Høyre foreslår 2 milliarder kroner i strømhjelp til småbedrifter

Det går for sakte å få på plass strømstøtteordning for mindre bedrifter, mener Høyre. De foreslår å sette av 2 milliarder kroner i en søknadsbasert ordning.

Høyres nestleder Tina Bru anklager regjeringen for å «slepe beina etter seg» mens bedrifter sitter igjen med store strømregninger.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Kompensasjonsordningen skal innrettes mot mindre bedrifter og frivillige organisasjoner som sliter med høye strømpriser.

Forslaget kommer samtidig som regjeringspartiene Ap og Sp sitter i forhandlinger med SV på Stortinget om ulike krisetiltak knyttet til koronapandemien og strømkrisen.

Høyres nestleder Tina Bru anklager regjeringen for å «slepe beina etter seg» mens bedrifter sitter igjen med store strømregninger.

– Vi har ikke råd til å vente lenger og legger derfor fram vårt forslag for Stortinget, sier Bru.

– Nevner ikke bedriftene

Frivillige organisasjoner er imidlertid allerede ivaretatt av regjeringens strømstøtte gjennom et forslag som ble lagt fram tirsdag. I en ordning som gjelder idrettslag og frivillige foreslår regjeringen å fordele støtte til kommuner som har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kilowattime, og at kommunene deretter fordeler midlene til lag og foreninger lokalt.

Les også

Regjeringen med strømstøtte til idrettslag og frivillige organisasjoner

– Regjeringen nevner fortsatt ikke de mindre bedriftene med ett eneste ord. Det er utrolig skuffende. Vårt forslag vil bidra til at også disse får hjelp til å håndtere de krevende strømregningene som kommer på løpende bånd, sier Bru.

– Ordningen skal gjelde i områdene som nå har høye strømpriser, og for kommuner som ikke har inntekter fra kraftproduksjon eller eierskap i kraftselskaper. Vi legger til grunn at kommuner med slike inntekter selv kan bistå bedrifter og frivilligheten gitt de store beløpene vi vet de kommer til å tjene på de høye strømprisene i løpet av året, sier hun.

– Mer enn bønder

Mandag la regjeringen fram en strømstøttepakke rettet mot landbruket og veksthusnæringen. Men Høyre mener mye gjenstår.

– Det er bra at bøndene og veksthus har fått hjelp, men jeg vil minne regjeringen om at privat næringsliv består av mer enn bare bønder. For en del mindre bedrifter utgjør strømregningen en stor del av utgiftene, sier energipolitisk talsperson Nikolai Astrup.

Les også

Strømstøtten til bøndene er klar

Høyre vil foreslå følgende ordning:

* Ordningen skal avgrenses til kommuner i prisområdene i Sør-Norge.

* Støtten avgrenses til bedrifter der strømutgiftene utgjør en høy andel målt mot omsetningen deres.

* Tilskuddet må være i tråd med statsstøtteregelverket.

* Kommuner med betydelige merinntekter fra eierskap i kraftselskaper eller kraftproduksjon skal ikke inkluderes i ordningen, men oppfordres til å lage tilsvarende ordninger innenfor egen ramme.

* Det foreslås en ramme på 2 milliarder kroner. Penger som ikke brukes, går tilbake til staten.

Les også

Kryptoutvinner betalte 25 mill. for én ukes strømforbruk

Publisert: