Røkke-selskap skal kutte 750 ansatte

Oppgir et veldig utfordrende riggmarked som årsaken bemanningskuttet.

KUTTER: Røkke-kontrollerte Aker eier 34 prosent av aksjene i Akastor. MHWirth er heleid av Akastor.
Publisert:

Akastor sitt heleide datterselskap MHWirth vil kutte antallet ansatte med 750 personer, både fast ansatte og konsulenter.

Årsaken til det kraftige bemanningskuttet er ifølge selskapet et «veldig utfordrende riggmarked» som påvirker både MHWirth, som leverer boreløsninger, og dets kunder.

I februar varslet Akastor at MHWirth hadde startet en prosess for å redusere bemanningen med 500–750 personer.

I forbindelse med nedbemanningen vil selskapet ta en restruktureringskostnad på 40 millioner kroner i første kvartal.

Nær 500 i Norge

Mediekontakt i MHWirth, Moa Tyborn, opplyser til E24 at det i Norge vil være 230 ansatte og 250 konsulenter som vil bli påvirket.

De ansatte vil ikke få noen kompensasjon.

– Selskapet har valgt å ikke tilby noen sluttpakker. Av de ansatte som er påvirket i Norge vil ca. 80 personer gå ved naturlig avgang, sier Tyborn.

Resultatfall

Samtidig er det mer dårlig nytt:

– Produktiviteten hos MHWirth har blitt skadelidende under restruktureringsprosessen, og dette har til en viss grad påvirket selskapets resultater for første kvartal negativt. Videre er det usikkerhet og forsinkelser relatert til noen av MHWirths prosjekter, heter det i meldingen fra Akastor.

Kombinasjonen av disse faktorene og det nåværende markedsklimaet gjør at Akastor venter seg et brutto driftsresultat (EBITDA) fra MHWirth på 43 millioner kroner i første kvartal, eksklusive restruktureringskostnadene på 40 millioner kroner.

Til sammenligning hadde MHWirth en EBITDA på 241 millioner kroner i fjerde kvartal.

– Da dette er en del av en større organisatorisk endring er en naturlig følge en periode med høyere internt fokus. Vi jobber nå med å bygge opp vårt selskap internt for å øke vår operasjonelle effektivitet og tilpasse oss til den rådende markedssituasjon i bransjen, noe som vi mener vil gjøre oss både sterkere og mer konkurransedyktige, sier Tyborn.

MHWirth har også sett en ytterligere økning i arbeidskapitalen på 600 millioner kroner i kvartalet, i hovedsak grunnet forsinkelser av prosjekter.

MHWirth har kontorer i 20 ulike land, og har totalt 4.300 ansatte.

I Norge jobber det MHWirth-ansatte i Oslo, Stavanger, Bergen, Horten, Kristiansand og Lyngdal.

Gjeldsøkning på en halv milliard

MHWirth er et av Akastors seks underselskaper, og det største målt etter omsetning.

Videre kan Akastor fortelle at styrkelsen av dollaren mot den norske kronen har ført til at det netto rentebærende gjeld i Akastor-gruppen har økt med rundt 500 millioner kroner.

Akastor vil rapportere for første kvartal 28. april.

Les også

Røkke vant over Glitnir

Les også

Toppsjefens innrømmelse: Vinn eller forsvinn for Kværners plattform-virksomhet

Les også

Tror Røkke kunne solgt Det norske for minst 15 mrd. i morgen

Publisert: