Venter nettleie-hopp tross Statnett-kutt: – Ikke nok til å unngå en kraftig økning

Selv om Statnett kutter i sin del av nettleien, gjør sjokkprisene på strøm at din nettleie kan øke med et par tusen kroner allerede i høst, advarer BKK Nett.

Illustrasjonsbilde av kraftlinje.
Publisert:

Fredag meldte Statnett at selskapet kutter i sin andel av nettleien ut 2023 slik at kundene får redusert sine kostnader med 11 milliarder kroner.

Nettselskapene og kraftbransjens organisasjon Energi Norge har jobbet for å få Statnett til å gjøre dette grepet, og de er fornøyde.

Kommunikasjonssjef Svein Ove Søreide i BKK Nett.

Men Statnetts grep er ikke nok til å hindre en kraftig økning i nettleien, advarer de. Nettselskaper i det sørlige Norge risikerer å måtte øke nettleien med et par tusen kroner i året.

For BKK Nett kan det skje alt i høst.

– Sammen med Energi Norge har nettselskapene jobbet for å få Statnett til å sette ned tariffen. Vi er svært glade for dagens beslutning, men dette er dessverre langt fra nok, sier kommunikasjonssjef Svein Ove Søreide i BKK Nett til E24.

Les på E24+

Dette kan være konsekvensene av makspris på strøm

Kan øke med «et par tusen»

BKK Nett er landets nest største nettselskap med 260.000 kunder, bare slått av Elvia, som består av de tidligere selskapene Hafslund Nett og Eidsiva Nett.

Både BKK Nett og Elvia økte nettleien i mai. For BKK Netts kunder økte den med rundt 1.200 kroner i året, mens Elvia økte den med en drøy tusenlapp i året.

For BKK Netts kunder kan nettleien nå øke med ytterligere et par tusen kroner for en vanlig husholdning, selv om Statnett har kuttet i sin andel av nettleien.

Årsaken er at regionale og lokale nettselskaper må bla opp mye penger for å dekke tapet i strømnettet. De må dekke hver kilowattime som går tapt under overføringen til full pris – og strømprisen sør i landet er rekordhøy.

– Nettselskapene har ekstraordinært høye kostnader som følge av de høye strømprisene. For BKK Nett i prisområde NO5 har kostnadene for nettapet femdoblet seg sammenlignet med et normalår, sier Søreide.

I det siste har strømprisen i Sørvest-Norge (prisområde NO2) vært enda høyere enn i BKK Netts område. For nettselskaper i NO2 kan kostnadene derfor ha økt enda mer, påpeker han.

Les også

Statnett kutter nettleien med 11 mrd.

Venter «kraftig økning»

Søreide sier at BKK Nett har bygget opp en mindreinntekt på 700 millioner kroner som følge av de skyhøye strømprisene.

– Statnetts forslag reduserer kostnadene våre for resten av året med kanskje 100 millioner kroner. Når vi allerede er 700 millioner i minus, så er dette grepet fra Statnett dessverre ikke nok til å unngå en kraftig økning i nettleien, sier Søreide.

Han forteller at de store nettselskapene sammen med bransjeorganisasjonen Energi Norge har hatt dialog med Olje- og energidepartementet.

– Vi har en god dialog med dem og håper å kunne løse dette uten at kundene skal bli tapere, sier Søreide.

– Men hvis vi ikke får på plass en ekstraordinær løsning sammen med myndighetene, så kan det for vår del fort komme en prisøkning i høst som tilsvarer et par tusen kroner for en vanlig husholdning, sier han.

Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge.

– Flere tusen kroner

Energi Norge bekrefter at nettleien kan øke med flere tusen kroner.

– Nettselskapene i Sør-Norge står i en svært alvorlig situasjon med høye transportkostnader på grunn av høy strømpris, som ikke dekkes av dagens nettleie, skriver Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge i en e-post til E24.

– Dette kan føre til en økning av nettleien på flere tusen kroner pr. husholdning, legger hun til.

Noe av strømmen går tapt i overføringen i nettet. Når nettselskapene må dekke dette, har de god grunn til å investere i å redusere tapene mest mulig. Systemet har vært der lenge, men har aldri vært så dyrt som nå.

Ifølge Lind har Energi Norge og nettselskapene jobbet i flere uker for å få Statnett til å tilbakeføre de ekstraordinære inntektene fra overføring av strøm raskere til strømkundene.

– Det Statnett gjør nå, er positivt, men langt fra nok til å unngå en kraftig prisøkning. Nettbransjen ønsker så langt det er mulig, å skjerme folk for økt nettleie på toppen av svært høye strømpriser, skriver Lind.

– Vi har god dialog med Olje- og energidepartementet for å finne løsninger som kan hindre et mulig prissjokk. Statnett har milliarder i ekstrainntekter som selv med dagens varslede prisreduksjon ikke når frem til kundene, skriver hun.

550 millioner mer i kostnader

Også nettselskapet Lnett (tidligere Lyse Elnett) har betydelige merkostnader grunnet svært høye strømpriser som gjør det dyrt å dekke tapene, opplyser kommunikasjonssjef Ingvild Ween i en e-post til E24/Aftenbladet.

«Vi har jobbet for å få unngå at kostnadene påføres våre kunder i form av høyere nettleie», skriver Ween.

Men Statnetts nettleie-kutt er ikke tilstrekkelig til å unngå en oppgang i nettleien, opplyser Lnett.

«Lnett har til nå i år hatt rundt 550 millioner kroner mer i kostnader enn i 2019 som følge av høy strømpris. Denne kostnaden er ikke dekket inn av dagens nettleie», skriver Ween.

«Ifølge regelverket skal kostnadene med å transportere strøm frem til kundene dekkes inn gjennom nettleien fra våre kunder. Dette kan føre til en økning av nettleien på flere tusen kroner», legger hun til.

Publisert: