EUs karbonpris på nytt toppnivå

Men til tross for rekordhøy CO₂-pris blir gass byttet ut med kull. – Tanken er at gass skal fortrenge kull, men nå ser vi at det motsatte skjer, sier sjefanalytiker.

Røyk stiger opp fra RWEs kullkraftverk i Grevenbroich, Tyskland. Som følge av Russlands leveransestopp av gass, har kullbruken økt i en rekke europeiske land.
Publisert:

På fredag nådde EUs karbonpris en ny topp på 99,22 euro per tonn CO₂. Det er den høyeste prisen for å slippe ut klimagasser noensinne.

Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea forklarer at de høye karbonprisene blant annet skyldes at gassprisene har økt kraftig.

– Markedet er redd for at Russland kommer til å stenge ned leveransene gjennom Nord Stream 1 helt og at driften ikke vil starten igjen etter arbeidet er utført, sier Saltvedt.

Hun viser til uroen rundt Russlands gassleveranser til Europa. Gjennom gassrørledningen Nord Stream 1 flyter nå kun 20 prosent av kapasiteten fra Russland til Europa, og Russland skal etter planen stenge leveransene helt ned i tre dager fra 31. august på grunn av vedlikehold.

Les på E24+

Statnett-sjef Hilde Tonne: – En karusell av meninger hun må forholde seg til

Dyr gass bidrar også til høyere strømpriser. I tillegg er det for tiden lite kraft å hente fra vindkraft på grunn av lite vind. Også den norske vannkraften er begrenset, fordi det er mindre vann i magasinene enn normalt på denne tiden av året.

Les også

Nytt hopp i gassprisen

Mindre gass = mer kull

Disse faktorene bidrar til at land har begynt å kjøpe mer kull, til tross for høye karbonpriser.

– Tanken bak dette karbonprissystemet er at gass skal fortrenge kull fordi gass har betydelig lavere CO₂-utslipp, men nå ser vi at det motsatte skjer, sier Saltvedt.

Sjefanalytiker for bærekraftig finans Thina Saltvedt

EU ønsker å omstille økonomien fra fossilt til fornybart, blant annet for å redusere klimautslipp og for å gjøre seg mindre avhengig av leveranser fra Russland. Dette har blitt vanskeliggjort som følge av skyhøye energipriser.

Blant annet har Tyskland og Ungarn besluttet å gjenåpne gamle kullkraftverk.

Saltvedt peker spesielt på uro for vintersesongen og neste år.

– Det er en veldig spesiell situasjon i markedet, og det slår hardt ut for enkelte energiintensive selskaper, sier hun.

Les også

Krig og inflasjon fyrer opp under Europas kullkraftverk: – Billig å starte opp, men dyrt å drifte

Ser bedrifter stenge ned

Det er også færre utslippskvoter tilgjengelig i markedet, som følge av lavere sommeraktivitet, påpeker analytiker Ingvild Sørhus i Refinitiv. Det gjør at prisene blir høyere.

– Den andre og viktigere faktoren er kraftmarkedet, sier Sørhus.

I tillegg til manko på russisk gass, er det også lite fransk atomkraft tilgjengelig i markedet, noe som igjen har bidratt til høyt kullforbruk og større klimagassutslipp fra kraftsektoren.

Refinitiv-analytiker Ingvild Sørhus.

– Vi ser at et rekordhøyt tysk kraftmarked gir høy fortjeneste for kullfyrte kraftverk for vinteren og neste år. De kraftselskapene med kullkraftverk i porteføljen som får solgt kraft frem i tid kan kjøpe CO₂ og kull til rekordpriser og fortsatt tjene godt, sier hun videre.

Sørhus, som følger karbonprisene tett, sier at rekordnivået på karbonpriser setter et ytterligere press på utslippstunge bedrifter.

– Vi ser allerede at bedrifter i Europe skalerer ned eller stenger produksjonen, men hovedsakelig som et resultat av skyhøye strøm- og gasspriser, sier hun.

Kan påvirke EUs klimapolitikk

Analytiker Hæge Fjellheim fra Refinitiv trekker frem at politikere lett kan finne på å legge en del av skylden for høye strømpriser på høye karbonpriser.

– Og det er lettere å gripe inn i markedet for klimakvoter enn i andre energimarkeder som gass, kull, kraft, siden EUs karbonpris er politisk skapt og kan endres politisk, sier hun.

Hæge Fjellheim er direktør i Refinitiv.

Kvotesystemet er støpeskjeen i EUs «Fit for 55»-pakke, påpeker Fjellheim. Pakken består av en rekke tiltak for å redusere utslipp i medlemslandene.

– Vi forventer at de høye karbonprisene vil prege forhandlingene mellom medlemslandene, parlamentet og kommisjonen når Europa så smått er tilbake fra ferie. Spania har allerede foreslått et pristak, og Polen vil suspendere hele EUs karbonsystem, sier hun.

Les også

Eide om globalt kvotesystem: – Kan komme på plass

Les også

EU lanserer ny klimapakke. Dette betyr den for norsk næringsliv.

Publisert:

Her kan du lese mer om