Langskip-budsjettet nær havari etter et knapt år

Mange ber regjeringen gi mer penger til CO₂-fangst i Oslo etter at EU sa nei til å gi slik støtte. I så fall sprenges kostnadsrammen Stortinget har vedtatt for norsk CO₂-håndtering.

Erna Solberg kan som stortingsrepresentant fort bli bedt om å stemme for langt flere statlige milliarder til Langskip enn hun som statsminister selv ba om.
Publisert:

Hele Langskip, det store norske prosjektet for fangst og lagring av CO₂, skulle koste 25 milliarder kroner.

Av dette var det meningen at staten står for 16,8 milliarder kroner.

I vedtaket til Stortinget fra desember i fjor var det dog lagt inn en buffer i tilfelle overskridelser.

Den maksimale rammen for statens kostnader i Stortingets vedtak var derfor på 19,2 milliarder kroner.

Alt før EUs nei i forrige uke til å støtte til et anlegg for CO₂-fangst i Oslo, sto statens budsjett for Langskip i fare for å sprekke.

Nå risikerer budsjettet havari.

Les også

Får ikke penger til CO₂-fangst: – Skuffet og overrasket

Sprekk blir stort hull

De første sprekkene skyldes delvis at CO₂-prosjektet til Norcem i Brevik alt har økt anslaget for kostnadene med nær 1 milliard kroner.

Og delvis lå det alt an til sprekk for staten på Klemetsrud i Oslo fordi anlegget ikke var fullt ut finansiert selv med EU-støtte. Se tabell lenger ned.

Nå som det ikke kommer noen som helst EU-penger, så mangler prosjektet i Oslo plutselig flere milliarder kroner i finansiering.

Staten må ut med 5,5 mrd. kr?

Flere, som MDG og SV, ber nå regjeringen ta mer av eller hele regningen for Klemetsrud.

Staten har alt lovet 3 milliarder kroner. Men dette har hele tiden vært under forutsetning av at også EU ga støtte. Statens løfte gjelder frem til tre måneder etter EUs neste tildeling sommeren 2022.

Uten EU må staten trolig øke støtten til CO₂-anlegget i Oslo med rundt 2,5 milliarder kroner utover de alt nevnte 3 milliarder kronene.

Dermed kan statens totale regning for Klemetsrud ende på minst 5,5 milliarder kroner om det fortsatt skal bygges uten EU-støtte.

Aftenposten/E24s regnestykke legger til grunn at budsjettet på 7 milliarder kroner holdes. Og videre at statens andel blir omtrent den samme som for de andre prosjektene i Langskip. Det vil si et sted mellom 75-85 prosent.

Eierne må øke sitt bidrag kraftig?

I et slikt regnestykke er det også forutsatt at eierne av anlegget dobler sitt bidrag fra dagens løfte om 800 millioner kroner.

Det er ingen andre enn staten og eierne som kan ta kostnadene ved anlegget når EU sa nei. Eierne må derfor bla opp for restbeløpet som staten ikke vil dekke.

Eierne er Oslo kommune og det finske energiselskapet Fortum. De eier 50 prosent hver.

Fortum solgte seg nylig ut av avfallsselskapet Stockholm Exergi. Dette fikk i motsetning til Klemetsrud EU-støtte.

Finnene sitter derfor kun igjen med Klemetsrud som deres «lodd» i europeisk CO₂-fangst.

I øyeblikket er det et lodd uten gevinst.

Vil prøve EU igjen

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) signaliserte til NRK på tirsdag i forrige uke at hun ønsker at Fortum Oslo Varme søker EU om støtte en gang til.

EU skal også sommeren 2022 dele ut rundt 10 milliarder kroner til ulike innovative klimaprosjekter.

Men dersom Fortum Oslo Varme skal vente på et nytt svar fra EU, så stopper hele prosjektet nå opp. De har ikke penger til å starte opp i år når pengene fra EU uteble.

Persen ønsker ikke å svare på om staten alt nå kan gi noe finansiering.

For at det skal være noen vits i søke på nytt, bør EUs vurdering av Klemetsrud være positiv tross avslaget nå. Ellers kan søknaden kastes i søppelet.

Norcem sprakk først

Regjeringen meldte alt i sin tilleggsproposisjon at budsjettet for investeringer ved Norcems fangstanlegg for CO₂ i Brevik har sprukket.

Det har økt med nær én milliard kroner.

Dermed ligger Norcem alt langt over det tidligere avtalte nivået for maksimale kostnader.

Både staten og Norcem kan i teorien derfor si opp hele avtalen dem imellom.

Men uten Norcems anlegg vil ingen CO₂ bli fraktet ut i Nordsjøen i 2024.

– Partene er forpliktet til å søke å finne en omforent løsning for prosjektet. Men ingen av partene er forpliktet til å dekke kostnader over det maksimale budsjettet.

Det heter det fra statssekretær Amund Vik (Ap) i OED.

Runder fort 20 mrd. kr

I sum ligger statens andel av Langskip alt nå alt til å runde 20 milliarder kroner. Se tabellen over.

Det er godt over det opprinnelige anslaget på 16,8 milliarder kroner.

Og det er også over Stortingets budsjett-vedtak om maksimalt 19,2 milliarder kroner.

Det er ennå over tre år til Norcems anlegg er i drift. Deretter følger en periode på ti år der staten har lovet å dekke det meste av kostnadene til driften.

Godt nytt fra Northern Lights

Det er likevel positivt at anslaget for for transport- og lagringsdelen av Langskip ennå ligger fast.

Dette delprosjektet kalles Northern Lights. Det utgjør den klart største delen av kostnadene til Langskip.

EUs tildeling av midler til fire europeiske prosjekter for CO2-fangst er også veldig godt nytt.

Det øker kraftig sjansene for at Northern Lights får flere kunder enn Norcem og Klemetsrud.

Og det reduserer risikoen for at staten går på en sprekk på også på denne delen av Langskip.

Les også

Aker Carbon Capture lanserer karbonfangst som abonnement

Publisert: