Null utbytte for Aker Solutions-eierne i år – men kanskje neste år

Det ble ikke noe utbytte på Aker Solutions-aksjonærene etter 2018. Selskapet vil heller fylle kassen litt til og se an hvordan 2019 blir før de kanskje åpner utbyttekranen igjen.

Konsernsjef i Aker Solutions, Luis Araujo (t.v.), og finansdirektør Svein Stoknes. Arkivbilde.
Publisert: Publisert:

Etter et år der inntektene begynte å stige igjen for første gang siden oljebremsen, var det et lite håp om at Aker Solutions nå skulle begynne å betale utbytter igjen.

Men det lille lyset av et utbyttehåp ble raskt slukket i selskapets kvartalsrapport som ble sluppet fredag.

Der skriver selskapet at styret foreslår null kroner.

Sist gang nordmenn flest (gjennom statens eierskap), Kjell Inge Røkkes Aker og de andre aksjonærene mottok en utbetaling fra selskapet var i april 2015.

Faktisk er formuleringene om utbytte i den siste kvartalsrapporten for 2018 merkverdig like tilsvarende rapport for 2017.

I år som i fjor skriver selskapet at «finansene er solide», men at styret «finner det passende å utvise aktsomhet».

På de 12 månedene som har gått har selskapets likviditetsbuffer økt med 1,8 milliarder til 7,5 milliarder, nettogjeld har falt fra 970 til 347 millioner, mens egenkapitalen har økt fra 7,05 til 7,61 milliarder.

Selskapet har også fjernet formuleringen om at det er «fortsatt usikkerhet rundt markedsutsiktene» og skriver heller at man «posisjonerer selskapet for å fullt ut utnytte» oppturen som man nå venter.

Les også

Aker Solutions overrasker med sterk omsetning

Ser etter oppkjøpsmuligheter

Fra analytikerstanden som hadde møtt opp på kvartalspresentasjonen på hovedkontoret fredag lurte både Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier og Fredrik Lunde i Carnegie på hvorfor det ikke ble noe utbytte i år.

– Dere har en sterk balanse. Er det noe dere venter på, spurte Lunde.

Amundsen pekte på at selskapet for ett år siden indikerte at det kunne komme utbytte nå.

– Det var ikke en lovnad, men heller et håp om at det kunne komme et utbytte i 2019 for regnskapsåret 2018. Men en sterk balanse er svært viktig for oss. Vi ser også på flere interessante investeringsmuligheter, svarte finansdirektør Svein Stoknes.

Han pekte på at selskapet også har et obligasjonslån på en milliard kroner som forfaller i oktober, og at man nå jobber med å se på hvordan det lånet skal refinansieres. Stoknes pekte på at man i 2017 brukte den rullerende kassakreditten (RCF) for å nedbetale lånet før man fant et perfekt tidspunkt for å hente nye penger i obligasjonsmarkedet.

– Etter en samlet vurdering valgte styret å utøve varsomhet, la han til.

– Hvor lenge må aksjonærene vente på utbytte, til neste år?

– Vi kunne betalt utbytte nå, men styret tenker at det er bedre muligheter for kontantbeholdningen og at det er lurt å se an hva som skjer i 2019. Så hvis vi nå opprettholder den gode resultatutviklingen og har en lav arbeidskapital vil vi være tilbake til der utbyttepolitikken vår sier, sier konsernsjef Luis Araujo til E24 etter presentasjonen.

Har brukt penger på havvind

Det Aker Solutions har brukt noe av pengene sine på er oppkjøp. Selskapet varslet fredag at de har kjøpt de siste 30 prosentene av CSE Mecanica i Brasil, som de kjøpte 70 prosent av i 2016.

I tillegg har selskapet i starten av 2019 også økt eierandelen sin i Principle Power fra 5,0 til 11,8 prosent, som tidligere varslet. Principle Power har utviklet Windfloat, et flytende fundament for havvindmøller.

– Er det den type oppkjøp dere nå jobber med når dere snakker om «investeringsmuligheter»?

– Vi ser etter muligheter overalt. Porteføljen vår i selskapet er veldig komplett, men det kan være områder der vi ser at vi kan investere i noe som kan plugges inn i vår eksisterende virksomhet eller som kan gi oss vekst, sier Araujo og fortsetter:

– Oppkjøpet i Brasil var viktig for å øke Brownfield-kapabilitetene våre i et eksisterende marked og det var viktig å ha skala fra start. Det har betalt seg. Vi utnyttet nedturen til å gjøre en verdiøkende investeringer og vi ser på flere muligheter.

Brownfield-begrepet refererer til prosjekter på eksisterende oljefelt, enten det er snakk om utvidelser, ombygginger eller satellittfelt, i motsetning til Greenfield som refererer til nye utbygginger.

Må kutte kostnader for å unngå marginfall

Da oljebremsen satte inn i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014 begynte Aker Solutions' omsetning og marginer å falle.

Etter bunnåret 2017, der omsetningen og den underliggende marginen bunnet ut, har omsetningen økt noe, mens marginen fortsatt endte flat i 2018.

I 2019 venter selskapet at omsetningen skal fortsette å tikke noe oppover, mens marginen er ventet å forbli flat. Finansdirektør Svein Stoknes gjorde det samtidig klart at kostnadsnivået må videre ned og at effektivitetsforbedringene må fortsette hvis selskapet skal klare dette:

– For å forsvare underliggende marginer er vedvarende prosjektgjennomføring med høy kvalitet og forbedringer i operasjonell effektivitet nødvendig, sa Stoknes.

Grafen under illustrerer utviklingen siden 2016:

Grafen viser utvikling i omsetning (blå), underliggende margin i Services (grønt), underliggende margin i Projects (oransje) og selskapets samlede underliggende margin (gul).

En grunn til at Aker Solutions og andre oljeleverandørers marginer har falt er at mange av kontraktene som de nå jobber med ble inngått under oljebremsen.

Da var konkurransen om kontraktene beinhard og leverandørene gikk ned i pris for å sikre seg arbeid. Denne effekten slår fortsatt inn hos Aker Solutions, men vil etter hvert avta.

Marginpresset er også merkbart høyere i Projects-divisjonen, som jobber med utbygginger og prosjekter, enn Services-divisjonen, som blant annet inkluderer vedlikehold og produksjonstjenester. Services-divisjonen er imidlertid langt mindre.

– Venter dere økte marginer igjen, og i så fall når?

– Vi ønsker oss alltid høyere marginer og vi jobber jo alltid for det. Men det er ingen tvil om at vi har vunnet mange kontrakter under svært konkurranseutsatte forhold. Jeg er veldig imponert av at vi opprettholder marginene, det er takket være det harde arbeidet til alle kollegaene mine, sier konsernsjef Luis Araujo.

– Når vi forhåpentligvis får mer volum og skala og bedre prising vil marginene stige i fremtiden, legger han til.

Aker Solutions har jobbet hardt internt for å standardisere anleggene og flere av produktene sine rundt i verden.

Dette mener selskapet både gir dem økt fleksibilitet når det kommer til hvor utstyr kan produseres, og at man kan klare å øke marginene etter hvert som ordrevolumene øker.

– Projects-divisjonen opplever fortsatt fallende marginer. Vil det stabilisere seg i år eller neste år?

– Det er tøff konkurranse over alt, men Projects er av og til mer konkurranseutsatt enn Services. Services er en av våre strategiske pilarer og målet er å vokse den virksomheten. Den står i dag for om lag 20 til 25 prosent av inntektene, men ønsket er at den andelen skal opp, sier Araujo.

Les også

Aker Solutions overrasker med sterk omsetning

Les også

Vil øke utbyttet, men avventer tilbakekjøp

Les også

Lanserer sitt største leteprogram så langt

Publisert:

Her kan du lese mer om