Foran et årsskifte – 2001 – del 2

“Ytterligere gassalg til Europa er avgjørende for flere storutbygginger på norsk sokkel”<b><br /> <br /> For to år siden, da vi gikk inn i det siste året i forrige århundret, var oljevirksomheten stort sett som vi hadde kjent den de siste 30 årene. Over natten er situasjonen snudd på hodet. Nå er Statoil på vei mot privatisering og statens olje og gassandeler skal delvis selges ut. EU har lansert sitt Gassmarkedsdirektiv, som vil ha store konsekvenser for omsetningen og inntjeningen på norsk naturgass. Olje- og gassfelt som tidligere hadde krevd store plattform-utbygginger blir nå løst med rene undervannsløsninger. Og konkurransen fra andre lands sokler blir stadig tøffere.</b> <br />

Publisert: Publisert:

“Ytterligere gassalg til Europa er avgjørende for flere storutbygginger på norsk sokkel”

Les hele saken med abonnement