også

Akers Cognite får investeringsselskap på eiersiden: Verdsetter Cognite til fem milliarder

Kraftig inntektsfall – men sjefen ser lystegn

Inntektene til Aker Solutions falt i tredje kvartal fra 7,13 til 5,50 milliarder kroner, målt mot samme periode i fjor. Sammenligner man med inntektene i andre kvartal i år er de omtrent uendret.

Aker Solutions regner med at omsetningen i 2020 totalt vil ende på mellom 21 til 22 milliarder kroner, en nedgang fra 29,3 milliarder i fjor.

Til tross for coronakrisen så har Aker Solutions gjennom hele 2020 opplevd en økning i ordreinntaket hvert kvartal. I tredje kvartal kom det inn ordrer for 7,1 milliarder kroner. Det bidro til å løfte ordreboken størrelse til 29,2 milliarder, som er over nivået på samme tid i fjor.

Konsernsjefen pekte under presentasjonen på at man nå opplever at aktiviteten og prosjektarbeidet har tatt seg opp i oljenæringen, etter bråbremsen i første halvår.

– Sanksjoneringsnivået på norsk sokkel er ventet å holde seg oppe på kort og mellomlang sikt, ettersom skattepakken gir oljeselskapene incentiver for å vedta prosjekter innen utgangen av 2022, sa Digre, og viste blant annet til at Aker Solutions er i gang med utredninger og studioer for Noaka-prosjektet.

Samtidig som Aker Solutions’ ordrebok har steget med et par milliarder til 29,2 milliarder, målt mot tredje kvartal i fjor har eksponeringen mot det norske markedet økt. Andelen ordre fra det norske markedet har vokst fra 54 til 64 prosent av totalen.

– Gjelden den oppgangen dere beskriver alle markeder eller primært Norge?

– Ja, det er størst aktivitet i Norge, men aktiviteten har også tatt seg opp internasjonalt. Etter at mye ble satt på vent i vår ser vi nå at selskapene tar frem de gode prosjektene igjen, sier Cathrine Gjertsen.

Både hun og konsernsjefen peker på at selskapet nå kjemper om å vinne anbud på kontrakter verdt til sammen 42 milliarder, hvorav 15 milliarder er i det norske markedet.

– Dette viser hvor mye markeds-sentimentet har endret seg siden starten av året, sa Digre.

Les også

Kværner leverer bedre resultat i tredje kvartal: Advarer om større coronaeffekt fremover

Bunnlinjen i pluss

Aker Solutions har to rapporteringssegmenter og begge viser en nedgang mot tredje kvartal i fjor:

  • Projects opplevde et inntektsfall fra 5,6 til 3,6 milliarder kroner, mens den justerte bruttomarginen falt fra 8,1 til 5,3 prosent
  • Services opplevde et inntektsfall fra 1,5 til 1,1 milliarder kroner, mens den justerte bruttomarginen steg fra 11,2 til 11,8 prosent.

Aker Solutions har fra tredje kvartal i fjor klart å kutte driftskostnadene kraftig fra 6,58 til 4,56 milliarder kroner, noe som den store nedbemanningen i selskapet har bidratt til.

Brutto driftsresultat (EBITDA) økte fra 553 til 938 millioner kroner, men det inkluderer gevinsten fra splitten med Carbon og Offshore Wind på 804 millioner. Trekker man ut gevinsten sitter man igjen med 134 millioner.

Selskapet skrev ned verdier for 19 millioner kroner. Resultat etter skatt økte fra 93 til 199 millioner kroner.

Aker Solutions hadde en kraftig bedring i kontantstrømmen fra drift i tredje kvartal, som steg fra −173 til +496 millioner.

Selskapet 83 millioner på investeringer, mot 286 millioner på samme tid i fjor. Samtidig bidro kontantstrøm fra salg av virksomheter med 193 millioner.

Netto økte kontantbeholdningen i selskapet med 413 millioner til 2,87 milliarder i løpet av kvartalet.

Les også

Aker-selskap inngår karbonavtale med svensk kraftgigant

Omorganisering koster

Utskillelsen av karbonfangst og havvind, og fusjonen med Kværner, er et omfattende arbeid som har pågått de siste månedene i Aker Solutions.

Selskapet melder at de hadde 114 millioner kroner i restruktureringskostnader i tredje kvartal. Det betyr at selskapet siden tredje kvartlene i fjor har brukt totalt 444 millioner på dette.

Antallet egne ansatte i Aker Solutions har falt fra 13.694 til 10.104 de siste 12 månedene. I tillegg kommer innleid arbeidskraft.

I Kværner jobber de også med omorganiseringen. Kværner melder i sin kvartalsrapport at de har gjort en avsetning på 69 millioner kroner for ansatte som har takket ja til gavepensjon.

Kværner leverte for øvrig bedre driftsresultat og resultat etter skatt i tredje kvartal enn samme periode i fjor, selv med en nedgang i omsetningen.

Les også

Aker BP og Aker Offshore Wind i allianse: Vil bygge store havvindparker

Publisert:

Her kan du lese mer om