Varsler nye planer for norsk leverandørkjempe: Vil ta Aibel på børs

Oljeservice- og havvindleverandøren Aibel kan havne på hovedlisten på Oslo Børs. Det sier eierne, Ferd, Ratos og Sjätte AP-Fonden.

Ferd-sjef Morten Borge (t.v.) og Aibel-sjef Mads Andersen hos Ferd i Vika i Oslo.
Publisert: Publisert:

E24 møter Ferd-sjef Morten Borge og Aibel-sjef Mads Andersen i Ferds lokaler i Vika i Oslo.

De vil lette på sløret om eiernes planer for Aibel, et av de dominerende serviceselskapene innen norsk olje og gass.

– Vi vurderer en børsnotering på hovedlisten på Oslo Børs for å styrke Aibel og akselerere veksten inn i det grønne skiftet fra den sterke posisjonen som Aibel allerede har, sier Borge til E24.

Johan H. Andresens investeringsselskap, Ferd, eier 50 prosent av Aibel, mens det svenske private equity-selskapet Ratos eier 32 prosent og det svenske pensjonsfondet Sjätte AP-fonden eier 18 prosent.

Eierne av Aibel har hyret inn ABG Sundal Collier som rådgiver, og det foregår en prosess for å hyre inn flere rådgivere.

– Vi ser ikke dette som noe salg av selskapet. Vi ønsker å fortsette å være en stor eier, men på børs, for å gi enda større frihetsgrader til ledelsen til å utvikle selskapet de neste ti årene, sier Borge.

Les også

Kuttet for flere milliarder på Doggerbank: – Helt utrolig at det er mulig

Både olje og havvind

Eiernes mål med en eventuell børsnotering er at Aibel skal kunne finansiere nye prosjekter i en havvindsektor som er ventet å vokse mye i årene fremover.

Samtidig skal selskapet fortsette som en av Norges største aktører innen vedlikehold og modifikasjoner innen olje og gass, mener Borge.

– Her kan man bli med på en omstilling som fortsatt er i gang, i et selskap som allerede har reelt innhold med mange milliarder i prosjekter som allerede er vunnet, og har industriell erfaring og ikke kun har fremtidshåp eller planer på veldig lang sikt, sier Borge.

– Om noen år vil kanskje majoriteten av det Aibel driver med være grønt, men vi har fortsatt et ansvar og en rolle å spille med å vedlikeholde eksisterende infrastruktur på norsk sokkel, sier Borge.

– Hvilken tidshorisont har dere på en eventuell notering?

– Det er ikke snakk om flere år, sier Borge.

Les også

Milliardgarantier sikrer norske Doggerbank-bidrag

– Krever mer kapital

Aibel-sjef Mads Andersen opplyser at rundt halvparten av selskapets ordrereserve på om lag 12 milliarder kroner nå er knyttet til havvind.

– Vi mener at vi er godt på vei inn i omstillingen til fornybar. Men de kontraktene vi kjemper om særlig i Europa, krever mer kapital, sier Andersen.

– Vi er en stor norsk virksomhet, men en liten virksomhet i Europa. Vi har tre støttende eiere i Ferd, Ratos og Sjätte AP-Fonden, men diskusjonen har vært hva som er den neste naturlige utviklingen, sier Andersen.

Aibel får havvindkontrakt på minst 2,5 mrd. kroner

Ser på flere vekstmuligheter

Aibel tjener fortsatt penger på å fylle Nordsjøhallen i Haugesund med store moduler fra olje- og gassindustrien.

Større prosjekter som Noaka og Wisting er på trappene på norsk sokkel, men på sikt kan det bli færre nye, store olje- og gassprosjekter. Innen havvind ventes det imidlertid kraftig vekst.

I fjor vedtok aktører i Europas havvindbransje prosjekter for 270 milliarder kroner. EU har så langt 25 gigawatt havvind, men planlegger for 300 gigawatt innen 2050.

– De store utbyggingene innen olje og gass nærmer seg kanskje slutten, men det er ventet enormt mange utbygginger innen havvind, sier Andersen.

– Vi kikker også på akvakultur og ser på prosessanlegg for produksjon av hydrogen i samarbeid med Nel. Vi kan også ha en rolle å spille innen anlegg for CO₂-fangst og for flytende havvind i Norge. Vi prøver å bygge opp ulike ben å stå på, sier Andersen.

Ferd-sjefen trekker frem at Aibel har en stor posisjon på norsk sokkel innen olje og gass, men at selskapet har en mer tydelig internasjonal posisjon innen havvind.

– Det er muligheter de neste årene som vi grubler på om best lar seg realisere gjennom en børsnotering av selskapet, rett og slett for å skape en sterkere finansiell posisjon og økte frihetsgrader for ledelsen, sier Borge.

Les også

Ny milliardkontrakt til Aibel på Equinors vind-gigant i England

– Ikke bekymret

– En IEA-rapport sa denne uken at det ikke trengs nye olje- og gassfelt, men at det fortsatt må investeres i eksisterende felt?

– Det er ikke overraskende hvis de store oljeselskapene begynner å vri sine investeringer bort fra leting og nybyggingsaktivitet til to områder: Vedlikehold og modifikasjon av eksisterende infrastruktur som fortsatt er modent, og grønn satsing, sier Borge.

– Og det er nettopp på disse to områdene at Aibel har sine største posisjoner. Aibel står for omtrent en tredjedel av vedlikeholdet på norsk sokkel, sier Ferd-sjefen.

IEAs rapport understreket at det fortsatt trengs investeringer for å opprettholde produksjonen på eksisterende felt, også i et scenario hvor verden kutter utslippene til ned mot null.

– Vi er ikke bekymret, fordi vi fortsatt har så stort volumer på det som fortsatt skal drives, og som det er bred politisk enighet om, sier Andersen.

Les også

IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

Bygger Sverdrup-plattform

Aibel bygger for tiden topside-plattformen P2 til det enorme oljeprosjektet Johan Sverdrup i Nordsjøen. Dette blir den femte plattformen på feltet, og ifølge Equinor skal den øke produksjonen til 750.000 fat per dag. Tidligere har Aibel også levert en boreplattform til over åtte milliarder kroner til Sverdrup.

– Disse byggverkene har vært veldig gode referanser, sier Andersen.

– Vi hadde en av våre tyske kunder opp til Haugesund for å kikke på plattformen i 2018, og det er klart: kan du bygge en oljeplattform, så kan du også bygge omformerplattformer til havvind. Det er kompetansen fra olje og gass som gjør at vi kan ta denne typen prosjekter, sier han.

– IEA sier at verden innen 2030 må bygge ut 390 gigawatt vindkraft årlig for å være på sporet av nullutslipp. Det tilsvarer hundrevis av enorme havvindparker?

– Det er enorme tall. Hvis bare en brøkdel av dette skjer, så har vi et godt marked, sier Andersen.

Aibel bygger topside-plattformen P2 til Johan Sverdrup-feltet. Her ligger plattformen i Førresfjorden.
Les også

Giek-garantier bidrar til havvind-suksess: Aibel har kontrakter for åtte milliarder

Har brukt mye tid på Aibel

De siste årene har havvind blitt storindustri for Aibel, med kontrakter på omformerplattformer til det tyske Dolwin-prosjektet og Equinors britiske prosjekter Hywind Scotland og gigantprosjektet Doggerbank.

– Særlig etter at vi vant Doggerbank, så har mange aktører meldt sin interesse. Vi var en av de største leverandørene for Equinor på Hywind Scotland. Så vi ligger som gjedda i sivet og venter til markedet modnes, og så tror vi at vi er konkurransedyktige, sier Andersen.

Ferd-sjef Morten Borge mener at Equinor har fått for lite skryt for sine grønne satsinger på blant annet havvind internasjonalt, som nå skaper arbeidsplasser også i selskaper som Aibel.

– Jeg syns det er fantastisk å se Equinors ekstremt tydelige satsing innen det grønne skiftet internasjonalt. Det er mange norske leverandørbedrifter, også Aibel, som kommer til å fortsette å utvikle seg med den veldig tydelige satsingen fra Equinor. Den fortjener ros, sier Borge.

Satset i 2010

Borge har jobbet med Aibel siden 2008 og satt i Aibel-styret fra 2010 til 2019, og har vært med på både opp- og nedturer.

– Aibel er et av selskapene vi har brukt mest tid på i Ferd de siste 10 årene, sier Borge.

– Allerede etter nedturen i 2008–2009 tok vi beslutningen i styret og ledelsen om at vi ønsket å satse på havvind, sier han.

I 2010 bestemte Aibel seg for å satse på havvindbransjen. Selskapet investerte de første pengene og timene i å bygge opp havvindkompetanse i 2010, og vant Dolwin Beta-kontrakten i 2012.

– Det får vi betalt for nå, sier Ferd-sjefen.

Les også

Mener IEA endrer premissene for norsk oljedebatt: – Bør være en skikkelig vekker

Publisert: