Bellona kritisk etter nok en brann: – Equinor har ikke kontroll

– Sikkerhetskulturen i Equinor er ute av kontroll, sier Bellona-leder Frederic Hauge etter enda en brann på et av Equinors landanlegg. Han skylder på kostnadskutt, men Equinor mener det er for tidlig å konkludere om årsaken.

Onsdag brant det i en kompressorbygning på Europas største metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Equinor skal nå granske brannen for å finne årsaken.
Publisert:

I høst har Equinor opplevd to branner på sine landanlegg, og selskapet jobber nå med granskinger av begge disse. I tillegg har selskapet meldt om ulovlige oljeutslipp fra landanlegget på Mongstad.

Onsdag brant det i et kompressorbygg på Europas største metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal, tre måneder etter den alvorlige brannen på Equinors LNG-anlegg på Melkøya i Finnmark.

– Dette viser hva Bellona sier: Equinor har ikke kontroll på sine landanlegg. Dette er dramatisk for ledelsen i Equinor, sier Bellona-leder Frederic Hauge til E24.

Equinor vil ikke kommentere Hauges karakteristikker. Selskapet viser til at brannen på Tjeldbergodden skal granskes, i likhet med brannen på Melkøya, og sier det er for tidlig å konkludere om årsaken.

Brannen på Tjeldbergodden ble slukket klokken 15.40 onsdag, om lag en time etter at det ble meldt om brann. Hauge hevder at brannen startet i en turbin i en turbogenerator. Også på Melkøya startet brannen ifølge Bellona i en turbin.

– Denne brannen har så stort storulykkepotensiale som du kan få. Det er bra at de har klart å slukke brannen, men igjen ser vi en brann i en turbin, og igjen ser vi at det har vært endringer i vedlikeholdsintervallene, sier Hauge.

Les også

Brannen på Equinor-anlegget Tjeldbergodden er slukket

Les også

Stortinget ber Equinor forklare seg etter oljeutslippene på Mongstad

Skylder på kuttprogram

Hauge frykter at Equinors omfattende programmer for å redusere kostnader kan ha gått ut over vedlikeholdet av anleggene. Han peker på at Equinors nye sjef Anders Opedal har vært sentral i arbeidet med å kutte kostnader, gjennom Step-programmet.

– Nå går vi bare og venter på at vi skal se en storulykke på en plattform. Sikkerhetskulturen i Equinor er ute av kontroll. Vi ser nå konsekvensene av blant annet Step-programmet, som Opedal satte i gang, sier Hauge.

Programmet ble satt i gang i 2014, og kuttmålene ble siden skjerpet.

Hauge mener at vernetjenesten ved flere av Equinors landanlegg har hatt for dårlige arbeidsforhold.

– Igjen ser vi også at det er håpløse arbeidsforhold for vernetjenesten, akkurat som på Melkøya, sier Hauge.

Safe er bekymret

Også leder Hilde Marit Rysst i fagforeningen Safe er bekymret for vedlikeholdsarbeidet, og frykter at kostnadskutt kan ha bidratt til å svekke sikkerheten i oljebransjen.

– Det er urovekkende. Det er dypt tragisk at vi opplever en slik situasjon igjen. Vi har over lengre tid flagget at vi har vært bekymret for kostnadskutt og endringer av vedlikeholdsintervaller og mindre kursing av de ansatte, sier Rysst til E24.

– Det er for tidlig å si hva som er årsaken her, men hvis det viser seg at kostnadskutt ligger bak, så er det sterkt bekymringsfullt, sier hun.

Hun påpeker at det kan ta tid før kostnadskutt får følger i form av feil og mangler ved utstyr og anlegg.

– Dette er typiske ting som forverres over tid og etter hvert blir til mangler og sikkerhetsrisikoer. Men den gang kuttene ble gjort mente man at det var greit og at konsekvensene var små, sier Rysst.

To branner og oljeutslipp

Det har vært flere hendelser på Equinors landanlegg i år:

  • Tidligere i år varslet Equinor Miljødirektoratet om ulovlige oljeutslipp på Mongstad-anlegget over lang tid. Direktoratet sier de ser alvorlig på situasjonen
  • 28. september oppsto det en alvorlig brann på LNG-anlegget på Melkøya i Finnmark, som nå granskes av Petroleumstilsynet og Equinor og etterforskes av politiet. Kort tid før brannen viste et tilsyn at Equinor ikke hadde rettet opp feil som Ptil påviste i 2017
  • 2. desember brant det i et kompressorbygg på Europas største metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Aure kommune i Møre og Romsdal. Hendelsen skal granskes, ifølge Equinor

I tillegg til brannene har Equinor også vært i hardt vær etter omfattende tap på investeringer i USA og nye store kostnadssprekker og utsettelser på flere utbyggingsprosjekter (se faktaboks).

Les også

Bellona anmelder Equinor for grov miljøkriminalitet etter granskingsrapport

– Ser alvorlig på det

Equinor-talsmann Morten Eek vil ikke si noe om Hauges påstand om at Equinor ikke har kontroll på landanleggene.

– Jeg ønsker ikke å kommentere disse betraktningene. Arbeidet med å skaffe seg oversikt over brannstedet pågår, og så skal dette gjennomgås i en gransking. Det er den som skal gi svaret på hva som forårsaket denne hendelsen, sier Eek til E24.

Han kan heller ikke bekrefte Hauges påstander om hvor brannen oppsto.

– I dette bygget står det en del hjelpesystemer og utstyr, blant annet en turbogenerator, men jeg vet ennå ikke hvor brannen har oppstått, sier Eek.

– Gode resultater innen sikkerhet

Bellona la nylig frem en egenprodusert rapport hvor de blant annet hevdet at Melkøya-brannen kan ha skyldtes kostnadsreduksjoner som har gått ut over vedlikeholdsarbeidet. Equinor svarte da at Bellona ikke hadde grunnlag til å konkludere om årsakene til brannen på Melkøya.

Equinor vil ikke kommentere Hauges påstander om vernetjenestens arbeidsforhold og eventuelle følger av kostnadsprogrammet Step.

– Jeg har ingen kommentarer til det. Over tid de siste årene har vi hatt gode resultater innen sikkerhet. Men når man nå har sett flere hendelser tett på hverandre ser vi alvorlig på det og går grundig inn granskingene for å finne bakenforliggende årsaker, sier Eek.

– Men å trekke noen konklusjoner før granskingsrapporten foreligger mener jeg er feil, legger han til.

– Svært alvorlig hendelse

Leder Frode Alfheim i fagforeningen Industri Energi mener det er viktig å lære av hendelsen på Tjeldbergodden.

– Dette er en svært alvorlig hendelse som ikke skal skje. Heldigvis har ingen kommet til skade. Nå må vi komme til bunns i hva som har skjedd slik at dette aldri hender igjen. Sikkerhet er det absolutt viktigste, sier Alfheim.

Han vil ikke konkludere med at kostnadskutt kan ha gått ut over sikkerheten.

– Det er helt naturlig at disse spørsmålene stilles og de må alle besvares, men per nå er det ikke grunnlag for å konkludere, skriver Alfheim i en e-post til E24.

– Vårt fokus nå er at vi skal til bunns i hva som har skjedd, finne ut hvorfor det har skjedd og hva som skal gjøres for å sikre at det aldri skjer igjen. Det er en selvfølge at Ptil som har tilsynsmyndigheten skal ha ansvaret for granskingen. Trenger de ekstra ressurser til å gjøre jobben skikkelig må regjeringen bevilge det som er nødvendig, sier han.

Safe har tatt til orde for å opprette en ekstern granskingskommisjon som kan gå inn og granske ulykker i oljebransjen, i tillegg til granskingene som Petroleumstilsynet gjør.

– Vi ønsker en slik kommisjon. Den kan fungere på samme måte som Havarikommisjonen, som går inn og gransker transportulykker, sier Rysst.

Les også

Krever ekstern oljegransking etter Melkøya

Publisert: