Californiske byer gikk til klimasak mot Chevron: Blir de dømt, vil de dra med seg Statoil

Oljegiganten Chevron avviser klimasøksmålene i California. Men hvis det taper, krever det at Statoil må være med og dele regningen for lokale klimatiltak.

BLE SAKSØKT: Flere byer i California har anlagt klimasøksmål mot Chevron og andre oljegiganter, og krever penger til å gjøre tiltak mot klimaskader. Chevron avviser at selskapet har skyld, men krever i en klage til flere rettsinstanser at norske Statoil må være med å dele regningen hvis selskapet taper. Dette er Mike Worth, som ble konsernsjef i Chevron fra 1. februar 2018 etter å ha fungert siden september.
Publisert: Publisert:

Klagen kommer etter at lokale myndigheter flere steder i California har gått til klimasøksmål mot de store oljeselskapene.

Myndighetene i Oakland og San Francisco gikk i fjor til klimasøksmål mot oljeselskapene Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil, BP og Royal Dutch Shell.

De ønsket kompensasjon for tiltak de mener må gjøres for å beskytte lokalsamfunnet mot oversvømmelser, på grunn av varmere klima som oljeselskapene har bidratt til, ifølge sakspapirene.

Oljegiganten Chevron avviser søksmålene som grunnløse, men trekker samtidig det norske oljeselskapet Statoil inn i saken.

Chevron har nemlig sendt en klage til rettsinstansene i Oakland og San Francisco hvor det sier at hvis selskapet skulle bli dømt, så bør også Statoil være med på å dele regningen.

Årsaken er at også Statoil har produsert store mengder fossil energi som bidrar til CO2-utslipp, skriver selskapet i klagen.

«Statoil ble opprinnelig navngitt i søksmålene av flere av saksøkerne», skriver seniorrådgiver Sean Comey i Chevron i en epost til E24.

«Statoils nærvær viser disse temaenes globale natur, og nødvendigheten av at føderale rettsinstanser bør ha jurisdiksjon over slike søksmål», skriver han.

Også regjeringer som bruker og fremmer bruken av fossil energi må potensielt omfattes i søksmålet, skriver Chevron, som selv har hovedkontor i San Ramon i California men er registrert i delstaten Delaware.

Chevrons klage mot Statoil er også omtalt av nettsteder som Forbes og New Republic.

Statoil vil ikke kommentere

Statoil vil ikke kommentere Chevrons klage til rettsinstansene i California.

Selskapet vil heller ikke si om det har bestridt Chevrons krav.

Men selskapet har registrert at det har blitt anlagt flere klimasøksmål mot oljeindustrien i det siste.

«Tidligere søksmål er blitt avvist på bakgrunn av at det er et politisk, ikke juridisk, spørsmål hvordan vi skal klare både å møte klimautfordringen og samtidig forsyne verden med nødvendig energi», skriver Statoil-talsmann Erik Haaland i en epost til E24.

«Statoil støtter Paris-avtalen, jobber målrettet for å redusere våre egne utslipp og rapporterer åpent om både utslipp og tiltak vi gjennomfører», legger han til.

TIL SAK: Byadvokatene Dennis Herrera i San Fransisco (ved talerstolen) og Barbara J. Parker i Oakland (med solbriller) gikk i fjor til sak mot en rekke oljeselskaper.

– De er begge skyldige

Her hjemme tapte Greenpeace og Natur og Ungdom nylig en klimarettssak, hvor de forsøkte å stanse 23. konsesjonsrunde og tildelingen av lisenser i Barentshavet. De vurderer fortsatt en anke. Greenpeace-leder Truls Gulowsen mener at Chevron har litt rett i klagen mot Statoil.

– På en måte har de jo rett, de er begge skyldige. Men vi leser dette som Chevrons forsøk på å pulverisere klimaansvaret. I ytterste konsekvens vil jo alle ende opp som skyldige hvis man fortsetter det argumentet, sier Gulowsen til E24.

– Det er en høyrisikostrategi for Chevron å fremstille alle som skyldige. De store oljeselskapene er jo i en særklasse mer skyldige enn de aller fleste andre, sier han.

Tror på flere klimasøksmål

E24 har tidligere omtalt at det så langt har blitt anlagt over 900 klimasøksmål globalt, ifølge en oversikt fra FNs miljøprogram og Columbia Law School.

Gulowsen tror at Statoil og oljelandet Norge, som sitter på et oljefond på over 8.000 milliarder kroner, bør være forberedt på at det kan komme nye søksmål mot dem, også fra utlandet.

– Dette er et tegn på at klimasøksmålene vil fortsette å komme, og sannsynligvis ramme også Norge og Statoil, sier han.

Les mer: Klimarettssaken i Oslo er ikke unik: – En bølge av søksmål

Chevron avviser anklagene

Oakland og San Francisco krever at oljeselskapene skal etablere egne fond på opptil flere milliarder av dollar som skal brukes på tiltak for å beskytte lokalsamfunnene, ifølge byenes advokatembeter.

Truslene mot delstaten er blant annet omtalt i rapporten «Rising Seas in California».

– Som tobakksselskapene som ble saksøkt på 1980-tallet skapte de anklagede bevisst og uforsvarlig en pågående offentlig trussel som vil gjøre skade nå og i fremtiden, og risikerer å få katastrofale følger for mennesker og eiendom, skrev byadvokatembetet i San Francisco og Oakland da søksmålet ble presentert i høst.

Chevron avviser innholdet i søksmålene.

«Disse søksmålene mangler faktisk og juridisk grunnlag,» skriver Comey til E24.

«Det å redusere klimagassutslipp er et globalt tema som krever globale tiltak. Dersom denne rettstvisten gjennomføres, vil det bare tjene særinteresser på bekostning av bredere politiske, regulatoriske og økonomiske prioriteringer», legger han til.

Statoils andel av CO2-utslippene

De siste årene har det kommet beregninger på hvor mye av globale CO2-utslipp oljeselskapenes produksjon har vært med på å bidra til, etter omfattende studier av selskapenes egne rapporter.

Utslippene fra bruken av oljen og gassen som Statoil har produsert utgjør 0,31 prosent av økningen i CO2-innholdet i atmosfæren mellom 1880 og 2010, ifølge en studie publisert i tidsskriftet Climatic Change.

Disse produktene står for rundt 0,25 prosent av temperaturøkningen på kloden i samme periode, ifølge studien.

Nylig kom en lignende rapport, «The Carbon Majors Database», som hevder at bare 100 selskaper har bidratt til 70 prosent av CO2-utslippene siden 1988. Statoil er også nevnt her, men bidrar mindre enn de største oljeselskapene.

Les mer: Har beregnet Statoil-produktenes andel av globale CO2-utslipp

Publisert:

Her kan du lese mer om