Brende: – Fornybar-støtte skal bli mer treffsikker

Norges støtte til fornybar energi i u-land legges om, ifølge utenriksminister Børge Brende (H). – En budsjettmassakre, mener De Grønnes Rasmus Hansson.

KUTTER FORNYBARSTØTTE: Utenriksminister Børge Brende på klimatoppmøtet i Paris mandag.
Publisert:

På klimatoppmøtet i Paris denne uken har Brende snakket varmt om behovet for å bygge ut grønne energikilder i fattige land.

Finansiering av klimatiltak er også et viktig tema i selve forhandlingene på møtet, hvor u-landene krever støtte fra rike land hvis de skal gå med på en omfattende ny klimaavtale.

I statsbudsjettet for neste år er imidlertid Utenriksdepartementets bistandsmidler til fornybar energi i u-land kuttet fra 1,1 milliarder til 470 millioner kroner. Regjeringen ville egentlig redusere beløpet enda mer, men Venstre og KrF sørget i budsjettforhandlingene for at kuttet ikke ble på mer enn 57 prosent.

– Vi har valgt å gjennomgå hele fornybarsatsingen vår og se på hvordan den kan innrettes mer strategisk, sier Brende til NTB.

Norfund-støtte

Utenriksministeren viser til en rapport fra Riksrevisjonen hvor satsingen ble kritisert. I rapporten ble det pekt på at fornybar-bistanden i flere tilfeller ikke gikk til de fattigste landene.

Brende sier regjeringen nå i stedet vil bruke penger via Norfund til dette formålet. I tillegg skal Norges bidrag til FNs grønne klimafond dobles til 800 millioner kroner årlig fram mot 2020.

Disse løftene overbeviser imidlertid ikke Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

– Jeg har ingenting imot en strategisk vurdering av hvordan energibistanden kan videreføres mest mulig effektivt. Men da trenger vi en grundig gjennomgang, ikke bare en budsjettmassakre etterfulgt av hastige forklaringer, sier han til NTB

– Stor irritasjon

Hansson er overbevist om at u-landene i klimaforhandlingene har lagt merke til Norges kutt i fornybarsatsingen og i regnskogsatsingen neste år.

– De har kommet til disse forhandlingene med en stor irritasjon over at rike land ikke vil hjelpe dem med å dekke kostnadene ved å velge en grønn vei, sier Hansson, som tirsdag var til stede på klimatoppmøtet.

Børge Brende framholder på sin side at Norge fortsatt er det landet i verden som gir mest penger per innbygger til klimatiltak i u-land.

– Men det skal ikke legges skjul på at vi har foreslått å redusere satsingen på en del utviklingsområder fordi vi har fått økte kostnader knyttet til asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge, sier Brende.

Les også

Statoil skjerper klimaambisjonene

Les også

Varsler stans i utbygging av fornybar energi i 2021

Les også

Spetalen-selskap satser på olje, vind og nå sol

Publisert: