Statsbudsjettet: Martin Linge-overskridelsene vokser med 5,8 milliarder

For første gang siden Equinor overtok skandalefeltet Martin Linge fra Total er selskapet klare med sine egne beregninger for hvor dyr feltutbyggingen blir. Den foreløpige fasiten viser en enda høyere prislapp og en ny utsettelse til 2020. Se oversikten over alle utbyggingene på norsk sokkel her!

DYR AFFÆRE: Her blir modulene til Martin Linge-plattformen til Equinor løftet på plass i Nordsjøen sommeren 2018. Feltet ligger vest for Oseberg-feltet og Bergen.
Publisert:

Martin Linge-feltet, som ble igangsatt av det franske oljeselskapet Total, har endt opp som en av de store fadesene på norsk sokkel. Feltet er både kraftig forsinket og har fått enorme kostnadsoverskridelser.

Nå viser det seg at prislappen på feltutbyggingen øker – igjen.

Opplysningene kommer frem i budsjettdokumentene fra Olje- og energidepartementet som ble offentliggjort i forbindelse med at statsbudsjettet for 2018. Se oversikten av alle utbyggingsprosjektene på norsk sokkel nederst i saken!

Equinor regner nå med at den samlede investeringen vil ende på 47,1 milliarder, mens Totals siste estimat i fjor lå på 41,3 milliarder. Det opprinnelige budsjettet i 2012 lå på 29,2 milliarder.

Med Equinors nye beregning har overskridelsene dermed økt med nye 5,8 milliarder kroner til totalt 17,9 milliarder.

I tillegg kommer det frem at planlagt oppstart nå er satt til første kvartal 2020. Det betyr at feltet er forsinket enda ett år, sammenlignet med for ett år siden, da man utsatte oppstarten til starten av 2019.

Equinor overtok formelt operatørskapet fra Total i mars i år og selskapet har satt inn noen av sine mest erfarne folk for å forsøke å lose prosjektet i havn på en best mulig måte, gitt det mildt sagt utfordrende utgangspunktet.

– Da vi kjøpte Martin Linge-feltandelene og overtok operatørskapet, tok vi høyde for at det kunne være mer gjenstående arbeid og økte kostnader. Som varslet har vi derfor brukt tiden ved Rosenberg Verft til å få oversikt over dette, sier konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor, Margareth Øvrum, i en uttalelse.

E24 besøkte Rosenberg-verftet utenfor Stavanger i april, da Equinor hadde mottatt plattformmodulene fra Samsung-verftet. Siden den gang har modulene blitt løftet ut på feltet.

Teknologidirektør Margareth Øvrum i Statoil på selskapets kapitalmarkedsdag 7. februar 2017.

– Etter en vellykket installasjon av plattformen er oppgaven nå å sikre kvalitet i ferdigstillelsen av prosjektet og en trygg oppstart av feltet, sier Øvrum videre.

30 milliarder billigere portefølje

Samtidig som kostnadene på Martin Linge fortsetter å øke har Equinor også offentliggjort en ny beregning over kostnadene til alle deres egenopererte utbyggingsprosjekter på norsk sokkel.

Selskapets oversikt viser at investeringskostnadene totalt sett er redusert med rundt 30 milliarder kroner sammenlignet med prislappen som ble estimert i utbyggingssøknadene.

Johan Sverdrup-feltet står for store deler av denne summen. I tillegg til fase én av gigantutbyggingen har Equinor også lagt inn Aasta Hansteen, Bauge, Johan Castberg, Martin Linge, Njord Future, Oseberg Vestflanken 2, Snorre Expansion, Trestakk og Utgard i beregningen sin.

Tallet er justert for kronesvekkelsen, så besparelsene er «vesentlig større» enn 30 milliarder med dagens kronekurs, ifølge selskapet. Regner man i 2018-kroner står fase én av Johan Sverdrup for 28,9 milliarder av besparelsene.

– Forbedringene er oppnådd i tett samarbeid med våre partnere og leverandører, og skyldes først og fremst økt boreeffektivitet, forenkling og høy kvalitet i prosjektgjennomføringen. Inkludert i disse tallene er også markedseffekten vi har oppnådd ved å investere motsyklisk, sier Margareth Øvrum i Equinor.

Les også

Statsbudsjettet på 1-2-3

Krever mer arbeid å få Linge-plattformen ferdig

Det er flere årsaker til at Martin Linge-feltet har blitt så mye dyrere. Problemene startet allerede på verftet i Sør-Korea der Petroleumstilsynet i fjor blant annet varslet pålegg mot Total fordi plattformen regelrett sto og støvet ned.

– Økningen siden Pud (utbyggingssøknaden fra 2012, journ.anm.) skyldes hovedsakelig økte kostnader og forsinkelser relatert til plattformdekket, økte timeanslag for sammenkobling og ferdigstilling av plattformen. Prosjektkostnaden siden Pud øker også som følge av svekket kronekurs, skriver departementet.

I forbindelse med overtagelsen fra Total har Equinor gjort sine egne beregninger på kostnader og tidsplanen i prosjektet.

– Som følge av gjennomgangen er beregnet arbeidsomfang for oppkobling og ferdigstilling økt. Dette medfører økte kostnader, skriver departementet.

I tillegg til et økt arbeidsomfang skriver departementet at rundt 1,4 av de 5,0 milliardene i økte kostnader fra i fjor skyldes at Equinor har bokført en del driftskostnader som investeringer. Det gjelder blant annet leiekostnader for lagerfartøy og historiske kostnader knyttet til en borerigg.

E24 skrev i oktober i fjor at overskridelsene hadde vokst til 12,1 milliarder. Feltet skulle egentlig vært i produksjon i 2016, men ble først forsinket til 2018. Etter den tragiske dødsulykken på Samsung-verftet i Sør-Korea våren 2017 ble oppstarten forsinket til første halvår 2019. Nå regner man altså første kvartal 2020 som oppstartstidspunkt.

I november i fjor annonserte Equinor (da Statoil) at de hadde inngått en avtale om å ta over Totals eierandel og operatørskap i Martin Linge-feltet på 51 prosent (slik at Equinor økte til 70 prosent), samt eierandelen på 40 prosent i Garantiana-funnet (der Equinor ikke eide noe fra før).

Selv om plattformunderstellet fra Kværner kom på plass allerede i 2014, var det ikke før i sommer, fire år senere, at modulene til plattformen endelig kunne løftes på plass.

Les også

Nå er Equinors «borerush» i gang på sokkelen: – Det blir en fryktelig travel periode

Aasta Hansteen har blitt billigere siden i fjor

I budsjettet kommer det også frem andre endringer i de estimerte kostnadene for utbyggingsprosjektene som pågår på norsk sokkel (endringen er siden fjorårets estimat):

  • Njord Future er estimert til å koste 15,6 milliarder (opp 207 millioner)
  • Bauge: 3,8 milliarder (ned 139 millioner)
  • Trestakk: 5,2 milliarder (ned 178 millioner)
  • Dvalin: 10,6 milliarder (ned 114 millioner)
  • Utgard: 2,9 milliarder (ned 194 millioner)
  • Oseberg Vestflanken 2: 6,5 milliarder (ned 782 millioner)
  • Johan Sverdrup fase én: 97,9 milliarder (ned 6,4 milliarder)
  • Aasta Hansteen: 37,5 milliarder (ned 1,3 milliarder)
  • Maria-feltet som nå er ferdigstilt har fått en ytterligere reduksjon på 711 millioner, noe som øker den totale besparelsen til 3,9 milliarder.

Det er ingen endringer i estimatene for Johan Castberg, Skogul, Fenja, Valhall Vestflanken, Snorre Expansion, Ærfugl, Yme, Oda og Ekofisk 2/4 VC. Det er heller ingen store endringer i Polarled.

De omfattende kostnadskuttene til Johan Sverdrup-prosjektet er tidligere omtalt, og skyldes blant annet at prosjektgjennomføringen så langt har gått svært godt.

Prisøkningen på Aasta Hansteen skyldes i stor grad en svekket kronekurs, og den samlede overskridelsen er nå redusert til 2,9 milliarder.

– Siden desember 2015 har operatøren (Equinor, journ.anm.) sett en betydelig bedring i prosjektet og innretningen er nå under ferdigstilling ute på feltet, skriver departementet om den gigantiske, flytende Spar-plattformen i Norskehavet som skal i produksjon innen utgangen av året.

Les også

Endrer flyseteavgiften: Settes opp til 200 kroner for lange flyvninger

Les også

Vil øke bruttoskatt på lønn og pensjon med 10,5 milliarder

Les også

Equinor kjøper seg inn i Rosebank for ukjent sum

Publisert:

Her kan du lese mer om