Statkraft tjente 10,9 milliarder i første kvartal

Tross noe lavere strømpriser fortsetter Statkraft å levere sterke resultater.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Publisert:

Statkraft har tjente store summer på de høye strømprisene man har sett i Norge og Europa siden slutten av 2021. Den statlige kraftkjempen fortsetter å levere store overskudd også i første kvartal 2023.

  • Statkraft fikk et underliggende driftsresultat på 18,5 milliarder kroner i kvartalet, noe opp fra 18 milliarder på samme tid i fjor.
  • Resultatet etter skatt endte på 10,9 milliarder kroner, som er noe ned fra overskuddet på 11,4 milliarder kroner i første kvartal 2022.
  • Netto driftsinntekter økte til 24,5 milliarder kroner, mot 22,1 milliarder i samme kvartal i fjor.

– Det er veldig sterkt, sier Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen om tallene på et pressemøte tirsdag.

Det underliggende driftsresultatet er det nest beste for Statkraft noensinne, opplyser kraftkjempen i kvartalsrapporten.

Les på E24+

Her inne skapes fremtidens grønne industri. Skal det lykkes, må én viktig ting skje

– Høye kraftpriser, om enn på et lavere nivå enn i fjor, ga sammen med solid drift svært sterke resultater innenfor kraftproduksjon. Verdiskapingen i Markets fortsetter å være svært sterk, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i en melding.

I tillegg påpeker Statkraft at den svake norske kronen og prissikring ga positive effekter som påvirket driftsinntektene betydelig.

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen oppsummerer tirsdag de tre første av månedene av 2023 for Statkraft.

Lavere strømpris

Strømprisene både i Norge og ellers i Europa ligger fremdeles på langt høyere nivåer enn det som har vært vanlig tidligere. Samtidig var strømprisene noe lavere de tre første månedene av 2023 enn i samme periode i 2022.

Den såkalte nordiske systemprisen var på rundt 85 euro per megawattime i snitt i kvartalet, mot 109 euro megawattimen i første kvartal året før.

Statkraft-sjefen peker på gassprisen som en sentral årsak til prisnedgangen. Gassprisen i Europa toppet seg i fjor høst, og var på det meste rundt ti ganger høyere enn de nivåene den handles til nå i mai 2023.

– Når gassprisen går ned, så går kraftprisen ned, sier Rynning-Tønnesen.

I kvartalsrapporten trekker samtidig Statkraft-sjefen frem at de tjente på økte priser i det nordlige Norge og Sverige.

Kraftproduksjonen falt

Noe lavere produksjon trekker ned resultatet for Statkraft i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Statkraft produserte 17,5 terawattimer i kvartalet, ned fra 18,5 terawattimer i første kvartal i fjor.

Det skyldes ifølge Statkraft hovedsakelig at det var høy produksjon av vannkraft i Norge i mars i fjor, da strømprisene var spesielt høye.

Det aller meste av strømmen Statkraft produserer kommer fra vannkraft (15,6 terawattimer i første kvartal), mens mindre andeler er fra vindkraft, gass og sol. Strømmen produseres stort sett i Norge (13,5 terawattimer i første kvartal), mens Sverige er nummer to på listen.

Markedssegmentet, som blant annet handler kraft på ulike energibørser, fikk et underliggende driftsresultat på 3,63 milliarder kroner i kvartalet. Det er ned fra 4,66 milliarder på samme tid i 2022. Netto driftsinntekter falt til 4,57 milliarder kroner.

Milliardgevinst i Irland

I januar solgte Statkraft halvparten av en havvindportefølje i Irland.

Salget ga en gevinst på 1,6 milliarder kroner for Statkraft.

Det var Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) som kjøpte de 50 prosentene av havvindporteføljen på 2,2 gigawatt. Statkraft og CIP planlegger å investere mer enn 40 milliarder kroner i Irland innen 2030, skriver Statkraft i meldingen.

– Partnerskapet med CIP viser vårt verdiskapingspotensial innen havvind og vår
ambisjon om å få en industriell rolle i Irland og Nordsjøen.

Publisert: