Oslo kommune byr på Hafslund

Finske Fortum og Oslo kommune har inngått en avtale som innebærer den største krafttransaksjonen som noen gang er gjennomført i Norge. Hafslund blir nå delt opp i mange selskaper.

KJØPER OPP HAFSLUND: Byrådsleder Raymond Johansen og byråd for næring og eierskap Geir Lippestad presenterte oppkjøpet av Hafslund under en pressekonferanse i Rådhuset onsdag.
Publisert:

Oslo kommune har nå kommet til enighet med det delvis statseide finske energiselskapet Fortum om at Oslo kommune vil bla opp for å sikre seg resten av aksjene i selskapet.

Deretter skal de to dele Hafslund mellom seg.

Det kommer frem i en børsmelding onsdag.

I en uttalelse sier byrådsleder Raymond Johansen at avtalen er i tråd med byrådserklæringen, og at Oslo kommune skal sikre offentlig eierskap og styring av viktig infrastruktur:

– Avtalen gir Oslo kommune kontroll over selve arvesølvet, som vil bidra til å sikre inntektene til Oslos innbyggere i generasjoner fremover, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Med full kommunal kontroll kan Oslo posisjonere seg med et stort nettselskap i Sør-Norge. Også innen vannkraftproduksjon oppnår vi betydelige stordriftsfordeler knyttet til kostnader, drift og investeringer ved å knytte Hafslund Produksjon til E-CO. Dette vil gjøre E-CO i stand til å spille en større rolle i utviklingen av norsk kraftbransje i årene fremover, sier Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap.

Fortum skriver i en børsmelding at de vil få 730 millioner euro (6,86 milliarder kroner) for sine aksjer i Hafslund, og at de vil bokføre en skattefri gevinst på rundt 330 millioner euro (3,1 milliarder kroner), som følge av avtalen med Oslo kommune.

Samtidig skal de kjøpe seg inn i deler av det nye Hafslund, for til sammen 970 millioner euro på gjeldfri basis (9,1 milliarder kroner).

Netto regner Fortum med å investere rundt 240 millioner euro (2,26 milliarder kroner).

Kan tvinge oppkjøpet gjennom

Sammen kontrollerer kommunen og Fortum til sammen 87,8 prosent av aksjene og 91,3 prosent av stemmene i Hafslund per i dag. Oslo kommune sitter alene på 58,5 prosent av A-aksjene og 46,8 prosent av B-aksjene.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) skal på handletur i kraftsektoren

Nå tilbyr kommunene 100 kroner per A- og B-aksje i Hafslund, minus utbetalt utbytte i 2017, for å kjøpe tilbake selskapet. Dette verdsetter Hafslund til rundt 19,5 milliarder kroner.

Aksjekursen på de to aksjeklassene endte tirsdag på henholdsvis 88,25 og 88,5 kroner, og den 19. mai utbetaler Hafslund 3,25 kroner i utbytte. Oslo kommune tilbyr altså å betale 96,75 kroner per aksje netto, noe som betyr at kommunen er villig til å bla opp en premium på aksjen på snaue 10 prosent over tirsdagens sluttkurs.

Oslo kommune vil ta kontrollen i Hafslund gjennom et nytt selskap, som både skal overta aksjene fra Fortum og Oslo kommune. Ettersom de to kontrollerer over 90 prosent av aksjene allerede, vil Oslo kommune gjennomføre tvangsinnløsing av de resterende aksjonærene som eventuelt ikke godtar tilbudet, med loven i hånd.

Fortum og kommunen håper å få gjennomført oppkjøpet i tredje kvartal, men det avhenger av at Oslo bystyre godkjenner avtalen, samt Konkurransetilsynet og andre relevante myndigheter ikke setter bremsene på.

Finnene blir med videre

Selv om Oslo kommune overtar alle aksjene i Hafslund gjennom denne avtalen, skal finske Fortum bli med videre.

Når oppkjøpet av Hafslund er gjennomført vil aksjene strykes fra Oslo Børs. Deretter vil selskapet bli delt gjennom en fisjon.

  • Alt som ikke har med produksjon å gjøre skal over i «Nye Hafslund».
  • Samtidig tar Fortum over 100 prosent av eierskapet i forretningsområdet Marked, som i dag driver med strømsalg kommersielt. Fortum kjøper dette til en fastsatt verdi på 4,5 milliarder kroner, inkludert gjeld og fratrukket eventuell kontantbeholdning (enterprise value, EV, per 30. september 2016).
  • Forretningsområdet Varme (fjernvarmedivisjonen) skal først kjøpe Klemetsrud-anlegget av Oslo kommune til en verdsettelse på 2,3 milliarder (EV per 30. september 2016).
  • Divisjonen Varme vil deretter bli eid 50/50 av kommunen og Fortum (dette siste kjøpet er verdsatt til 4,7 milliarder).
  • Forretningsområdet Produksjon vil eies 90 prosent av kommunen (gjennom E-CO Energi) og 10 prosent av Fortum. Verdsettelsen av denne divisjonen er 7,75 milliarder (EV per 30. september 2016).
  • De øvrige delene av Hafslund, inkludert nettdivisjonen og stab vil bli heleid av kommunen via «Nye Hafslund».
  • Eksisterende gjeld skal håndteres av «Nye Hafslund».

Byrådsleder Raymond Johansen peker på at de gjennom avtalen får med Fortum som en industriell partner på fjernvarme, når Hafslund Varme tar over Klemetsrud-anlegget. Anlegget leverer allerede varme til Hafslunds fjernvarmenett i dag.

Fortum eier i tillegg seks andre energigjenvinningsanlegg i Europa, og er involvert i grønn energi på flere fronter, inkludert infrastruktur for elbillading.

– Vi er glade for at Fortum vil bidra i det langsiktige arbeidet på Klemetsrud-anlegget. Her skjer det viktig teknologiutvikling, som karbonfangstprosjektet, der Fortum har spisskompetanse. En sammenslåing av selskapene og en sterk industriell og grønn partner vil styrke selskapets muligheter for å bli valgt som nasjonalt testanlegg for karbonfangst, sier Raymond Johansen.

Les også

Utenlandske penger gir nordisk strømboom

Les også

Forventer massedød i strømbransjen

Les også

Hafslund kjøper seg opp i strømmarkedet for 1,37 mrd.

Publisert:

Her kan du lese mer om