Fersk Equinor-rapport: – Energiomstillingen går for sakte

Energiomstillingen går fortsatt for sakte for å nå de ambisiøse klimamålene i Parisavtalen fra 2015, ifølge den tiende utgaven av Equinors årlige energirapport «Energy Perspectives».

Dette er Equinors havvindanlegg Dudgeon utenfor kysten av Storbritannia.
Publisert:

I rapporten drar selskapet opp de lange linjene i det globale energiforbruket, og ser helt frem mot 2050.

Equinor sier det vil kreve «raske og radikale endringer» i energisektoren, klimapolitikken og teknologien hvis verden skal klare å begrense global oppvarming til godt under to grader over førindustrielt nivå. Dette målet ble satt i Parisavtalen fra 2015.

I årets rapport har Equinor med et scenario kalt «Rebalance», som legger opp til at omstillingen går så raskt at klimamålene nås.

I dette scenarioet kommer utslippene fra energibransjen aldri tilbake til nivåene før coronakrisen, og global energietterspørsel faller med 15 prosent i 2050 fra fjorårets nivå.

Men også i et slikt scenario mener Equinor det fortsatt er plass til olje og gass i energimiksen i tiårene fremover.

Direktør og sjeføkonom Eirik Wærness i Equinor.

– Går for sakte

Et annet scenario i rapporten er «Reform», som legger opp til at dagens energitrender fortsetter omtrent som i dag. I dette scenarioet når global energibruk en topp tidlig på 2040-tallet rundt 10 prosent høyere enn i perioden før coronakrisen, og andelen fossil energi faller fra 80 prosent i dag til 65 prosent i 2050.

Det er imidlertid ikke en kraftig nok omstilling til at verden når klimamålene, ifølge selskapet.

I Equinors tredje og dystreste scenario, «Rivalry», er verden langt unna å nå klimamålene. Her øker global energietterspørsel med 21 prosent i 2050 sammenlignet med 2018. Globale utslipp fortsetter å stige til 2030.

– Energiomstillingen går for sakte, og det haster med effektfulle tiltak dersom klimamålene skal nås, sier direktør og sjeføkonom Eirik Wærness i Equinor.

– Dersom vi skal nå klimamålene må vi etablere en ny balanse i prioriteringene mellom økonomisk vekst, økt velferd og klimatiltak. En mer rettferdig global fordeling av velstandsøkning som tar inn over seg en nødvendig kostnadsfordeling for energiomstillingen som må skje mellom industrialiserte og fremvoksende økonomier, beskriver en troverdig vei mot klimamålene og oppnåelse av FNs bærekraftmål, sier han.

Verdens totale primære energibehov i 2018 og 2050 ifølge Equinors tre scenarioer Reform (verden omstiller, men ikke raskt nok til å nå klimamålene), Rebalance (større omstilling slik at klimamålene nås) og Rivalry (omstillingen går for sakte, og verden når ikke klimamålene).
Les også

Analytiker om Opedals nye ledelse: – Spennende å se hva som kommer på salgslista

Store spenn i anslagene

Equinor-rapporten gir ingen fasit, men viser ulike retninger verden kan ta. Det er derfor stort spenn mellom selskapets laveste og høyeste anslag for energimarkedene i 2050:

  • Global oljeetterspørsel kan bli alt fra 51 millioner fat per dag til 117 millioner fat per dag i 2050, sammenlignet med 100 millioner fat per dag i 2019 (og rundt 91 millioner fat per dag i 2020, ifølge IEA)
  • Global gassetterspørsel kan bli på mellom 3.200 milliarder og 4.800 milliarder kubikkmeter i 2050, fra rundt 4.000 milliarder kubikkmeter i 2019
  • Globale utslipp fra energibransjen kan bli på alt fra 10 milliarder til 35 milliarder tonn CO2 i 2050
  • Andelen sol- og vindkraft i global strømproduksjon kan bli på mellom 28 og 49 prosent i 2050, fra syv prosent i 2019
  • Det kan bli mellom 500 millioner og 1,2 milliarder elbiler på veiene globalt i 2050, eller mellom 29 og 87 prosent av verdens bilpark
Les også

– Norsk sokkel skal fortsatt være en bærebjelke for både Norge og Equinor

Vil sikre netto nullutslipp

Equinor har planer om å sikre netto nullutslipp fra virksomheten og bruken av selskapets produkter innen 2050.

– Equinors strategi skal sikre en langsiktig konkurranseevne i en tid med store endringer i de globale energisystemene. Equinor skal være et ledende selskap i disse endringene, og vi har satt en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050, sier konsernsjef Anders Opedal.

– Dette innebærer at vi skal være en av de beste i verden til å produsere olje og gass med lave CO2-utslipp. Vi skal akselerere veksten innen fornybar, og vi har prosjekter som kan bidra til å etablere nye verdikjeder for CCS (fangst og lagring av CO2, journ.anm.) og hydrogen, sier Opedal.

Hør podkast om grønne oljeleverandører:

Les også

Slik blir Anders Opedals nye konsernledelse i Equinor

Usikkerhet om grønn innhenting

I rapporten understreker Equinor den store usikkerheten rundt coronakrisen og hvor effektive de vaksinene vil vise seg å være. Mange har antatt at krisen kan føre til fortgang i det grønne skiftet. Equinor sier at dette er omdiskutert.

– Noen regjeringer, anført av EU, kombinerer planer om å stimulere til økonomisk innhenting med en ambisjon om å «bygge opp igjen grønnere». De vil investere tungt i fornybar, hydrogen og energieffektivisering. Andre er mer fokusert på kortsiktig økonomisk vekst og prioriterer tiltak som støtter sysselsetting, forbruk eller gryteklare byggeprosjekter, skriver Equinor.

– Alt dette må settes opp mot et bakteppe av høyt gjeldsnivå. Regjeringer kan bli tvunget til å gjøre tøffe valg i hvordan de bruker penger, samt skattlegging, og selskaper kan bli nødt til å kutte i investeringer, skriver Equinor.

Les også

– At Equinor samler ledelsen i Norge, er veldig bra

Les også

Så mye eier styrene i børskjempene: Mener Equinor-styret burde eid mer

Publisert: