Oljenæringen spår investeringer under 200 milliarder neste år

Oljebransjens tall viser at 2013 blir et år med investeringsrekord, men samtidig spår de en nedgang på hele 50 milliarder neste år. Nyheten kan tvinge Norges Bank til å utsette renteøkningen sin.

DRIFT OG UTBYGGING RAMMES: SSB offentliggjorde torsdag ferske anslag for oljeinvesteringene i Norge. Neste år spås det en merkbar nedgang i investeringene på drift og feltubygging. Illustrasjonsbilde fra boredekket på Oseberg B i den sørlige delen av Oseberg-feltet.
Publisert:

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde torsdag formiddag investeringsstatistikken for den norske olje- og gassvirksomheten, per andre kvartal.

I rapporten øker oljebransjens anslag for investeringene i 2014 med åtte milliarder. Dermed ligger Norge an til å investere rekordhøye 231,7 milliarder kroner i år, innenfor rørtransport og utvinning av petroleum.

Så har langt har bransjen investert 211,9 milliarder kroner, et snaut halvår inn i 2014.

Spår nedgang på 21 prosent

I torsdagens rapport offentliggjør SSB også oljeselskapenes første anslag for 2015. Det anslaget står i sterk kontrast til tallene for i år.

I 2015 anslår bransjen nemlig at investeringsnivået vil ligge på 182,4 milliarder kroner, en nedgang på 49,3 milliarder, eller 21 prosent, fra årets nyeste anslag.

Sammenligner man anslaget fra i mai i fjor for 2014, med årets mai-anslag for 2015, tilsvarer det en nedgang på 33,7 milliarder kroner, eller 16 prosent.

Slår oljebransjens anslag til, vil 2014 forbli det eneste året der investeringene passerte den symbolske 200-milliardersgrensen.

Det er trolig at dette tallet vil stige noe, ettersom anslagene ofte er konservative og stiger i de nye anslagene som kommer utover året.

Økonomene i Nordea og Handelsbanken er overrasket over den kraftige nedgangen som ventes neste år, og de sier at tallene kan få Norges Bank til å måtte utsette det planlagte rentehoppet neste sommer.

- Vi hadde lagt til grunn svake tall, men dette var mye, mye svakere enn hva både vi og Norges Bank forventet oss, sier Nordea-analytiker Joachim Bernharsen til E24.

Norges Bank har selv lagt til grunn en investeringsvekst på 0,75 prosent, altså motsatt retning av hva oljebransjen selv nå anslår. I 2016 venter de et fall på 1,75 prosent.

Forskningsleder Torbjørn Eika i SSB hadde følgende å si om utviklingen under et seminar torsdag formiddag:

- Hovedtrekket i våre analyser er nå at vi får et omslag hvor oljeindustrien ikke lenger er en drivkaft i norsk økonomi, og heller ikke lenger er en vekstfaktor i økonomien.

Leter med lys og lykt

Oljeselskaper over hele verden jobber nå intenst for å kutte kostnader for å få opp lønnsomheten, etter at kostnadene for å få opp et fat olje har steget kraftig de siste årene.

Oljelokomotivet på norsk sokkel, Statoil, er intet unntak. De varslet den 7. februar i år et kutt i investeringsplanene på 30 milliarder kroner og kostnadsbesparelser på minst åtte milliarder i året fra 2016.

I SSBs rapport kommer det frem at det er investeringer innen for «Drift og feltutbygging» som er ventet å falle mest neste år. Innenfor rørvirksomhet og landbaserte installasjoner venter man en mer moderat nedgang.

I sterk kontrast står letevirksomheten. Der venter nemlig oljeselskapene en oppgang, noe som er gode nyheter for seismikkbransjen.

Regner fjerning som investering

SSB poengterer at dagens tall ikke er helt sammenlignbare med tidligere tall, fordi de fra og med nå regner kostnader til nedstengning og fjerning av oljeinstallasjoner som investeringer.

Dette anslås til å ligge på 7,4 milliarder i år og 7,9 milliarder neste år. Justert for dette ligger oljeinvesteringene an til øke til 224,3 milliarder i år.

Trekker man fra dette, innebærer oljeselskapenes anslag for neste år at vi ligger an til å investere én milliard mindre enn i 2012.

Det justerte tallet for neste år, på 174,5 milliarder, vil også innebære et lavere investeringsnivå enn fjoråret, da det ble spyttet inn 211,9 milliarder.

ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER BILDET

UNDER FJORÅRET: Slik ser utviklingen i anslagene til oljeinvesteringene ut over tid. 2015-anslaget ligger godt under fjorårets og årets anslag.

Leverandørindustrien rammes

Oljebransjen og Statoils kostnadskutt og reduksjon i investeringsplanene har allerede fått konsekvenser for leverandørindustrien i Norge.

I mars ble det kjent at 230 ansatte i oljeserviceselskapet Aibel mister jobben.

Onsdag ble det kjent at også Aker Solutions nå vurderer fremtiden til 200 ansatte i virksomheten for vedlikehold og modifikasjoner.

Som E24 skrev onsdag, så er det blant annet ingeniørene og ikke plattformarbeiderne, som i denne omgang rammes av Aker Solutions' innsparinger i bemanningen.

Arild Håvik, som er vara konserntillitsvalgt og klubbleder i vedlikehold- og modifikasjonsvirksomheten i Aker Solutions, fortalte at han nå håper selskapet skal klare å komme seg gjennom den oppbremsingen som skjer på kort sikt.

For om et par år tror han utviklingen vil ta seg opp igjen, blant annet på grunn av utbyggingene på den mye omtalte Utsirahøyden, som inkluderer Johan Sverdrup-, Edvard Grieg-, Gina Krog og Ivar Aasen-feltene.

- Alt tyder på at markedet egentlig skal ta seg opp igjen i løpet av ett par år, sa Håvik, som håper medlemmene hans derfor slipper nedbemanninger.

Les også:

Analytiker: - Statoil-aksjer vil bli solgt til utlandet200 arbeidsplasser i Aker Solutions står i fareFrykter enda en utsettelse på Johan CastbergSå mye av dagslønnen bruker vi på bensin

Publisert: