Strømselskap vil avvikle variable strømavtaler

Det store strømselskapet Gudbrandsdal Energi avvikler sine variable strømavtaler på nyåret. De ser heller ikke for seg å gjeninnføre disse avtalene senere, opplyser daglig leder.

VARIABEL: Flere strømselskaper har lenge tilbudt variable avtaler, som er en spotprisavtale hvor man i gitte perioder kan fryse prisen for en periode på én eller to måneder.
Publisert:

Forbrukerrådet gikk torsdag formiddag ut og ba strømselskapene om å kutte sine variable avtaler. Direktør Inger Lise Blyverket mener at selskapene med disse avtalene «spekulerer i folks ønske om trygghet og forutsigbarhet».

Rådet ber også myndighetene vurdere om de skal forby selskapene å tilby disse avtalene.

Samtidig som Forbrukerrådet gikk ut med denne nyheten, satt ledelsen i et av de store strømselskapene, Gudbrandsdal Energi, i et møte, hvor de allerede hadde bestemt seg for å avvikle disse avtalene.

– Vi har besluttet å avvikle alle variabel-produkter fra og med 1. januar 2023, skriver daglig leder Marius Røed Sveipe til E24.

Les på E24+

Takket ja til fastpris på 6,49 kroner for strøm: – Jeg fikk panikk

VIL IKKE GJENINNFØRE: Marius Røed Sveipe, daglig leder i strømselskapet Gudbrandsdal Energi, sier at selskapet ikke har planer om å tilby nye variable avtaler heller.

Det gjelder allerede inngåtte variable avtaler. Selskapet har ikke tilbudt ny bestilling av variable produkter siden august.

På nettsiden til selskapet står det imidlertid: «På grunn av svært varierende priser i strømmarkedet, tilbyr vi nå kun spotprisavtale! Når vi eventuelt får tilbake fastpris/variabel pris, vil du finne avtalene under».

– Vil dere avvikle disse avtalene for alltid, eller kommer dere til å starte de opp igjen på et senere tidspunkt?

– Den teksten er ikke oppdatert, takk for tipset. Vi ser ikke for oss å gjeninnføre variable avtaler, sier Sveipe til E24.

Sveipe sier at selskapet har tenkt på dette siden de ble kjent med de nye reglene strømselskapene har måttet forholde seg til siden 1. november.

De har fått flere selskaper til å sette i sving en høstrengjøring i sine strømavtaler.

Les også

Ber strømselskapene kutte variable avtaler

Rundt 20 prosent har variable avtaler

Variable avtaler er en spotprisavtale hvor man i gitte perioder kan fryse prisen for en periode på én eller to måneder. Prisen man betaler settes på forhånd, men denne har den siste tiden vært mye høyere enn spotprisen.

Prisen på slike avtaler har, ifølge Forbrukerrådet, en tendens til å stige kjapt når det er økninger på kraftbørsen, men gå sakte når spotprisen synker.

Rundt 20 prosent av norske husholdninger oppgir at de har variable strømavtaler, ifølge SSB.

– Ingen uenighet

Det store strømselskapet Fortum opplyser at de sluttet å selge variable strømavtaler i august.

– Siden august har vi også sendt fem skriftlige anbefalinger til samtlige variabelkunder hvor vi har oppfordret alle til å bytte til en spotprisavtale. Det er ingen bindingstid på variabelavtale, så vi ønsket å anbefale kundene å bytte før prisøkningene ville tre i kraft, skriver PR-manager Kristian Myrseth i en SMS torsdag formiddag.

Han opplyser også at hver tredje variabelkunde så langt har byttet strømavtale.

– Her er det ingen uenighet mellom Forbrukerrådet og Fortum, skriver Myrseth.

– Har dere også avviklet eksisterende avtaler?

– Men enn hver tredje variabelkunde har som sagt byttet avtale siden august, men de resterende kundene blir stående med sin variabelavtale inntil de selv bytter. Dersom Forbrukerrådet mener at kraftleverandørene bare kan flytte variabelkundene til en annen avtaletype (for eksempel spot) uten å innhente samtykke fra kunden, må det avklares nærmere om hvordan det kan gjøres i henhold til gjeldende regelverk, skriver Myrseth.

– Vil dere aldri igjen selge denne typen avtaler?

– Vi vil ikke gjenåpne salg så lenge strømmarkedet er så uforutsigbart og svingende som det er nå, ettersom det både kan føre til store prisavvik for kundene målt mot spotprisen og det også er lite forutsigbart.

– Ettersom det ikke er mulig på nåværende tidspunkt å si noe om når eller om strømmarkedet vil returnere til normalsituasjon så ønsker vi ikke å spekulere i om det kan bli aktuelt å gjenåpne salg i fremtiden. Det vil i så fall være basert på etterspørsel fra kundene, skriver Myrseth.

Les også

Flere får dyrere strømavtale etter ryddesjau: – Sjekk avtalen

Ikke tilhenger av forbud

Fjordkraft har ikke planer om å kutte ut sine variable avtaler med det første.

– I likhet med bransjeorganisasjonen Energi Norge er ikke vi tilhenger av at avtaleformer skal forbys. Vi mener det må være etterspørselen i markedet som avgjør hvilke avtaler som tilbys. Vi gjør løpende vurderinger av alle våre avtaler og tjenester, også variabelavtaler, sier kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft, Jon V. Eikeland til E24.

Han ønsker å understreke at variabelkunder ikke har bindingstid og at de kan veksle mellom spotpris og variabelpris når de måtte ønske.

Publisert: