Venter høyere oljeinvesteringer

Oljeselskapene jekker opp anslaget for neste års investeringer. Men de neste månedene ventes hele åtte nye utbyggingsplaner som kan gi ytterligere løft i 2018.

FERSKE TALL: Torsdag kommer det ferske tall anslag på oljeselskapenes investeringer neste år fra Statistisk Sentralbyrå. Bildet er fra Troll A-plattformen.
Publisert:

Oljeselskapenes investeringer har falt kraftig fra toppen i 2014, men nå ser utgangen til å ha bremset kraftig.

Neste år venter oljeselskapene investeringer på 144,3 milliarder kroner, ifølge en telling utført av Statistisk Sentralbyrå.

Det er høyere enn selskapenes forrige anslag fra august på 141,7 milliarder kroner.

«Høyere tall innenfor feltutbygging og særlig felt i drift mer enn veier opp for lavere estimater innenfor letevirksomhet og nedstengning og fjerning», skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB) i en melding.

DNB Markets hadde ventet at anslaget på neste års investeringer ville løfte seg til 148 milliarder kroner.

Også Nordea Markets hadde ventet en liten oppjustering av anslaget for neste års investeringer.

– Oljeinvesteringene faller fortsatt, men i et langt saktere tempo enn tidligere. Vi er trolig svært nær bunnen, skrev Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen i et notat før tallene ble publisert.

Fallet neste år blir mye mindre enn anslått i forrige oljetelling i august.

Oljeselskapene nedjusterer nemlig anslagene på investeringene i inneværende år til 150,8 milliarder, fra 155,6 milliarder kroner i forrige anslag fra august.

«Operatører innser at man ikke får realisert alle investeringer planlagt for året, slik at noen investeringsplaner overføres fra 2017 til 2018», skriver SSB.

Venter mange nye prosjekter

Statistisk Sentralbyrå venter likevel at en rekke nye prosjekter vil løfte investeringene i 2018, noe som kan snu den ventede nedgangen til oppgang.

Byrået teller først investeringene etter at utbyggingsplan er levert.

«Det er ventet at det vil bli levert PUD på åtte prosjekter før neste undersøkelse som publiseres 23. februar 2018. Dette gjelder Johan Castberg, Snorre Expansion, Valhall Vestflanke, Storklakken, Snadd, Fenja, Yme og Skarfjell», skriver SSB.

Dessuten vil Statoil og partnerne trolig levere plan for fase to av gigantfeltet Johan Sverdrup neste år, påpeker byrået.

«Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene ligger det, isolert sett, an til vesentlig høyere investeringer innen feltutbygging i 2018 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå», skriver SSB.

Les mer: Svake oljetall kan svekke kronen

Les også

Ferske anslag på oljeinvesteringene: Fortsatt håp om 2018-løft

Viktig tall

Investeringstallet er viktig fordi oljeaktiviteten har sterk påvirkning på Norges økonomi.

Milliardene som brukes av oljebransjen gir kontrakter og skaper jobber og aktivitet både blant underleverandører og i næringslivet ellers.

De siste årene har den økonomiske impulsen fra oljeaktiviteten blitt mindre. Samtidig har boliginvesteringer og regjeringens oljepengebruk økt og kompensert for oljefallet.

SSB påpeker at kostnadskutt gir lavere priser i oljenæringen. Dette betyr at oljeselskapene får mer igjen for pengene.

«Derfor er trolig nedgangen i realinvesteringene i 2017 lavere enn den nominelle nedgangen som indikeres i nåværende måling», skriver byrået.

Slik har de årlige oljeinvesteringene utviklet seg siden toppen i 2014:

2014: 224,4 milliarder kroner

2015: 201,2 milliarder kroner

2016: 163,3 milliarder kroner

2017: 150,8 milliarder kroner (anslag fra november 2017)

2018: 144,3 milliarder kroner (anslag fra november 2017)

Publisert: