Circle K og Glitre kobler batteri til hurtigladere: Vil dempe presset på elnettet

Batterier kan gjøre at hurtigladere for elbil belaster elnettet mindre. Nå skal Circle K og Glitre teste ut et batteri i containerstørrelse på den nye energistasjonen på Kongsbergsporten.

Prosjektleder Sivert Eliassen i Glitre Energi (t.v.) og prosjektleder Ole Kristian Steenberg i Circle K poserer ved battericontaineren på den nye energistasjonen på Kongsbergsporten.
Publisert: Publisert:

På Basserudåsen langs E134 i Kongsberg bygger Circle K ut en energistasjon hvor det blir bensin- og dieselpumper og hurtigladere for elbil.

Her skal Circle K og nettselskapet Glitre Energi også teste ut hvordan batterier og smart strømstyring kan brukes til å dempe behovet for å ta ut mye strøm fra nettet i travle perioder.

– Dette kan bidra til å legge til rette for smart hurtiglading og støtte opp under driften av kraftnettet, sier prosjektleder Sivert Eliassen i Glitre Energi til E24.

Batteriene vil bli ladet opp av solcellene og strøm fra nettet gjennom døgnet, og kan levere strøm i de travleste periodene med lading. Da vil hurtigladerne trekke mindre strøm fra elnettet enn de ellers ville gjort.

– Batteriene kan bidra til at anlegget belaster strømnettet mindre i perioder med stor pågang på laderne. De kan også støtte opp om driften av kraftnettet i andre perioder, sier Eliassen.

– Vi regner med å lære mye av dette prosjektet, og at det kan ha overføringsverdi også til andre typer virksomhet, legger han til.

Energistasjonen på Kongsbergsporten er fortsatt under bygging.
Les også

Norske bensinstasjoner: For dyrt å bygge hurtigladere

Kan redusere utbyggingskostnader

Circle K-stasjonen får åtte hurtigladere for elbil, kombinert med solceller og batterier. Det kan også bygges flere ladere senere. Testingen av batteriløsninger er en del av Enova-programmet Norflex.

– Målet med å bruke batterier er å se på om vi kan redusere utbyggingskostnadene, ved at vi kan utnytte eksisterende infrastruktur bedre, sier Snorre Skeie i Circle K til E24.

– Vi vil også se på om vi kan få økt lønnsomhet i driften av anlegget. Det handler blant annet om prissettingen på strømmen som vi må kjøpe inn og selge videre, og det å ta ned toppene og få ned belastningen på elnettet, sier han.

Et av målene med prosjektet er å få ned barrierene og gjøre det lettere å investere i elbilladere, noe mange bensinstasjoner ser på som dyrt og usikkert. Norge har behov for tusenvis av nye ladere, ifølge Norsk Elbilforening.

– I tillegg utforsker vi om det kan være forretningsmuligheter innen slike løsninger, som også potensielt kan bli til fremtidig eksport for Norge. Dette er også løsninger som passer godt i teknologibyen Kongsberg, sier Skeie.

Økende behov for strøm

Smartere strømbruk kan bli spesielt viktig i en tid hvor strømbruken er ventet å øke på grunn av hydrogenproduksjon, batterifabrikker, datasentre og til erstatning for fossil energi i tradisjonell industriproduksjon. Dette vil legge press på nettet og kreve nye nettutbygginger.

Bruk av batterier kan potensielt dempe behovet for slike investeringer, og spare næringslivsaktørene for penger. Store strømforbrukere som trenger nettoppgraderinger for å koble seg på nettet må betale et såkalt «anleggsbidrag». Dette kan komme opp i mange millioner kroner.

Mange steder vil nye hurtigladere kreve nettforsterkninger. Med et batteri som kan stå for noe av effekten, trenger man kanskje ikke å bygge ut nett, og da unngår man også anleggsbidrag.

Prosjektleder Sivert Eliassen i Glitre Energi inne i battericontaineren som de nå skal teste ut sammen med Circle K.

Kan utvides

Batteriene på Kongsbergsporten er installert i en 20-fots container, der det er satt av plass til eventuelle utvidelser senere. Batteriene kan totalt levere 180 kilowatt effekt og 200 kilowattimer strøm, ifølge Glitre.

Glitre Energiløsninger leverer også styring, overvåkning og optimalisering av driften av både batteri, solceller og hurtigladere.

Hurtigladerne på Kongsbergsporten legges til rette for en kapasitet på opptil 300 kilowatt, men vil trolig ha lavere kapasitet til å begynne med. Batteriet på 180 kilowatt kan dermed bare ta unna litt av dette behovet, men er først og fremst ment til testbruk.

– Dette batteriet er bygget ut for å ta toppene. Vi har satt av plass til å kunne utvide, og det blir en vurdering hva som er riktig batteristørrelse. Inntil videre er dette batteriet stort nok til å kunne besvare våre spørsmål om hvordan batterier kan bidra til å dempe trykket på elnettet, sier Eliassen.

Les også

Frp vil si nei til mer elektrifisering av oljefelt: – Dette vil koste skjorta

Kan redusere nettleien

Batterier kan også hjelpe ladeaktører som sliter med høy nettleie. I motsetning til mange vanlige nettkunder betaler næringslivet ofte nettleie etter hvor mye strøm de bruker på én gang.

Med et batteri som reduserer toppene i forbruket kan denne regningen kuttes.

Enkelte steder sliter ladeaktørene med høy effektkostnad fordi de har høy bruk i noen perioder, men få brukere til sammen. Eliassen i Glitre Energi tror at batterier i noen tilfeller kan være et alternativ.

– Det kan de absolutt. Samtidig er det jo en kostnad ved å ta i bruk batterier, så det vil ikke være lønnsomt overalt. Men i tilfeller der det er dyrt å bruke mye kapasitet, kan det være aktuelt, sier Eliassen.

Les også

Dette er Oljefondets største aksjeposter: Tesla dundrer inn på topplisten

Les også

Investerer stort i Tyskland: Innen 2030 skal alle biler Ford selger i Europa være elektriske

Les også

Refser Oslo for ladestasjon-stampe: – Uholdbart

Publisert: