Oljeministeren om den historiske avgjørelsen: – Dette er betydelig og ikke bare et «papirkutt»

Den norske regjeringen har varslet et «krisekutt» i norsk oljeproduksjon for første gang siden 2002. Oljeministeren utelukker ikke at man kan vurdere kutt i 2021, men i første omgang tror og håper hun på at oljeprisen stabiliserer seg i år.

Olje- og energiminister Tina Bru (H)
Publisert:

– Jeg må ærlig si at jeg ikke forventet å beslutte noe sånt i denne jobben, men det sier jo også noe om hvor ekstraordinær denne situasjonen er, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) til E24.

Sent onsdag kveld varslet Olje- og energidepartementet at det er besluttet å kutte norsk oljeproduksjon som et mottiltak til det enorme oljeprisfallet under corona-krisen.

Bru forteller at hun mener det norske kuttet sammen med de andre som er annonsert vil bidra til at oljemarkedet kommer tilbake i balanse raskere enn det markedsmekanismene vil klare på egen hånd.

Det er første gang siden 2002 at Norge har tatt en slik beslutning.

Kuttene starte i juni når det skal kuttes 250.000 fat per dag fra referanseproduksjonen på 1,86 millioner fat per dag. I andre halvår skal 134.000 fat per dag kuttes. Samlet sett skal norsk oljeproduksjon i desember 2020 være 300.000 fat lavere enn før. Gass- og kondensatproduksjonen er unntatt.

Beslutningen kom etter at Opec-landene, med Saudi-Arabia i spissen, ble enige med Russland om å kutte snaue 10 millioner fat i sin produksjon fra og med 1. mai.

På spørsmål om regjeringen også vil komme med flere tiltak eller skatteendringer, slik oljenæringen, LO, NHO og KonKraft har bedt om, vil oljeministeren ikke kommentere.

– Hva hvis noen oljeselskaper ikke vil eller mener de ikke kan kutte?

– Dette har vi anledning til å gjøre og vi vil gjøre det. Ingen land ønsker jo å kutte, men alle vil jo også imøtese andre lands kutt. Slik vil det også være her. Jeg tror de fleste selskapene ser verdien av å få et mer stabilt oljemarked, sier Bru.

Hun peker på at det er hjemlet i loven at man ved kutt skal «søke en rettferdig fordeling». Selve kuttet vil bli innført gjennom reguleringen av produksjonen på hvert enkelt felt. Selskapene vil derfor bli påvirket avhengig av eierandelen deres i de ulike feltene.

– Det er noen små unntak, men generelt sett gjelder dette alle felt. Man vil ta utgangspunkt i den eksisterende produksjonstillatelsen og så skal de ulike oljeselskapene bli konsultert, sier Bru.

Les også

Kutter i oljeproduksjonen på norsk sokkel

– Ikke bare et «papirkutt»

Onsdag kveld påpekte oljeanalytiker Helge Martinsen i DNB Markets at han beregner de effektive kuttene til å være langt lavere enn hva som presenteres. Han beskrev Norges kutt som «overskriftskutt».

Han har regnet seg frem til at de effektive kuttene er på 30.000 fat per dag i juni og 50.000 fat per dag i andre halvår.

– Konklusjonen er enkel, det betyr ingenting for oljemarkedet. Men det er en dugnad og det er viktig at man er med å bidra, sa Martinsen.

I meldingen fra departementet kommer det frem at av kuttet på 300.000 fat per dag per desember 2020, så vil 134.000 fat komme fra felt som er i produksjon i dag.

Resten av kuttet på 166.000 fat per dag kommer av at feltene Yme, Martin Linge, Njord, Hyme, Bauge og Tor ikke kommer i produksjon i år som planlagt, men neste år.

Oljeministeren avfeier påstandene om at Norges kutt egentlig er lite og mest symbolsk:

– Jeg vil si at dette er betydelig og ikke bare et «papirkutt», sier Bru og fortsetter:

– Selvfølgelig vil utsatt produksjonsstart på enkelte felt utgjøre noe, men vi lå også an til å produsere mer enn ventet i år, blant annet takket være Johan Sverdrup. En reduksjon på 300.000 fat per dag i desember er betydelig, sier Bru.

Hun legger samtidig til at Norge i den globale sammenhengen står for rundt to prosent av oljeproduksjonen og derfor er en relativt liten aktør.

– Vurderte dere å kutte mer enn det dere besluttet?

– Dette er basert på grundige avveininger som vi har gjort basert på hva som er best for norsk økonomi og ressursforvaltning. Vi mener dette er det riktige å gjøre, sier Bru.

Les også

Lundin Energy tror de vil produsere mer olje i år: Kaller skattekritikk «helt useriøst»

Tror markedet stabiliserer seg i år

– Hvilke avveininger har dere gjort før dere kom frem til konklusjonen om å kutte?

– Det å kutte produksjonen er jo ikke noe man går rundt og tenker at man skal gjøre. Alle land vil jo egentlig produsere så mye de kan av hensyn til både økonomi og ressursforvaltning, men nå er i vi en situasjon der oljeprisen er veldig lav og markedet er i ubalanse, sier Bru.

Hun understreker igjen den norske linjen om at dette er en beslutning Norge har tatt på egen hånd og ikke som en del av en avtale med OPEC eller andre oljeland.

– En viktig forutsetning har vært at andre store oljeprodusenter har annonsert kutt, sier Bru og viser blant annet til Opec-avtalen.

– Kuttet gjelder foreløpig for 2020. Er det aktuelt å forlenge det ut i 2021 hvis det er nødvendig?

– Det må vi eventuelt komme tilbake til. Vi har nå sett på året vi er inne i og vil følge markedet tett fremover, sier Bru.

Hun tror og håper at tidene vil snu:

– Vi forventer en stabilisering av markedet i år takket være produksjonsavtalen som er inngått (mellom blant annet OPEC og Russland, journ.anm.) og fordi vi forventer at den globale økonomien vil stabilisere seg i takt med at smitteverntiltakene trappes ned, sier Bru.

Les på E24+

Sist oljeprisen var så lav, kuttet også Norge produksjonen: – Al-Naimi kom i sitt privatfly

Publisert: