Utslippene må nå topp i 2025: Norge vil bygge minst 30 olje- og gassprosjekter

Olje- og energiminister Terje Aasland forsvarer høyt produksjonstempo med at Norge har lavere klimautslipp fra olje- og gassindustrien enn andre land. – Henger ikke på greip, sier klimaforsker.

Olje- og energiminister Terje Aasland.
Publisert: Publisert:

For å begrense oppvarmingen til 1,5 grader må utslippene toppe seg mellom 2020 og senest i 2025, sier en ny rapport fra FNs klimapanel.

Norge planlegger derimot å bygge ut opp mot 36 olje- og gassprosjekter.

Ifølge Oljedirektoratet står «norsk sokkel foran en bølge av prosjekter, og det er utsikter til høy aktivitet og produksjon de nærmeste årene».

E24 har stilt olje- og energiminister Terje Aasland spørsmål om hvordan regjeringen kan forsvare det høye antallet fossile prosjekter.

– Jeg er opptatt av at vi fører en forutsigbar og helhetlig politikk som bidrar til å forsyne Europa med energi, trygger norske arbeidsplasser, sikrer landets inntekter og som gjør at vi når klimamålene våre, sier Aasland.

En analyse fra Zero viser derimot at dagens politikk vil føre til at vi ikke når klimamålene.

Les på E24+

Derfor kan 2023 bli et historisk toppår for Olje-Norge

Mener klimamålene kan nås

Regjeringen vil fortsette et høyt nivå av olje- og gassproduksjon til tross for at både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået sier at det ikke er plass til nye olje- og gassfelt etter 2021 dersom verden skal nå nullutslippsmålet.

Olje- og gassproduksjon slipper ut 13,2 millioner tonn CO₂ og er den største enkeltkilden til utslipp av klimagasser her i landet.

– Hvordan skal Norge bidra lokalt og globalt til at utslippstoppen kommer senest i 2025 og deretter faller kraftig?

– Det skal vi klare, og det positive er at politikk virker. Ta for eksempel utslipp fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. Den går ned og er lavere enn gjennomsnittlige utslipp fra andre oljeproduserende land. Og utslippene skal ytterligere nedover og klimamålene nås, sier Aasland.

– Å seile under falskt flagg

Aasland trekker frem at norsk olje- og gassproduksjon har lave utslipp sammenlignet med andre land. Men det er ikke produksjonen av fossile brensler som gir klimaproblemer, sier klimaforsker Helge Drange.

Det er når oljene forbrennes at de store klimagassutslippene skjer.

Kun to prosent av utslippene stammer fra produksjon, mens over 90 prosent av utslippene kommer når oljen og gassen forbrennes, påpeker klimaforsker Helge Drange ved Universitetet i Bergen.

– Så selv om Norge har lavere utslipp ved produksjon, så har det lite eller ingen klimavirkning, sier Drange.

Helge Drange, klimaforsker ved Universitetet i Bergen, mener regjeringens forsvar av høy oljeproduksjon ikke henger på greip.

På spørsmål om Aasland kan forsvare Norges høye olje- og gassproduksjon ved at Norge har lave utslipp ved produksjon, svarer Drange at argumentet ikke gir mening.

– Det henger ikke på greip. Det er å seile under falskt flagg, og ikke måten vi får ned klimagassutslippene på, sier Drange.

Les også

Greenpeace om FNs klimarapport: – Norsk olje står i veien

Utslippene fra norsk olje havner i utlandet

Utslippene fra norsk olje og gass som brennes i utlandet, regnes ikke med i Norges nasjonale utslippspott. De havner i forbrukerlandenes utslippsregnskap.

Ser man for eksempel på Equinors utslippsregnskap, så oppgir selskapet å ha sluppet ut 12,1 millioner tonn CO₂ i produksjonen av olje og gass.

Men tar man med kundenes forbrenning av produktene, så bidro Equinor til utslipp på 249 millioner tonn, ifølge selskapets bærekraftsrapport for 2021.

– For at utslippene skal gå ned, må produksjonen og forbruket bli mindre, sier Drange.

Les også

FN-topp om ny klimarapport: – Fortsatt «kode rød»

Må kutte raskt og mye

FNs klimapanel peker på at en massiv utbygging av energi fra vind-, vann- og solkraft er nødvendig for å erstatte energien fra fossile kilder.

I tillegg er utvikling av batterier, hydrogen som drivstoff, karbonfangst- og lagring og energieffektivisering nødvendig.

For å nå 1,5-gradersmålet må globale utslipp kuttes med 43 prosent fra 2019-nivå innen 2030, ifølge klimapanelet.

Bruken av kull må kuttes med 95 prosent, olje med 60 prosent og gass med 45 prosent innen 2050.

Les også

SSB: Støre-regjeringen gjør klimamålet mye dyrere

Publisert: