Oljeselskapene anslår investeringer på 131 mrd. neste år

Selskapene på norsk sokkel venter litt lavere investeringer i 2023, men tallet er ventet å oppjusteres.

Publisert:

Statistisk sentralbyrå (SSB) legger torsdag frem oljetellingen for 2022 og 2023.

Den viser at selskapene på norsk sokkel venter at investeringene vil bli på 159,5 milliarder kroner i 2022 – 3,3 prosent mer enn det forrige anslaget.

Oppjusteringen fra det forrige anslaget kommer delvis fordi investeringene i enkelte prosjekter ble forskjøvet fra 2021 til 2022. Dessuten har det kommet til et nytt prosjekt siden forrige måling, skriver SSB.

Anslaget for i år er likevel 8,1 prosent lavere enn i fjor. Da var investeringene på 177,7 milliarder kroner.

Første anslag for 2023

Fremover, i 2023, ventes det investeringer på 131,4 milliarder kroner. Dette er 5,1 prosent lavere enn tilsvarende anslag for i år, gitt i første kvartal i fjor, ifølge SSB.

På forhånd ventet blant andre Handelsbanken at investeringene ville gjøre et comeback i 2023 etter en nedtur i kjølvannet av coronakrisen.

Men det umiddelbare tallet som kommer i årets første telling kan ofte bli oppjustert gjennom året, fordi Statistisk sentralbyrå først teller med planlagte investeringer etter at utbyggingsplanen (PUD) er levert.

Det er ventet at det blir levert PUD på svært mange prosjekter i år, og de aller fleste ventes i fjerde kvartal, ifølge SSB. De største blant disse er Wisting, NOA, Krafla, King Lear og Linnorm.

«Opprettholdes tidsplanene på de ventede prosjektene ligger det an til betydelig høyere investeringer i feltutbygging i 2023 enn det som nå ligger inne i undersøkelsen,» skriver statistikkbyrået.

Venter at 2023-anslaget økes

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank peker på at investeringsanslaget for 2022 utgjør et fall i volum på rundt ni prosent, hvis man legger til grunn to prosent prisvekst.

«Mer interessant er det at det første anslaget for 2023 indikerer et nytt fall på rundt 6-7 prosent år for år i 2023 om man legger til grunn en fortsatt prisvekst på 2 prosent», skriver Jullum i en kommentar.

Han påpeker at man må sammenligne anslagene for 2023 som er gitt nå med 2022-anslaget fra februar i fjor, siden anslagene ofte blir oppjustert når aktørene leverer ytterligere utbyggingsplaner (PUD).

«Det trekker i retning av en betydelig oppjustering av anslaget for 2023 utover året», skriver han.

E24 har tidligere omtalt at 2023 kan bli et historisk toppår for Norge med svært mange utbyggingsplaner.

«Vi tror derfor at norsk økonomi vil få et betydelig vekstbidrag fra oljeinvesteringene i 2023, et år der global økonomi sannsynligvis vil se en del motvinder», skriver Jullum.

«Sammenligner vi med Norges Banks anslag fra pengepolitisk rapport i desember på minus 6 prosent i 2022 og pluss 10 prosent i 2023, er disse tallene noe på nedsiden, men Norges Bank har nok tatt høyde for at det kommer flere prosjekter for 2023 i løpet av året», skriver Jullum.

Publisert:

Her kan du lese mer om