Aker Energy har boret den første av tre brønner i Ghana: Innen 80 dager skal utbyggingsplanen være klar

Aker-aksjen bykset frem etter at datterselskapet Aker Energy slang de første leteresultatene fra Ghana i bordet torsdag. Sjefen for Røkkes oljesatsing i Afrika mener de skal klare å nå fristen om å levere en utbyggingsplan innen 80 dager.

PÅ SNARVISITT: I helgen var Aker Energy-sjef Jan Arve Haugan, Røkke og flere Aker-topper i Ghana for å få en oppdatering på utviklingen. Her er Haugan avbildet i 2016 da han var Kværner-sjef.
Publisert:

– Dette er viktig, ny informasjon for Ghana og Ghana er den store vinneren her. For hver krone vi tjener etter at vi har dekket våre kostnader vil Ghana i hvert fall tjene to, sier Aker Energy-sjef Jan Arve Haugan til E24.

Torsdag sendte selskapet ut en pressemelding med leteresultatene fra den første avgrensningsbrønnen selskapet har boret på blokken utenfor kysten av Ghana.

Blokken ble formelt overtatt fra Hess i juni.

Leteresultatene bekreftet grunnestimatet som tilsier at blokken de har kjøpt inneholder 450 til 550 millioner fat oljeekvivalenter, og har gjort Aker Energy tryggere på at de neste to brønnene vil vise at blokken kan inneholde en milliard fat.

Nyheten sendte Aker-aksjen opp 4,96 prosent på Oslo Børs torsdag. Aker eier halvparten av Aker Energy, mens Kjell Inge Røkke eier resten via sitt investeringsselskap.

Aker Energy-sjefen var selv i Ghana i helgen sammen med blant andre Aker-sjef Øyvind Eriksen, Kjell Inge Røkke og en rekke andre i Aker-topper for å bli oppdatert på utviklingen.

– Boreresultatene er en viktig milepæl for alle som jobber med prosjektet i Norge, men aller mest for dem som jobber med dette i Ghana og Ghanas befolkning. For de av oss som har jobbet lenge i oljenæringen får man nesten følelsen av hvordan det var i startfasen på norsk sokkel, sier Haugan.

Aker forsøkte seg på oljevirksomhet i Ghana for 10 år siden, men i 2010 tok myndighetene lisensen tilbake, noe Aker reagerte kraftig på. Haugan mener situasjonen er en annen nå og at myndighetene ønsker en utvikling av blokken:

– Vi er veldig glad for at vi har blitt invitert som gjester og vi skal gjennomføre dette på en god og trygg måte, sier Haugan.

Mener de skal klare å holde tidsfristen

I regi av Hess ble det boret syv letebrønner og fem avgrensningsbrønner i blokken før Aker Energy kom inn i bildet.

Hess gikk aldri videre med en utbygging, men Aker hadde troen på at det både var mer ressurser enn Hess trodde og at man kunne få til en høyere utvinningsgrad enn det Hess la opp til.

Her mener de blant annet erfaringer fra norsk sokkel vil komme til nytte, der utvinningsgraden globalt sett pleier å være relativt høy.

Aker Energy fikk tilgang til Hess' data i forbindelse med oppkjøpet, og supplerer nå med ytterligere boredata.

Når de første nye boreresultatene nå foreligger har ikke Aker Energy bare fått bekreftet det opprinnelige ressursestimatet på rundt 450–550 millioner fat oljeekvivalenter, men de er også tryggere på at man vil klare å avdekke totalt 600 til 1.000 millioner fat i blokken.

– Den opprinnelige tanken fra forrige operatør var at vannflaten lå mye høyere i reservoaret, men nå viser den seg å ligge så langt nede som vi trodde og vi har fått bekreftet vår hypotese. Det gir trygghet for hvordan vi har tolket dataene fra blokken, sier Haugan.

Etter at Aker Energy i fjor inngikk avtalen med Hess om å kjøpe deres eierandel i blokken og overta operatørskapet, var planen å levere en utbyggingsplan til myndighetene innen utgangen av 2018. Det klarte man ikke, og i november ble det klart at fristen nå er satt til mars.

– Klarer dere å nå den fristen?

– Vår oppgave er å levere innen fristen vi har avklart med myndighetene og jeg synes vi ligger godt an. Vi har nå fått ny informasjon gjennom boringen og vil bore videre, og så får vi avklare om det er ting som vi må ta hensyn til, sier Haugan.

– Kan dere sende inn en utbyggingsplan med de dataene dere nå har eller trenger dere resultatene fra de to andre brønnene?

– I utgangspunktet vil vi bore disse to boremålene så raskt som mulig, og til sammen vil dataene legge grunnlaget for utbyggingsplan, sier Haugan.

Vil trolig ha flere produksjonsskip

Han sier at det ligger i kortene at man må planlegge for en områdeløsning med de ressursene som ligger i blokken og området. Gitt leteresultatene så langt, og gitt at man identifiserer ytterligere ressurser, kan det fort bli så store volumer at man vil trenge mer enn ett produksjonsskip, som man planlegger for i den første fasen.

– Med det oppsidepotensialet vi har her så ligger det i kortene at man må ha flere produksjonsenheter for å kunne produsere volumene effektivt, sier Haugan, og peker på at det også er et komplekst planleggingsarbeid som nå pågår.

– Vi snakker her om et relativt komplekst reservoar og et ultradypt farvann med et havdyp på rundt 2.600 meter, fortsetter han.

Den første fasen må også bygges ut på en slik måte at man har muligheten til å koble på ny infrastruktur i fremtiden.

– En områdeløsning vil gi oss en mulighet til å ha en utbygging i flere faser. Det må det tas høyde for i den første utbyggingsplanen vi skal sende inn. De forskjellige utbyggingsfasene må også defineres slik at vi får en trygghet og forutsigbarhet i investeringsplanen, sier Haugan.

Aker Energy-sjefen vil ikke si konkret hvor raskt de neste brønnene skal bores, men viser til pressemeldingen. Der skriver selskapet at det er snakk om to avgrensningsbrønner til i blokken.

Det er boreskipet Maersk Viking som borer brønnene for Aker Energy i Ghana.
Les også

Nye boreresultater fra Ghana: Aker Energy-feltet kan bli doblet

Les også

Ghana-oppstart kan bli utsatt til etter 2021

Les også

Vil ikke bli mindre oljeavhengig - ennå

Publisert:

Her kan du lese mer om