NRK: Stortinget fikk ikke vite om Barentshavet-risiko

Da Stortinget åpnet Barentshavet Sørøst for oljevirksomhet i 2013, fikk de ikke vite om en rapport fra Oljedirektoratet som beskrev høy risiko for tap, ifølge NRK.

Dette er Goliat-feltet i Barentshavet, det eneste oljefeltet som så langt er bygget ut på norsk side av dette havområdet.
Publisert:

I 2013 var oljeprisen i snitt 108,66 dollar fatet, etter å ha ligget på 111 dollar fatet i snitt i de to foregående årene.

Det var på dette tidspunktet, i en tid hvor oljebransjen og staten tjente store penger på olje og gass, at Stortinget besluttet å åpne Barentshavet Sørøst for letevirksomhet.

Ifølge et notat NRK har publisert kan lønnsomheten i dette området ha vært mer usikker enn det Olje- og energidepartementet hadde gitt uttrykk for overfor Stortinget.

Regjeringen sa i 2013 at nettoverdien av olje- og gassressursene i dette området var beregnet til mellom 50 milliarder og 280 milliarder kroner, i henholdsvis et lavt og et høyt scenario.

Men i et dokument som ble laget før åpningen i 2013, og som først nå er blitt kjent, sier Oljedirektoratet at en lavere oljepris ville kunne true lønnsomheten ved oljevirksomhet i Barentshavet.

Dokumentet er kommet i frem i forbindelse med klimasøksmålet, hvor Greenpeace og Natur og ungdom forsøker å få stanset 23. konsesjonsrunde.

Regjeringsadvokaten beklager ifølge NRK at verdivurderingen dukker opp først nå som klimasøksmålet skal opp i Høyesterett.

Olje- og energidepartementet sier til NRK at en feil gjorde at notatet ikke kom frem alt i tingretten da saken startet i 2017.

Les også

Klimasøksmålet er berammet i Høyesterett: Setter av syv dager i november

Kunne ha negativ nåverdi

Med et prisfall på olje på 30 prosent og flat kostnadsutvikling i bransjen kunne nåverdien av ressursene i Barentshavet være negativ, ifølge notatet fra 2013.

Nåverdien er den anslåtte verdien av fremtidige inntekter - i dette tilfellet olje- og gassfunn.

«Med 30 prosent lavere priser på olje og gass, uten at enhetskostnadene justeres tilsvarende, vil forventet nåverdi være negativ. Med 30 prosent høyere priser vil forventet nåverdi være 310 milliarder norske kroner», skriver Oljedirektoratet.

I notatet legger Oljedirektoratet til grunn fremtidige priser på godt over 100 dollar fatet, og om lag 80 dollar fatet i et lavt scenario.

Siden har oljeprisen falt mye.

Etter 2015 har årssnittet for oljeprisen ligget på mellom 43 og 71 dollar fatet, ifølge BPs statistikk. Tirsdag handles nordsjøoljen Brent til noe over 40 dollar fatet. Samtidig har også kostnadene i oljebransjen blitt kuttet mye.

Samtidig som notatet fra Oljedirektoratet kommer med ny og ukjent informasjon, så understreket direktoratets fagfolk selv i notatet at «foreliggende ressursestimat er svært usikkert».

Direktoratet påpeker at «boring av letebrønner er fortsatt den eneste måten de geologiske modellene som ligger til grunn for ressursestimatene, kan bekreftes på».

De skriver også at en godt plassert letebrønn kan «ha meget høy informasjonsverdi» og at man basert på erfaring vet at «synet på en petroleumsprovins prospektivitet kan endre seg betydelig når letingen har startet opp i området. Den økonomiske vurderingen er derfor forbundet med stor grad av usikkerhet».

Les også

Ferske oljetall: Store nye overskridelser i Barentshavet og Nordsjøen

Frykter lovbrudd

Det er usikkert om Stortinget hadde handlet annerledes om dette dokumentet var kjent i 2013. Men jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo mener det kan ha skjedd lovbrudd.

– Det er nesten ikke til å tro at departementet har ført både Stortinget og domstolene bak lyset, selv om dette skulle skyldes en tabbe, sier Graver til NRK.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) sier til NRK at dette var et internt notat, og at Stortinget fikk all relevant informasjon før åpningen. Han påpeker at oljebransjen må lete for å finne ut hvor mye det faktisk er å finne, uansett hva modellene sier.

Les også

Sveinung Rotevatn svarte Greta Thunberg: – Vi vil ikke stoppe oljeproduksjonen over natten

Stor oppside

Notatet fra Oljedirektoratet er fra mars 2013. Der er det lagt til grunn en diskonteringsrate på fire prosent. Ut fra denne beregner direktoratet nåverdien av ressursene i Barentshavet sørøst til 50 milliarder kroner.

Med forutsetningene i notatet er det 75 prosent sannsynlighet for positiv verdi av ressursene, og 25 prosent sannsynlighet for negativ nåverdi, påpeker direktoratet.

Direktoratet understreker usikkerheten knyttet til beregningene. Både myndigheter og selskaper legger stor vekt på mulighetene for større funn når de vurderer slike områder, påpeker direktoratet.

«Det er imidlertid en betydelig verdimessig oppside. Det er fem prosent sannsynlig for at netto nåverdi er om lag 185 milliarder norske kroner eller mer», skriver Oljedirektoratet i notatet.

Les også

Equinor-sjefen om dobbeltsmellen for olje: – Vil prege industrien lenge

Les også

Kostnadssprekker og usikker etterspørsel: SV krever nye olje-regnestykker

Les også

Oljenæringen slår tilbake mot SV: – Ingen grunn til å bekymre seg

Publisert: