Ekspertutvalg: – Prisen på karbon må opp

Et utvalg ledet av Thina Saltvedt har lagt frem sine anbefalinger for hvordan staten kan legge til rette for klimavennlige investeringer. Økt karbonpris er et av de viktigste verktøyene.

FERSK RAPPORT: Thina Saltvedt overleverte torsdag utvalgets rapport til næringsminister Jan Christian Vestre.
Publisert:

I 2020 ba Stortinget regjeringen om å sette ned et utvalg for å undersøke hva staten bør gjøre for å fremme klimavennlige investeringer i Norge.

Nå er arbeidet klart, og resultatet er en liste over anbefalinger til regjeringen. Karbonprising fremmes som det viktigste virkemiddelet, men det suppleres med blant annet reguleringer og økonomiske støtteordninger.

Utvalget oppfordrer videre regjeringen til å være proaktive i internasjonalt samarbeid, og implementere EUs regelverk snarlig.

– Norge er ikke i nærheten av å nå klimamålene, og vi må stramme inn fort. Prisen på karbon må derfor gå opp. På den måten kan markedsmekanismene virke for å finne de beste løsningene, sier Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea.

Hun har ledet utvalget sammen med representanter fra næringsliv, finans og akademia.

Saltvedt vektlegger videre at økt karbonpris burde suppleres med tiltak slik at omstillingen blir sosialt rettferdig.

Næringsminister Jan Christian Vestre uttalte at han er spent på å lese anbefalingene i rapporten.

– Regjeringens mål er å mobilisere privat kapital. I tråd med utvalgets anbefalinger skal vi ikke plukke vinnere, men vi skal stille opp med lån og garantiordninger for å mobilisere privat kapital, sier han til E24.

– Samtidig er det viktig at byrdefordelingen i det grønne skiftet skal oppleves rettferdig. De som har mest skal bidra mest, sier han.

Publisert: