Rekordhøye skatteinntekter fra olje og gass

Skatteinntekter fra olje- og gass er ventet å gi rekordhøye 884 milliarder kroner til Oljefondet.

Skatteetaten venter rekordhøye skatteinntekter fra oljeselskapene i 2022. Bildet viser Edvard Grieg-feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen.
Publisert:

Oppdaterte tall fra oljeselskapene gir ifølge Skatteetaten en forventet petroleumsskatt fjoråret på 884 milliarder kroner fra 739 milliarder kroner som var anslaget i juni. Det tilsvarer en økning på 20 prosent.

Tallene gir like under en tredobling fra det tidligere toppåret 2021 der skatten var på 295 milliarder kroner, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

– Skatteinngangen fra oljeselskapene har aldri vært i nærheten av så høy som nå. Årsaken til økningen er i hovedsak svært høye gasspriser i 2022. Svak kronekurs bidrar også til høy terminskatt, siden olje og gass fra norsk sokkel i hovedsak selges i utenlandsk valuta, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skatteinntektene fra olje- og gassressurser går inn i Statens pensjonsfond utland. Bedre kjent som Oljefondet.

Oljeselskapene har allerede betalt inn 502 milliarder kroner av totalbeløpet på 884 milliarder kroner. Det gjenstår derfor 382 milliarder kroner å betale av petroleumsskatten for inntektsåret 2022. Dette skal betales i tre terminer i første halvår 2023, skriver Skatteetaten.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at skatteinntektene på 884 milliarder hadde mer enn tredoblet seg fra 2021. Det riktige er at inntektene er litt mindre enn tredobbelt så store. Skatteetaten har rettet sin pressemelding, og denne saken ble oppdatert den 26.01 klokken 12.

Publisert: