Sp sier nei til Equinors kraftsluk: – Ekstremt kortsiktig

Senterpartiet sier nei til elektrifisering til LNG-anlegget i Hammerfest, uten noe klart alternativ. – Fremstår som et lite gjennomtenkt forslag, sier Nikolai Astrup (H).

Tidligere i år besøkte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) Equinors LNG-anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Nå sier Senterpartiets landsmøte nei til å skifte ut gasskraft med strøm på anlegget, et prosjekt som skal kutte utslippene med 850.000 tonn per år.
Publisert: Publisert:

I helgen vedtok landsmøtet i regjeringspartiet Sp å si nei til å elektrifisere Melkøya, av hensyn til strømprisene.

«Senterpartiet vil ikke gå inn for løsninger som svekker forsyningssikkerheten i det landbaserte kraftsystemet eller løsninger som direkte eller indirekte driver opp prisene i det norske strømmarkedet», skriver Sp på sine nettsider.

– Landsmøtet sier at det å elektrifisere Melkøya i dagens situasjon i nord, det er ikke aktuelt, sier stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) til E24.

Equinor vil erstatte gasskraft med strøm for å forlenge levetiden på LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest. Den siste tiden har både ordførere, stortingspolitikere og industri vært bekymret for konsekvensene.

Prosjektet til 13 milliarder kroner krever om lag tre prosent av Norges strømforbruk, og vil legge beslag på mye av kraften i landsdelen. Mange andre aktører har fått avslag på søknader om økt kraftforbruk, ifølge Energiwatch.

Les også

Equinor forsvarer Melkøya-prosjektet: – Mye mer enn en stor kraftforbruker

– Lite gjennomtenkt

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) er kritisk til avgjørelsen.

– Det er veldig kortsiktig og lite gjennomtenkt av Senterpartiet å si nei, uten noen forbehold eller alternativer, sier Astrup til E24.

Han mener det trengs en plan for å sikre nok kraft. Astrup etterlyser betydelig økt kraftproduksjon. Equinor har sagt at Snøhvit FutureSnøhvit FutureSnøhvit Future er Equinors plan om å forlenge levetiden på LNG-anlegget i Hammerfest ved å skifte ut gasskraft med strøm fra kraftnettet og ta i bruk kompressorer for å øke trykket i Snøhvit-feltet og få ut mer gass er en nøkkel til videre drift på Melkøya etter 2029.

– Det Senterpartiet gjør med å si nei uten alternativer, det vil være ekstremt kortsiktig, sier Astrup.

– Anlegget har vært viktig for hele Hammerfest-regionen, og i dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det antagelig ganske uheldig å ta ned produksjonen på slutten av tiåret. Det fremstår som et lite gjennomtenkt forslag, og det gir også Senterpartiet lite handlingsrom i forhandlingene med Ap, sier han.

Elektrifiseringen av Melkøya-anlegget skal etter planen kutte utslippene med 850.000 tonn CO₂-ekvivalenter årlig, eller nesten to prosent av Norges utslipp. Dette er Equinors største klimaprosjekt, sier selskapet selv.

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H).
Les også

Energikommisjonen delt om kraft-mål: – Det kan stoppe opp

– Ikke noe klart alternativ

Senterpartiet har ikke oppgitt hva partiet vil gjøre med Melkøya, for eksempel om Equinor bør tvinges til å satse på CO₂-rensing.

– Det er ikke noe klart alternativ i dag. Det er ikke sagt noe i resolusjonen om det. Men konsekvensene av en elektrifisering fra land på Melkøya er et så stort press på prisene at andre industriprosjekter i Nord-Norge ikke vil bli realisert. Den konsekvensen kan ikke vi akseptere, sier Myhrvold.

– Vi må intensivere debatten om hvordan vi skal nå klimamålene, og hvordan øke overskuddet av energi, legger Myhrvold til.

Det å bygge ut havvind kan være en mulighet for å sikre nok kraft, men Myhrvold erkjenner at det er lite sannsynlig med havvind i Nord-Norge før 2030. En annen mulighet er vindkraft på land, men det er omstridt.

– Jeg vil ikke lukke den døren, sier Myhrvold.

– Det er noen dilemmaer her som må adresseres i debatten. Alle som er opptatt av videre industriutvikling må også være opptatt av hvordan vi skal sikre nok energi, sier han.

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp).
Les også

Ny rapport: Norge er ikke i rute til å nå klimamålene

Equinor: «Avgjørende»

«Vi avventer nå myndighetenes behandling av våre utviklingsplaner for Hammerfest LNG», skriver Equinor-talsmann Gisle Ledel Johannesen i en e-post til E24.

Selskapet skriver at partnerne i Snøhvit-lisensen har brukt ni år på studier, analyser og prosjektutvikling før de leverte sin plan for å videreutvikle Hammerfest LNG frem mot 2050.

«Prosjektet er utviklet i henhold til krav fra PUD PUD Plan for utbygging og drifti 2002 og krav om utslippsreduksjoner fra næringen innen 2030», skriver Johannesen.

«Prosjektet vil skape stor aktivitet, sysselsetting og ringvirkninger i flere år. Dette kommer i tillegg til å opprettholde og videreføre rundt 500 industriarbeidsplasser og store ringvirkninger fra driften hvert år», legger han til.

Equinor påpeker at planen vil opprettholde viktige gassleveranser fra Hammerfest til Europa, samtidig som det fjerner store utslipp.

«Tiltaket har en fornuftig økonomi og vil bidra til å skape store verdier og ringvirkninger i flere tiår», skriver Johannesen.

– Svært alvorlig

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) frykter at Senterpartiets nei kan føre til at utslippene bare fortsetter på Melkøya. Dette er et av Norges største utslippspunkter, og Norge skal kutte utslippene med 55 prosent innen 2030.

– Derfor må regjeringen være med å pålegge Equinor å se grundig på karbonfangst og -lagring i stedet for elektrifisering. I tillegg må de være med på å utrede en sjøkabel for kraftlinjen som trengs, sier Haltbrekken til E24.

– Hvis Senterpartiet nå bare sier nei til elektrifisering og ikke har tenkt å gjøre noe med utslippene fra Melkøya, så er det svært alvorlig, legger han til.

– DNV venter at nye industrisatsinger vil bli hemmet av strømmangel fra 2025–2030. Hva tenker du om det?

– Vi er nødt til å prioritere hva vi bruker kraften på. Vi må si nei til noen etableringer, som det vi for eksempel ser utenfor Hamar med et TikTok-datasenter. Den type ting bør vi sette foten ned for, sier Haltbrekken.

Astrup i Høyre åpner for å vurdere CO₂-rensing, hvis det er mulig å gjøre det innenfor den tidsrammen som Equinor har satt.

– Men Sp sier bare nei uten alternativer. Jeg mener det er feil å lukke den døren, sier Astrup.

Her er stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken (SV) og Marianne Sivertsen Næss (Ap) på besøk på Goliat-feltet i Barentshavet i fjor.
Les også

Bruker strøm på TikTok: – Norsk energipolitikk på sitt aller mest absurde

– Mer kraft og nett

Myhrvold vil ikke si hva Senterpartiet vil gjøre hvis Ap forsøker å overkjøre dem og si ja til å elektrifisere Melkøya, eller om kompromisser er mulig.

Heller ikke leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Marianne Sivertsen Næss (Ap), vet hva Senterpartiets nei får å si for prosjektet. Men hun mener Norge trenger mer kraft.

– Jeg oppfatter det som at Sp frykter at elektrifiseringen av Melkøya kan føre til store utfordringer i landsdelen og at annet næringsliv blør, fordi det er ikke nok kraft, sier Næss til E24.

– Jeg kan ikke si hvordan søknadsbehandlingen ender, men vi vil uansett trenge mer kraft og nett og energieffektivisering i Nord-Norge. Alt skal jo elektrifiseres. Uavhengig av Sps vedtak må vi utvikle Finnmark og den nordligste landsdelen videre, sier hun.

Les også

Energikommisjonen: – Behov for et taktskifte

Les også

Melkøya-kraftlinje kan ramme reindriften: – Økende press på arealene

Publisert: