Aasland om eventuell strømrasjonering: – Husholdningene skal skjermes

Vanlige folk skal skjermes hvis det blir strømrasjonering, men olje- og energiministeren tror det kan unngås. – Situasjonen nå er bedre.

Her er olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på vei inn på mandagens møte med NHO og LO om strømsituasjonen.
Publisert: Publisert:

Mandag orienterte regjeringen de parlamentariske lederne på Stortinget om strømsituasjonen, etterfulgt av et møte med NHO og LO om behovet for strømstøtte til næringslivet.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) tror strømprisen kan bli høy til vinteren. Men så langt venter han ikke strømrasjonering til våren.

– Situasjonen nå er bedre enn ved inngangen til sommeren, sier Aasland til E24.

– Det betyr at de tiltakene vi allerede har iverksatt, det med å være veldig tydelig overfor kraftprodusentene om å holde igjen vann og spare på vannet til vinteren, og den detaljerte rapporteringsordningen som er etablert, at den fungerer etter hensikten. Det virker også som om kraftprodusentene tar sitt samfunnsansvar nå. Og det er det viktig at de fortsetter med, sier Aasland.

Les også

Vedum om strømkrisen: Ingen var forberedt

– Husholdningene skal skjermes

Ved en eventuell rasjonering vil deler av strømforbruket kunne bli koblet ut i perioder. Dette kan for eksempel gjelde større kraftforbrukere. Men Aasland ønsker å ta grep for å unngå at vanlige folk rammes.

– Jeg tror jeg nå kan si at husholdningene skal skjermes for rasjonering til vinteren som kommer, sier olje- og energiministeren.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) påla nylig kraftprodusentene og Statnett å rapportere mer detaljert om produksjonen og magasinfyllingen. Onsdag vil regjeringen få nye tall fra NVE om kraftsituasjonen.

– Da har de også fått denne detaljrapporteringen, og har et bedre grunnlag for å vurdere situasjonen ytterligere, opplyser Aasland.

Les også

Nå holder vannkraften igjen, sier NVE: – Må regne med svært høye strømpriser

Håper å unngå rasjonering

Magasinfyllingen har tatt seg noe opp igjen i det siste, og det var i forrige uke 58 terawattimer (TWh) kraft i norske magasiner. Lavest var fyllingen i Sørvest-Norge (NO2, der det er uvanlig lite vann i magasinene med 16 TWh.

– Hvis det ikke regner, og magasinene tømmes, hva er det aller verste som kan skje?

– Det aller verste som kan skje er selvfølgelig at vi kommer i en situasjon hvor vi på noen områder må rasjonere, sier Aasland.

Han sier at regjeringen har laget en ny styringsmekanisme som trolig ikke får avgjørende virkning denne vinteren. Men den kan få betydning i de kommende årene, mener statsråden.

– Ved lav vannstand, når vi går under snittet for årstiden og ned mot et lavt nivå, så blir det begrensninger i eksporten. Det tror jeg er en veldig god sikringsordning nettopp for å ivareta forsyningssikkerheten på en god måte i fortsettelsen, sier Aasland.

– Så det er en generell ordning som du har rom for å drive med uten at nabolandene kan klage på det?

– Vi har et nasjonalt ansvar i å ivareta forsyningssikkerheten i Norge, og jeg tror også at landene omkring oss er opptatt av at vi har vann i våre magasiner, sånn at når det er ekstremt og andre land ikke har kraft, så kanskje vi har håndtert vår situasjon slik at vi kan bidra. Dette er noe alle land gjør i disse dager, det å forsikre seg om at forsyningssikkerheten er intakt på en god måte, sier Aasland.

Les også

NVE pålegger vannkraftprodusenter ukentlig rapportering

Venter høy pris

– I sørvest er snittprisen så langt i august på over tre kroner kilowattimen. Hvor dyr strøm må vi forberede oss på i vinter?

– Det er veldig usikkert. De som driver med analysearbeid er også usikre på akkurat det. Men at det kommer til å bli høy pris er det ingen tvil om, sier Aasland.

– Derfor har vi også sagt at vi øker strømstøtteordningen til 90 prosent over 70 øre fra 1. september, legger han til.

I månedsskiftet august-september vil regjeringen motta en gjennomgang av strømstøtteordningen fra Statistisk sentralbyrå.

– Og så vil vi vurdere ytterligere korrigeringer av hele ordningen, nettopp for å være trygge at vi treffer husholdningene på en god måte, sier Aasland.

Les også

Industritopp frykter tomme magasiner: – Burde ha tenkt annerledes om eksporten

– En betydelig avlastning

Sørvest-Norge (NO2) har dyrest strøm akkurat nå. I juli kostet strømmen i dette området på 2,63 kroner kilowattimen utenom nettleie og avgifter, eller nær fire kroner med vanlig nettleie og avgifter.

Strømstøtten er på 80 prosent av den delen av strømprisen som er over 70 øre. Det ga en støtte på 1,93 kroner kilowattimen i Sørvest-Norge i juli.

Støtteandelen øker til 90 prosent i september. Med samme prisnivå som i juli ville dette ha gitt en støtte på 2,17 kroner kilowattimen.

– Med 90 prosent støtte er det begrenset hvor mye husholdningene vil lide?

– Det er i hvert fall en betydelig avlastning av den konsekvensen som høye strømpriser nå gir. Så må vi få denne evalueringen på plass. Så vil vi da fremme en sak for Stortinget, så det kan gjøre de nødvendige justeringene i oktober, så det får virkning fra september, sier Aasland.

– Og det trenger man ikke gjøre nå?

– Det trengs ikke å gjøres nå, det kan vi gjøre på ordinært vis når Stortinget trer sammen igjen, sier olje- og energiministeren.

Les på E24+

Regjeringen legger kriseplaner for rasjonering av strøm til vinteren

Les også

Regjeringen øker strømstøtten til 90 prosent fra 1. september

Les også

Ekspert: Norge vil kunne kjøpe strøm i vinter – men det blir dyrt

Publisert: