- Oljen kan nå 200

Qatars energiminister utelukker ikke at oljeprisen innen utgangen av året kan nå 200 dollar fatet og mener at den svake dollaren må ta skylden for dette.

Publisert:

Abdullah bin Hamad al-Attiyah slutter seg dermed til OPEC-president Chakib Khelil, som også antyder en oljepris på opp mot 200 dollar fatet innen utgangen av året.

– Prisen er knyttet til svingningene i dollarkursen. 1 prosent nedskrivning av dollaren, fører til 4 dollar økning per fat, sier Qatars oljeminister.

Dollarstyrt

– Dersom dollaren styrker seg med 10 prosent, er det dermed trygt å anta at prisen på et fat olje vil synke med 40 dollar, mener Khelil.

Oljeprisen har de siste dagene ligger på nærmere 120 dollar fatet, men falt noe da de ansatte ved britiske raffinerier avsluttet sin to dager lange streik.

Les også: - Oljeprisen over 100 dollar ut året Sjefen for det svenske oljeselskapet PA Resources mener sprengt produksjonskapasitet vil gi høy fortsatt høy oljepris.

Til E24-forsiden

Publisert: