Krever gransking av oljedødsfall: – Dette er ikke Norge verdig

Flere fagforbund presser på for at norske myndigheter gransker dødsfallet i Mekjarvik hvor en 33 år gammel polsk mann døde på oppdrag for oljeindustrien.

Skipet «Fair Play 33» med lekteren «Paula» var på oppdrag for oljeindustrien da en polsk mann mistet livet.
Publisert:

– Norge skryter av at vi er verdensledende på helse- miljø og sikkerhet, da hører det også med at vi har strenge krav til oppfølgingen av dette, men her overlater vi dette til andre som potensielt ikke har den standarden vi selv ønsker. Konsekvensen er at vi senker vår egen standard, fordi vi ikke forventer det samme fra andre, som fra oss selv. Disse hendelsene foregår tross alt i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

En 33 år gammel polsk mann mistet livet i begynnelsen av april da han falt i sjøen mellom båten «Fair Play 33» og lekteren «Paula». Båten og lekteren lå fortøyd til en kai i industriområdet på Mekjarvik. Båten var på oppdrag for oljegiganten Shell. Modulen på lekteren skulle til feltet Shearwater på britisk sokkel.

Les også

Dødsulykken i Mekjarvik: – Politiet kan etterforske dødsfallet

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi mener at Norge senker sin egen standard for sikkerhet når vi ikke gransker ulykker fra fremmedflaggede skip som skjer til kai i Norge.

Falt i sjøen

Ifølge et skriv som rederiet Fairplay Towage sendte til Sjøfartsdirektoratet etter ulykken, er det beskrevet at den 33 år gamle mannen falt i vannet da han skulle rekke over en lommelykt fra båten «Fair Play 33» til en arbeidskollega som befant seg på lekteren. Det ble vurdert om lekteren skulle kobles fra fartøyet.

Den polske 33-åringen falt i sjøen mellom båten og lekteren og var bevisstløs da han ble tatt opp. Hjerte- og lungeredning ble satt i gang. 33-åringen ble fraktet av redningshelikopter til Stavanger Universitetssjukehus, hvor han ble konstatert død.

Frode Alfheim mener at Statens havarikommisjon burde vært interessert i å granske enhver sak som handler om det dødsfall, uavhengig av flaggstat, så lenge det skjer i Norge. Han understreker at hensikten med en gransking nettopp er læring i et helse-, miljø- og sikkerhetsperspektiv.

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal ha et annet syn på gransking, læring og sikkerhetsforbedring når det skjer utenfor bryggekanten, enn dersom det eksempelvis skjer inne på et verft. Når det er tilgang i regelverket til å granske, burde interessen være betraktelig større for å ivareta sikkerhet og arbeidstakere, norske så vel som utenlandske, sier Alfheim.

Les også

Får kanskje aldri vite hva som skjedde da pappa døde

Etterlatte og pårørende sitter igjen med mange spørsmål etter at en 33 år gammel mann mistet livet i Mekjarvik-ulykken.

Her kan du lese en artikkel på polsk om ulykken: Tutaj możesz przeczytać artykuł po polsku

Etter at Aftenbladet skrev at det faktisk finnes handlingsrom til å granske og politietterforske slike hendelser innenfor dagens regelverk, er forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe forundret over at dette likevel ikke blir gjort.

– Selvfølgelig skal vi granske. Norge er kjent for å ha trygge arbeidsplasser, arbeidsmiljølov og regler som ivaretar arbeidstakere. Disse rettighetene oppfattes som rettferdige og skal etterleves. Når det nå viser seg at staten her har valgt bort å benytte seg av denne muligheten for å sikre arbeidere, er jeg mildt sagt rystet. Har dette vært et kjent smutthull? Er dette bevisst tilbakeholdelse for å unngå å opptre rettferdig overfor arbeidere, for å ivareta diplomati og eiere? Her er det snakk om dødsfall. Dette er ikke Norge verdig og er noe det må ryddes opp i, sier Rysst.

Respekt for den forulykkede, pårørende og kollegaer, er grunner som Rysst trekker fram som viktige til å granske og etterforske. Samtidig peker hun på at eierne, eller rederne, skal forstå at de ikke kan beskytte seg bak flaggstaten eller spekulere i andre regelverk, men forholde seg til det norske systemet.

Les på E24+

– Ansatte blir drept på arbeidsplasser uten at Norge gjør noe med det

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i safe er svært overrasket over at norske myndigheter ikke vil granske dødsfallet i Mekjarvik.

Norske kjøreregler

I forrige uke var det en ny ulykke på norsk sokkel. Om bord i flerbruksfartøyet «North Sea Atlantic» ble en britisk oljearbeider alvorlig skadet. Fartøyet var i ferd med å legge rør (riser) på Edvard Grieg-feltet. Siden skipet er norskflagget er det norske myndigheter som gransker denne ulykken. Men det skjer ikke via Petroleumstilsynet, siden Petroleumstilsynet mener dette arbeidet ligger utenfor petroleumsvirksomheten.

På dette feltet ønsker også oljefagforbund og enkelte politikere en presisering, slik at slike hendelser også kommer inn under Petroleumstilsynets granskingsmandat.

Selv om det i dag er handlingsrom for at norske myndigheter gransker ulykker og dødsfall som skjer på utenlandske skip i norsk farvann, brukes dette i praksis ikke.

Det er jo helt på trynet når vi har et regelverk som er så uklart at norske myndigheter ikke har nødvendig oversikt for hvordan vi skal forvalte hav og sokkel i Norge (Stian Grøthe, Sjømannsforbundet)
Les på E24+

Omkom på oppdrag for oljegigant

I forrige uke skjedde det en alvorlig ulykke på en oljefartøy på Edvard Grieg-feltet. En britisk statsborger ble skadet.

Rådgiver Stian Grøthe i Norsk Sjømannsforbund mener norske kjøreregler i arbeidslivet må gjelde på sjø som på land i Norge. Han mener at innføring av krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for alle skip som opererer på sokkelen og i norske farvann for å feie all tvil til side.

Han mener at Mekjarvik-saken med all tydelighet viser at det mangler oversikt på dette feltet.

– Når liv går tapt hevder norske myndigheter at de ikke har redskap til å gå inn i saken. Mest sannsynlig er denne lovforståelsen gal. Det er jo helt på trynet når vi har et regelverk som er så uklart at norske myndigheter ikke har nødvendig oversikt for hvordan vi skal forvalte hav og sokkel i Norge, sier Grøthe og minner samtidig om at det først en måned etter ulykken fikk offentligheten, på grunn av Aftenbladets arbeid, greie på hvem som var kunde av lasten som skipet og lekteren som den forulykkede var om bord på førte med seg.

– Arbeidet vårt på dette området har dessverre gjort det klart for oss at det ikke er realistisk med en endring før det blir regjeringsskifte med politikere som er positive til sjøfolk, sier Grøthe.

Les på E24+

E-post : «Kapteinen er litt bekymret». Tre dager seinere døde småbarnsfaren

Stian Grøthe i Sjømannsforbundet, i midten, er klar på at det må innføres norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk som opererer i Norge. Her er han fra en inspeksjon i 2017. Inspektør Gunnar Amland, til venstre, sjekker lønnsslippen til en sjømann.
Les på E24+

Dødsulykken Norge ikke kan etterforske

Shell gransker

Det var oljegiganten Shell som var sluttkunde for en modulen som fartøyet «Fair Play 33» og lekteren «Paula» skulle levere da ulykken skjedde i Mekjarvik. Britiske Shell har satt i gang sin egen gransking av hendelsen.

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er ikke nødvendigvis tilhenger av at slike ulykker som skjedde i Mekjarvik – og tilsvarende - granskes av norske myndigheter og viser til gjeldende praksis på området. Pressekontakt Kolbjørn Andreassen svarer slik i en e-post til Aftenbladet:

– Denne ulykken skjedde som ledd i maritim virksomhet. Det at et oljeselskap er kunde er ikke et kriterium for at hendelser skal granskes av norske myndigheter. Her må alle hendelser behandles likt uavhengig av hvem som er oppdragsgiver.

– Vil en norsk gransking sørge for at oljeindustrien generelt kan lære mer etter slike ulykker enn om det er en fremmed flaggstat som gransker?

– Statens havarikommisjon for transport er norsk myndighet for undersøkelse av dødsulykker på fartøy. Kommisjonen kan undersøke ulykker med utenlandske skip som skjer innenfor Norges territorialfarvann. Norsk olje og gass kjenner ikke til hvorfor norske myndigheter ikke har gransket denne hendelsen. Alle granskinger på fartøy skal rapporteres inn til den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, IMO, for at andre kan dra læring av hendelsen.

Publisert: