Nå skal Equinor forbedre Martin Linge-økonomien

Kostnadene på Equinors Martin Linge-utbygging er mer enn doblet siden utbyggingen ble vedtatt i 2012. Nå setter Equinor ned egen Martin Linge-gruppe for å forbedre inntjeningen på feltet.

Martin Linge-utbyggingen har blitt en økonomisk verkebyll for Equinor.
Publisert: Publisert:

Det er Equinor som opplyser dette til Aftenbladet/E24 etter at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 ble lagt fram tirsdag formiddag.

Her ble det nemlig klart at Martin Linge-prosjektet har hatt overskridelser på 31.657 milliarder kroner (101 prosent) siden prosjektet ble vedtatt i 2012. Da var prisen på 31 434 milliarder kroner (2021-kroner).

Equinor: – Alvorlig

Til Aftenbladet bekrefter Equinor at det har vært et utfordrende prosjekt etter at selskapet tok over prosjektet fra Total E&P i 2018.

– Martin Linge har kostet langt mer tid og penger å bygge ut enn planlagt, og det er klart vi ser alvorlig på slike kostnadsøkninger. Dette er unntaket, ikke normalen, og det er en svært spesiell situasjon der vi overtok ansvaret for prosjektet i sluttfasen.

– Vi har imidlertid stor tro på at ved å jobbe systematisk med effektivisering og leting så vil vi forbedre lønnsomheten til feltet, og Equinor har etablert en tverrfaglig gruppe som ser på mulighetene i et større område rundt Martin Linge, sier pressekontakt Lise Andreassen Hagir til Aftenbladet.

Martin Linge startet produksjon i slutten av juni i år og er på vei oppover når det gjelder produksjonskapasitet fram til det når en platåproduksjon i løpet av 2022. Da vil feltet produsere 115.000 fat per dag.

Frederic Hauge i Bellona er betenkt over den store kostnadssprekken Equinor har hatt på Martin Linge-feltet.

– Problemer med utvinning

Frederic Hauge i Bellona, som har varslet myndighetene om bekymringer når det gjelder prosjekter som Martin Linge og Johan Castberg, er ikke overrasket av ytterlige overskridelser for Martin Linge. Hauge tror ikke siste kostnadssmell er kommet i Martin Linge-sagaen.

– Dette er som vi har sagt tidligere at Equinor hele tiden har underkommunisert omfanget av denne skandalen. Vi tror den neste skandalen blir at det er store problemer med å utvinne deler av feltet, sier Hauge som verken er imponert av Equinors eller myndighetenes hemmelighold rundt alle problemene med Martin Linge-utbyggingen:

– Det drives et omfattende hemmelighold når vi søker innsyn i relevante dokumenter som omhandler reservoarer og brønner. Vi har nå klare indikasjoner på at de har problemer med det ene gassreservoaret og at reservene trolig er 20-30 prosent mindre enn det som blir opplyst, fortsetter Hauge.

Equinor overtok Martin Linge-utbyggingen formelt i 2018. Her er Martin Linge-moduler på Rosenberg sommeren 2018 før de ble tauet ut til feltet.

Equinor har hatt store problemer med gassbrønnene på Martin Linge. Equinor har vist til mangler og ikke tilstrekkelige brønnbarrierer for fire gassbrønner som ble boret av den tidligere operatøren, Total.

– Hva er status på disse gassbrønnene som var beheftet med ulike problemer?

– Vi er fremdeles i en oppstartsfase og forventer å nå platåproduksjon i løpet av 2022. Vi er nå i ferd med å avslutte prosjektarbeidet, og vi har ikke hatt noen alvorlige hendelser. Per nå produserer vi fra fem brønner, tre olje- og to gassbrønner, og vil innen kort tid starte produksjon fra den sjette brønnen som er en gassbrønn.

– Vi har vært åpne rundt utfordringene knyttet til Martin Linge og rapporterer til myndighetene på lik linje med andre felt. Innsyn reguleres av offentlighetsloven, påpeker Lise Andreassen Hagir i Equinor som ikke har noen ytterligere kommentarer til påstandene fra Hauge i Bellona.

Omfattende sveisefeil er avdekket på Johan Castberg-skroget i Singapore.

Castberg-forlater Asia i 2022

Johan Castberg er det foreløpig siste store prosjektet fra Equinor som har betydelig kostnadssprekk. Her viste kostnadsoppdateringen fra myndighetene at prosjektet ligger an til en foreløpig sprekk på snaut 8 milliarder kroner. Nytt prisanslag er 59 milliarder kroner.

Her har Aftenbladet tidligere skrevet utdypende om de omfattende problemene Equinor har hatt med prosjektet. I juni i år kom også Petroleumstilsynet med en egen gransking av avsporingene i Johan Castberg-prosjektet. Som i fjor knytter Equinor selv kostnadsøkningene til koronapandemien og valutaeffekt.

Les også

Taus Ptil-sjef etter ny utbyggingssmell for Equinor

– Produksjonsskipet har blitt hardt rammet av pandemien. Verftet i Singapore, som bygger skroget, har vært helt stengt ned i perioder og har fortsatt utfordringer med å skaffe nok arbeidskraft på grunn av reiserestriksjoner. Også her i Norge hadde vi lange perioder med manglende tilgang til arbeidskraft på grunn av pandemien. I tillegg har vi som kjent hatt utfordringer med sveisekvalitet i Singapore og vi hadde også utfordringer med framdriften i Singapore før korona. Forlenget gjennomføringstid gir også økte kostnader, forklarer Equinors Lise Andreassen Hagir.  

Pressekontakt Lise Andreassen Hagir i Equinor.

Samtidig påpeker Equinor at boreoperasjonene har gått veldig bra. Selskapet ligger nå tre måneder før plan, noe som bidrar til å trekke ned kostnadene. 

– Den vesentligste årsaken til kostnadsøkning er likevel valutaeffekt på nær seks milliarder kroner, på grunn av svekket norsk krone sammenlignet med forutsetningene for vekslingskurs da prosjektet ble vedtatt. Av en kostnadsøkning på nær 8 milliarder kroner er 6 milliarder relatert til valutatap. Prosjektet er lønnsomt og har fremdeles en balansepris på under 35 dollar per fat, som kommunisert i PUD, sier Andreassen Hagir videre.  

Les også

– Equinor har en kjempemulighet til forbedring

Forventer stygge Castberg-tall

Selv mener oljevarslerne i Bellona at dette er en sannhet med visse modifikasjoner.

– For Johan Castberg blir overskridelsene skrevet opp betydelig neste år. Vi tror at sveise-, design-, og elektroproblemene vil gi langt større overskridelser og vil bli ytterligere dokumentert på neste års statsbudsjett, hevder Bellonas Frederic Hauge.

– Etter at kvalitetsavvik i sveising ble oppdaget er det gjennomført et svært omfattende arbeid for å kvalitetssikre og kryssjekke sveiser og reparere sveisefeil for å være helt sikker på at skipet tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet og integritet. Denne utbedringer er i sluttfasen og vil ferdigstilles før skroget forlater verftet i første kvartal 2022. Videre spekulasjon er ikke naturlig for oss å gå inn i, svarer Andreassen Hagir.

– Hva er status i arbeidet som nå pågår for å utbedre sveisefeilene?

– Før skipet forlater Singapore er sveisefeilene utbedret. Dette arbeidet nærmer seg nå ferdig. Vi trenger ikke å bygge om skroget, og det vil forlate Singapore i første kvartal av 2022, sier Lise Andreassen Hagir i Equinor.

Publisert: