Så mye stiger strømprisen

Strømkundene betalte i snitt 91,8 øre per kilowattime i fjor, en økning på 12 prosent fra året før, viser ferske tall. Det er to tusenlapper ekstra for en vanlig husholdning.

HØYERE PRISER: I fjor ble det 12 prosent dyrere å lade mobil og PC, dusje og vaske klær. Både kraftprisen, nettleien og avgifter økte gjennom fjoråret. De tre komponentene utgjør omtrent en tredjedel hver av prisen, med selve kraftprisen som det viktigste elementet.
Publisert:

Det er blitt dyrere å dusje, vaske klær og lade alle duppedittene dine.

Både strømpris, nettleie og avgifter øker, og det gjorde at norske strømkunder i snitt betalte 12,1 prosent* mer på strømregningen i fjor enn året før – 91,8 øre per kilowattime.

Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

*SSB oppga først feil prosent. Tallet er derfor rettet fra 14 prosent til 12,1 prosent

For en husholdning med forbruk på 20.000 kilowattimer tilsvarer dette en økning på 1980 kroner – fra 16.380 kroner i 2015 til 18.360 kroner i 2016.

Prisen du betaler som strømkunde er grovt sett delt i tre:

Av de 91,8 ørene du betalte i snitt per kilowattime i fjor utgjorde selve kraftprisen 31,6 øre, mens nettleien bidro med 27,2 øre og forbruksavgift og merverdiavgift med 33 øre.

Både prisen på kraft og avgiftene steg 18 prosent i fjor, ifølge SSB. Forbruksavgiften steg fra 13,7 øre per kilowattime i begynnelsen av 2015 til 16 øre per kWh i 2016, sier byrået.

I fjerde kvartal var strømprisen ekstra høy. Da betalte strømkundene i snitt 1,04 krone per kilowattime, fordelt på 37,6 øre for kraften, 34,9 øre i avgifter og 27,9 øre i nettleie, ifølge SSB (se figur nederst i artikkelen).

Til tross for at strømprisen har steget noe, forventes den å ligge på et dempet nivå de neste årene.

Les mer: Venter lavere strømpriser

Les også

Dyrere for norske strømkunder: Nå øker nettleien

Fastpris var billigere

Vanligvis er det billigst å kjøpe strøm som er knyttet til spotprisen. Men i fjor var det fastpris som var billigst, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Mer enn 70 prosent av kundene får strøm knyttet til spotprisen, hvor prisen i snitt var på 30,2 øre per kilowattime, mens nye fastpriskontrakter med ett års varighet i snitt gav strømpris på 29 øre per kilowattime.

Årsaken til at spotpris var dyrere enn fastpris er en økning i spotprisen i løpet av året, som slår raskere inn for kundene enn fastpriskontrakter.

Les mer: Store investeringer i kraftnett øker nettleien

Også for industrien økte prisene, med en oppgang på strømpriselementet på hele 24 prosent til 28,7 øre per kilowattime.

Kraftkrevende industri kjøper hovedsakelig strøm på faste, lange kontrakter, og de betalte 30,4 øre per kilowattime i fjor, ned 1,6 prosent fra året før, ifølge SSB.

Nettutvikling øker nettleien

Deler av det norske kraftnettet er gammelt og i forfall. I tillegg skal det installeres smarte strømmålere og bygges utenlandskabler. Nettselskapene planlegger investeringer for 140 milliarder kroner de neste ti årene.

For husholdningene i de områdene hvor mange kraftledninger og master må skiftes ut kan det i verste fall bety en økning i årlig nettleie på flere tusen kroner.

Les også: Bygger kraftlinjer for 140 milliarder

STIGENDE PRISER: Denne grafen viser utviklingen i strømprisen de siste fire årene.
Les også

Venter lave strømpriser

Les også

Bygger kraftlinjer for 140 mrd.

Les også

Søviknes avviser dyr kabelstrøm

Publisert: