Equinor går ut av oljelobby

Equinor går ut av én oljelobby etter uenighet om klimapolitikk. Men selskapet vil fortsatt være medlem i to andre til tross for avvikende syn.

Konsernsjef Eldar Sætre under et tidligere besøk på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, vest for Stavanger. Oljefeltet øker nå produksjonen, til lav kost og lave utslipp sammenlignet med mange andre felt.
Publisert: Publisert:

For snart ett år siden lovte Equinor «å styrke sitt klimalederskap»: I en felles uttalelse med investor i Climate Action 100+ ble det presisert hvordan selskapet skal ta føringen industrien for å nå målene satt i Parisavtalen.

Ett av disse var en gjennomgang av medlemskap i industriorganisasjoner og om disse er i tråd med klimaarbeidet til Equinor.

Nå foreligger konklusjonen i en egen rapport. Her har Equinor gått gjennom tre industriorganisasjoner som gjør en lobbyjobb for selskapet:

Equinors gjennomgang viser at IPPAs klimaholdning er sterkt avvikende fra selskapets egen politikk. Derfor vil Equinor melde seg ut.

For begge de to andre har Equinor funnet noen avvik, men vil likevel ikke melde seg ut.

Les også

Equinor tar milliardkutt for å lette presset: – Trolig langt bedre enn markedet ventet

Metan-kutt i revers

Da president Donald Trump i fjor endret USAs reguleringer av metan-utslipp, var det med støtte fra IPAA. Equinor er imidlertid motstander av denne politikken

Selskapet har heller ikke funnet at IPAA har kommet med noen offentlige uttalelser hvor lobbyorganisasjonen understreker at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, støtter Parisavtalen eller at karbonutslipp skal koste for utslipper.

I sin gjennomgang oppsummerer Equinor at IPAAs klimastrategi i hovedsak handler om at bruk av gass spiller en nøkkelrolle.

For Equinor er derfor konklusjonen at IPAAs manglende holdning i klimasaken gjør at lobbyorganisasjonen ikke jobber i tråd med målene til Equinor. Derfor vil selskapet melde seg ut av IPAA fra 2020.

LES OGSÅ:

Equinor med milliardfest i britisk havvind

Satser på forbedring

Når det gjelder de to andre lobbyorganisasjonene – American Petroleum Institute og Australian Petroleum Production & Exploration Association – har Equinor funnet at heller ikke de jobber helt i tråd med selskapets egen klimapolitikk.

Equinor vil likevel ikke melde seg ut. For APIs del er forklaringen at organisasjonen har endret seg de siste årene og at Equinor ser en positiv utvikling – og tror på ytterligere forbedringer.

For australske APPEA vil Equinor engasjere seg for å få organisasjonen til å endre arbeidet med tiltak mot klimaendringer.

LES OGSÅ:

Eldar Sætre om kaos, ro og ros – og bonus-nei

Nye mål – og tungolje

Equinor har tidligere i år lansert flere mål for å gjøre egen aktivitet mer klimavennlig. Utslipp fra egen produksjon av olje og gass i Norge skal ned med 40 prosent til 2030 og være nesten null i 2050. I tillegg skal Equinor trappe opp satsingen på fornybar energi, med en tidobling av kapasiteten innen 2026.

Samtidig har Aftenbladet tidligere omtalt at Equinors nyeste felt på britisk sokkel, tungoljefeltet Mariner som ble åpnet i august i fjor, har dobbelt så høye utslipp som snittet på norsk sokkel.

Publisert: