Statoil deler ut Trestakk-kontrakter

Statoil tildeler kontrakter til FMC Technologies, Technip Norge og Aker Solutions for utbygging av det nye Trestakk-feltet.

NYE KONTRAKTER: Trestakk er et nytt olje- og gassfelt som ligger i Norskehavet. Slik vil det nye feltet se ut når det står ferdig i 2019.
Publisert:

FMC Technologies og Technip er tildelt en såkalt EPCI-kontrakt (Subsea, Umbilicals, Risers, Flowlines) av Statoil i forbindelse med Trestakk-utbyggingen i Norskehavet.

I tillegg er en topside-kontrakt tildelt Aker Solutions, ifølge en melding fra Statoil.

Selskapet oppgir ikke hvilke verdier kontraktene har.

– Utbyggingen av Trestakk er viktig for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, skriver Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil, i meldingen.

Halverte kostnadene

Budsjettet er nå på 5,5 milliarder kroner, noe som nesten er en halvering av det opprinnelige anslaget. Statoil har også klart å øke antallet utvinnbare fat, og det anslås nå til 76 millioner fat oljeekvivalenter, i hovedsak olje. Produksjonen skal etter planen starte i 2019.

– Statoil har sammen med partnerne og leverandører jobbet godt sammen for å redusere kostnadene for Trestakk-utbyggingen, skriver Rød i meldingen.

Trestakk er et olje- og gassfelt i Norskehavet (lisens 091) og ligger 27 kilometer sørøst for Åsgard-feltet til Statoil. Feltet ble oppdaget helt tilbake i 1986, men det var først i 2015 at partnerne gjorde et konseptvalg, der man la opp til en utbygging med fem subsea-brønner for oljeutvinning og gassinjisering.
Statoil er operatør på Trestakk med 59,1 prosent eierandel. ExxonMobil og Eni eier henholdsvis 33 og 7,9 prosent.

Publisert: