– Fortsettelse av en grønnvaskingsøvelse

Miljøbevegelsen jublet da Equinor lovet å rapportere klimagassutslipp fra oljefelt i utlandet, men 90 prosent av selskapets internasjonale produksjon ligger an til å falle utenfor den nye rapporteringen.

Miljøorganisasjoner forventer at Anders Opedal, konsernsjef i Equinor, inkluderer alle felt der Equinor har aktivitet i selskapets nye klimarapportering.
Publisert: Publisert:

Under Equinors generalforsamling tidligere i mai lovet selskapet å begynne å rapportere om hvor mye klimagasser som slippes ut fra hvert enkelt felt, også fra virksomheten i utlandet.

Avgjørelsen ble sett på som et delvis gjennomslag for krav fra enkelte aksjonærer om strengere klima- og miljørapportering fra selskapet.

Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, presiserte at detaljene om rapporteringen ikke er klare ennå, men at den vil omfatte alle felt der Equinor er operatør.

– Dette skal ikke være bekvemt

En gjennomgang Aftenbladet/E24 har gjort viser at dersom det bare blir rapportert om utslipp fra felt der Equinor er operatør, vil 90 prosent av Equinors olje- og gassproduksjon i utlandet falle utenfor rapporteringen.

Fra Mariner-feltet på britisk sokkel, et av feltene Equinor skal begynne å rapportere om klimautslipp fra.

Både Greenpeace og WWF, organisasjonene som sto bak aksjonærforslaget om mer detaljert rapportering, sier til E24 at de er godt fornøyd med at Equinor utvider rapporteringen om utslipp, men de forventer at selskapet rapporterer fra alle felt der de har produksjon, ikke bare der de er operatør.

– Hvis de ikke gjør det, er dette en fortsettelse av en grønnvaskingsøvelse, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

– Dette skal ikke være bekvemt. Offentligheten og staten som største eier skal ha informasjon, slik at det går an å gjøre en vurdering av hvilke felt som inntil videre kan fortsette, og hvilke som har så store utslipp at det må tas grep, sier han.

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Ti prosent av utenlandsproduksjonen

Å være operatør innebærer å ha ansvaret for driften av et felt. Ifølge Equinors årsrapport er selskapet i operatør for fire felt med produksjon utenfor Norge:

  • Mariner (Storbritannia)
  • Barnacle (Storbritannia)
  • Utgard (ligger både på britisk og norsk sokkel)
  • Peregrino (Brasil)

Equinors andel av den gjennomsnittelige, daglige produksjonen på de fire feltene er totalt 34 000 fat oljeekvivalenter, ifølge Equnors siste årsrapport.

Det utgjør like under ti prosent av selskapets totale produksjon i utlandet, som var 345 000 fat om dagen i snitt i 2020.

Områder med lite offentlig innsyn

Equinor er partner, eller operatør sammen med andre selskaper, i 17 felt i utlandet med produksjon, ifølge den siste årsrapporten.

Dette er felt det foreløpig ikke ligger an til at Equinor skal offentliggjøre utslippstall fra. Feltene ligger i Canada, Irland, Russland, Brasil, Argentina, Nigeria, Angola, Libya, Aserbadsjan og Algerie.

– Det er spesielt viktig at klimagassutslippene blir offentliggjort når det gjelder felt i områder der offentligheten, og kanskje ikke en gang Equinor, har ordentlig oversikt, sier Pleym i Greenpeace.

– Å komme til enighet med andre selskaper om å offentliggjøre tallene er Equinors problem. De har muligheten, og må ta ansvar for at dette offentliggjøres, sier han.

Les også

Dobbelt så mye utslipp fra Equinors nye tungolje-gigant

Equinors produksjonsskip på Peregrino-feltet i Brasil, der det norske selskapet er operatør.

– Vil tro de gjør jobben ordentlig

Ragnhild Elisabeth Waagaard, leder for klima og energi i WWF Norge, mener det er viktig at Equinor offentliggjør utslipp fra alle feltene de deltar i.

– Hvis de ikke gir et fullstendig bilde, er det fremdeles vanskelig for aksjonærer og det norske folk å vite hva slags risiko som påløper ved å investere i Equinor. Det blir også lett å tenke at de holder noe skjult, sier hun.

Waagaard sier hun er glad for at selskapet lyttet til aksjonærforslaget fra WWF og Greenpeace, men håper de slipper å foreslå det samme på nytt neste år.

– Jeg vil tro de gjør jobben ordentlig nå, så slipper vi det, sier hun.

– Stadig utvikling

Erik Haaland i Equinor sier til E24 at det i utgangspunktet er Equinor-opererte felt som Mariner og Peregrino de skal begynne å rapportere om klimagassutslipp fra.

Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet.

– Det er stadig utvikling i vår rapportering og mengden informasjon vi deler. Allerede rapporterer vi CO2-utslipp på konsernnivå, både på operert basis og equity basis, sier Haaland.

– Vi har annonsert at vi skal dele mer informasjon om CO2-utslipp per felt fra og med neste år, i tillegg til det som allerede rapporteres til myndighetene i de ulike landene hvor vi har aktivitet. Detaljene rundt dette og hvilke felt som omfattes er noe vi vil komme tilbake til, sier han.

Publisert: