Vekterstreiken: Equinor utelukker ikke stopp i oljeproduksjonen

Vekterstreiken trappes opp og vil ramme helikoptertrafikken ved flere norske lufthavner, blant annet Sola. Oljearbeidere kan blir stående fast i Nordsjøen, og plattformdriften kan rammes.

Vekterstreiken rammer helikoptertrafikken mellom olje- og gassfelt langs hele norskekysten. Heliportene i Brønnøysund og Florø er stengt. Stavanger, Bergen, Hammerfest, Kristiansund er sterkt berørt. Stord er satt opp som ekstra heliport.
Publisert: Publisert:

Vekterstreiken ble trappet opp natt til tirsdag. Det førte ifølge NRK Rogaland til sterkt redusert trafikk fra tirsdag. Ved Florø er all trafikk allerede stanset. Og når streiken blir trappet ytterligere opp natt til lørdag, rammes terminalen ved Stavanger lufthavn Sola.

Equinor: - Aktiviteten rammes

Equinor frykter for aktiviteten på de mange olje og gassfeltene langs norskekysten.

– Vi kan ikke utelukke at vi må gjøre noe med aktiviteten, stoppe prosjekter eller stenge ned produksjon, om logistikken mellom hav og land ikke går opp, sier pressekontakt Morten Eek til AftenbladetE24.

– Har dere planer for hva eller hvor det vil merkes først?

– Det må vi se på de nærmeste dagene. Vi har måttet flytte helikopterkapasiteten fra nord til sør etter hvert. Nå får vi se hva den varslede opptrappingen betyr framover, sier Eek.

Merkes mest fra mandag

Streiken skaper store logistikkproblemer for helikopterselskapene.

– Trafikken fra Sola rammes fra natt til lørdag, men det er fra mandagen vi vil kjenne det sterkest. Da vil trafikken rammes med over 50 prosent, sier Petter Sem-Henriksen i Bristow Norway til NRK Rogaland.

Vekterne, som nå har streiket i over to måneder, spiller en viktig rolle på heliportene, også når det gjelder smittevernreglene. også med tanke på smittevernreglene selskapene nå må følge

Har flyttet til Stord

En reduksjon på 50 prosent fra Sola kan ha store konsekvenser for driften til plattformene i Nordsjøen. Equinor har selv 60 avganger i uken ut til plattformene sine.

Bristow har også flyttet tre av helikoptrene sine til Stord lufthamn, for å unngå vekterstreiken.

– På Stord er kapasiteten nå på maks. Det er en liten flyplass med liten kapasitet, men vi utnytter den maksimalt, sier Sem-Henriksen.

Les også

Kritisk til Equinors streikefinte

Equinor: Vi er sterkt berørt

Equinor flyr oljearbeidere fra seks heliporter langs kysten fra Hammerfest i nord til Sola i sør. Kun Hammerfest har tilnærmet normal drift. De andre er sterkt berørt eller nedstengt, ifølge pressekontakt Morten Eek i Equinor.

– Vi berøres i høyeste grad sterkt av streiken lags hele kysten. I Bergen er antall flygninger redusert fra 135 normalt til 54 denne uken.

Equinor har flyttet mange av avgangene sin til feltene Troll og Oseberg fra Bergen til Stord. Arbeiderne må fraktes med buss og ferje før de kan starte flyturen offshore.

– Vi har også skaffet oss litt ekstra kapasitet på Sola når det har vært mulig. Det har vært vår måte å avhjelpe problemet på, sier Eek.

Equinor kan ikke utelukke at streiken rammer produksjonen. – Det kan være vi må se på aktiviteten i havet. Dette er ikke noe vi har konkludert på, men vi kan ikke utelukke det dersom vi ikke får flydd til og fra installasjonene, sier Morten Eek pressekontakt i Equinor.

Brønnøysund og Florø stengt

I Brønnøysund er heliporten stengt og alle seks ukentlige avganger er flyttet til Kristiansund, som også har redusert kapasitet. Florø er også helt stengt nå. Disse avgangene er flyttet til Flesland, ifølge Eek.

– I Bergen er kapasiteten i utgangspunktet redusert på grunn av vekterstreiken så mange flygninger er også kansellert, sier Eek.

Equinor har derfor brukt Stord som en sjuende heliport. Men dersom streiken trappes opp på Sola fra helgen, som varslet, blir presset på helikopterkapasiteten enda større. Equinor har cirka 60 avganger fra Stavanger i uken.

– I helgen stenger heliporten på Sola dersom streiken fortsetter, men det blir trolig noe kapasitet fra neste uke av. Det betyr at tilbudet blir så redusert at vi står i fare for ikke å kunne ta unna for det behovet vi har, sier Eek.

Truer produksjonen

Allerede nå er det mange oljearbeidere som ikke kommer seg ut på oppdrag. Dette gjelder ikke minst leverandører som driver med vedlikehold og modifikasjoner. Men det er også flere arbeidere ute i havet som er inne i sin tredje skiftuke, ifølge Eek.

– Vi må anerkjenne at flere opplever dette som en vanskelig situasjon. De er fleksible og blir kompensert, men det er en kabal som skal gå opp og vi vet at det kan være vanskelig.

– Respekterer konflikten

– Equinor er blitt kritisert for å være for kreative med å finne alternative løsninger i en streikesituasjon.

– Vi respekterer at det er en lovlig konflikt mellom to andre parter. Så har vi forsøkt å finne alternativer for å unngå å bli rammet, sier Eek.

– Går dere for langt?

– Vi mener at vi er innafor handlingsrommet i en arbeidskonflikt vi selv ikke er part i, med tanke på å finne løsninger som gjør at vi i størst mulig grad unngår å bli rammet. Men selv med de alternativene vi har fått på plass, blir det vanskeligere jo mer omfattende vekterstreiken blir, sier Eek.

Equinor har merket streiken så og si fra første dag, og har måttet gjøre tilpasninger også på flere kontorsteder og ved landanlegg. Resepsjoner har stått ubemannet og egne ressurser har vært satt inn også her der det har vært mulig.

– Men mer prekært blir det først når logistikken stopper opp mellom land og hav, sier Eek.

Vekterne har alt fra håndtering av bagasje, skranke, draktutlevering og sikringskontroll. De har også i disse dager tjenester innen koronahåndtering.

– Dette er tjenester vi er avhengig av og er opptatt av at beredskapen rundt dette er godt ivaretatt, sier Eek.

Publisert: